En ny husvagns- och husbilsmässa har sett dagens ljus. Om det blir en fortsättning är just nu oklart. Men det har varit en trevlig dag med solsken, blå himmel och mycket fina husvagnar och husbilar. Nu när det är maj månad så har inte nyheterna för 2016 släppts än. Undantaget är Adria, som visade några Silver-line-vagnar.
Igår kväll, efter en hel arbetsdag på Borås Husvagnstjänst satte jag mig i bilen och åkte mot Norrköping. Klockan var då ca 20:00.


Vackra Vättern vid solnedgången.


Min plan var att sova i bilen, och eftersom mina kusiner bott i ett bostadsområde i Norrköping så bestämde jag mig för att parkera där. Vid en återvändsgränd i ett villaområde brukar det vara lugnt.


Jag sov förvånansvärt bra, trots att endast baksätet kunde disponeras. I bagageutrymmet låg däck och domkraft, eftersom vagnen jag skulle hämta hade vinterdäck.


Borås Husvagnstjänst har haft vagn 12 uthyrd till ett företag i Norrköping några månader. Därför passade det väl för mig att hämta den, och bo i den en natt på mässområdet. Efter att ha bytt däck på den gick färden mot Bråvalla flygfält.Mässan förväntas attrahera några tusen besökare under de två dagarna.


Hus På Hjul visar på en bredd i sitt utbud, både med Live marknadsplats, provkörning av fordon samt en veteranutställning. Här är en Stilmaster, en svensk vagn som byggdes 1969-1971 i Kälarne, Jämtland.


Ute på fälten finns det gott om plats för en mässcamping. Notera hur stor andel som är husbilar.

Det blir fler inlägg om mässan framöver.

New fair “House on wheels” in Norrköping!

A new caravan and motorhome fair is born. It is currently unclear if it will come back next year. But it has been a nice day with sunshine, blue skies and very fine caravans and mobile homes. Since it’s May, the news for 2016 has not been released yet. The exception is Adria, who showed some silver-line jubilee caravans.

Last night, after a full day of work Borås Caravan service, I got in the car and went to Norrköping at around 8 pm.

My plan was to sleep in the car that night, and since my cousins used to live in a residential area of Norrköping, I decided to park there. At a dead end in a residential area, it is usually quiet.
I slept surprisingly well, even though only the rear seats could be used. In the trunk there was tires and jack, because the caravan I was gonna pick up had winter tires.

Borås Caravan Service has had caravan nr 12 rented out to a company in Norrköping a few months. Therefore, it suited well for me to use its for a night at the fairgrounds. After changing the tires on it I went towards the airfield where the fair was held.

The fair is expected to attract several thousand visitors over the two days. “House on wheels” reveals a breadth of its range, both with Live Marketplace, test drive of vehicles and a veteran exhibition.
The old caravan above is a Stilmaster, a Swedish caravan that was built 1969-1971 in Kälarne, Jamtland.

Out in the fields, there is plenty of room for a fair campsite. Note the proportion that are motorhomes.

There will be more posts about the show coming up.