Till modellåret 2015 genomgick det Finska husvagnsmärket Solifer ett generationsskifte. Produktionen flyttades till Tyskland för att kunna ta fram vagnar för en ny kundkategori, de som önskar en lättdragen husvagn som tar sig fram överallt, och till ett bra pris.

Så här knappt ett år senare kan SoliferPolar utvärdera hur första modellåret gick, och kanske göra lite ändringar till 2016. Men vad kan vi vänta? Inget är officiellt än, men varför inte spekulera och önska lite. Solifer 2015 består av 13 planlösningar i serierna Nordica, Evolution och Sense. Modellprogrammet ser ut så här:

Nordica: 420, 470, 510, 570
Evolution: 541, 545, 580, 585, 590, 595
Sense: 590, 690, 690 S

Hur ser då 2016 års modellprogram ut? Min gissning är att utvecklingen kommer gå mot lättare vagnar. Därför kommer nog inte Sense-serien utvidgas. Den kanske förminskas eller tas bort helt. Kanske kommer en helt ny lättare serie istället för Sense. Något mer resevänligt. Eftersom Solifer-vagnarna baseras på Hymer och LMC, kan man ju gissa vilka serier som kan bli basen för en ny Solifer-serie.


Kan det vara Hymer Nova Light som utgör grunden för en ny Solifer?


Eller kan kanske Eriba Touring vara bas för en mer udda Solifer med mycket låg vikt? Självklart är detta ingen vagn som är förenlig med Solifers arv, eftersom Solifer historiskt sett varit vinterbonad och aldrig haft höjbart tak.

Vad tycker ni läsare? Vad är de viktigaste egenskaperna hos en Solifer?

For model year 2015 the Finish brand Solifer went through a major change. The production was moved to Germany to be able to produce caravans for a new category of customers, those who want an easily towed caravans that can fit everywhere, and at a good price.

Now almost a year later, SoliferPolar in Dorotea can evaluate how the first model year went, and maybe make some changes for 2016. But what can we expect? Nothing is official yet, but why not speculate and wish for a bit. Solifer 2015 consists of 13 floorplans in the ranges Nordica, Evolution and Sense. The range looks like this:

Nordica: 420, 470, 510, 570
Evolution: 541, 545, 580, 585, 590, 595
Sense: 590, 690, 690 S

What does the 2016 model year bring? My guess is that the caravans will be lighter. Therefore the Sense Series probably won’t be expanded. It may be reduced or removed completely. Perhaps a whole new lightweight range will take over after Sense. Something more travel friendly. Since Solifer caravans are based on Hymer and LMC, one can guess what series that can be the basis for a new Solifer.

Could it be Hymer Nova which is the basis for a new Solifer? Or, perhaps Eriba Touring can be a base for a more quirky Solifer with very low weight? Obviously, this is no caravan that is consistent with Solifer heritage, because Solifer has historically been winterized and never had the elevating roof.
What do you readers think? What are the main characteristics of a Solifer?

 1. Morgan
  Maj 22, 2015

  På framför allt 80-talet var Solifer en tillverkare som stod för utveckling.
  Man gjorde lätta resvänliga vagnar i Artic-serien.
  Finladiavagnarna i 1000-serien var de bäst isolerade vagnarna någonsin.
  De provade ut sina vagnar i vindtunnel för bästa karossform,
  och även i köldkammare för vinteregenskaperna.
  De hittade på olika egenheter som de kallade för Soliferismer.
  Exempel: Uppfällbara sänglådor, inbyggt diskställ, ventilationsluckor, m.m.
  Jag saknar verkligen tänket o utvecklingen från den tiden.
  Tror tyvärr inte Solifer kommer tillbaks dit.

  Reply
 2. Pascal
  Maj 22, 2015

  I agree.
  And for me, the outside design of the late finlandia (620 and 670) was really nice. One of the most beautiful caravan. And what was also really a plus was the light weight of solifer at this time. Exactly the opposite of nowadays hymers which are really heavy (typ Nova S – Solifer 690).

  Reply
 3. Morgan
  Maj 22, 2015

  Ja, Solifer var lätta resglada vagnar.
  Ex. Solifer 540 dl 1988.
  Tjänstevikt 930 kg.
  Totalvikt 1180 kg.
  Finns ingen husvagn som väger så idag, långt ifrån.

  Reply
 4. Nicolas
  Maj 28, 2015

  One may wonder if Solifer has lost its soul…?
  But, is it the price to pay for being completely reliant on the Scandinavian markets?

  Reply
 5. Johan
  Maj 28, 2015

  Many people I heard of say that Solifer has lost its soul. All the typical details that used to express the Solifer brand are now gone. So I do think scandinavian buyers are gonna miss the classic Solifers.

  Ja Solifer var verkligen lätta, och smart designade främst på 80-talet. Kanske skulle Solifer satsa mer på mindre enkelaxlande vagnar, och skippa t ex Sense 690?

  Reply
 6. Olle
  Sep 10, 2015

  De senaste årens produktion från Dorotea var slarvigt byggda, en del lösningar direkt livsfarliga.
  Solifer är slut som märke vilket syns på tex bytbil….många nya till salu.

  Reply