Eftersom husvagns- och husbilsmärket Adria är stort i Skandinavien så måste fabriken i Slovenien lyssna på de krav och önskemål som ställs här. Stora välutrustade vagnar för säsongsbruk är vanliga i t ex fjällen eller över sommaren. Därför visade Adria en ny Alpina 903 HT, en vagn som troligen inte kommer serieproduceras. Däremot kommer den kunna byggas på beställning. Till skillnad från andra Skandinaviska husvagnar är köket fram i denna modell. Sittgruppen består av två soffor längs vardera långsidan med ett bord mellan. Tvärställd dubbelsäng och vagnsbrett hygienutrymme finns i den bakre delen.

As the caravan and motorhome brand Adria is big in Scandinavia the factory in Slovenia must listen to the requests and demands from here. Large well-equipped caravans for seasonal use are common for example in the mountains or over the summer. Therefore, Adria showed the new Alpina 903 HT, a model that seems unlikely to be put into mass production. However, it will be built to order. Unlike other Scandinavian caravans the kitchen in this model is placed in the front. The seating consists of two sofas along each side wall with a table in between. Transverse double bed and wide washroom is in the rear.