Det bor en nomad inom mig. Därför trivs jag inte med att leva i samma miljö, på exakt samma plats allt för länge. Efter drygt 5 månader i Knausen har jag flyttat till en Kabe Briljant DL från 1980. Det är en gammal uthyrningsvagn tillhörande Borås Husvagnstjänst, och förra sommaren bodde jag faktiskt i denna vagn. Nu ska Knausen säljas är det tänkt, så en flytt var ändå planerad. Dessutom får jag en annan vy ut genom fönstret.

Det finns ingen fungerande elpatron i Kaben. Efter att ha frusit två nätter har jag satt in ett oljefyllt element, som användes när jag vintercampade i en Tabbert.

There is a nomad within me. Therefore, I enjoy not having to live in the same environment, in exactly the same place for too long. After more than 5 months in the Knaus I have moved to a Kabe Brilliant DL from 1980. It is an old rental caravan from Borås Caravan Service, and last summer I actually lived in this very caravan. Now the Knaus is gonna be sold, so a move was planned anyway. In addition, I get a different view out the window which is nice.

There is no functioning heater in this caravan. Having frozen for two nights, I have put in an oil-filled radiator which I used when I was living in a Tabbert during a cold winter.