12:e Maj var en helt fantastisk och fullspäckad dag med härliga möten, nya kontakter och ett positivt intryck av både Adria och Slovenien som land. Det är så underbart vackert i detta land, som saknar större storstäder. Det är mest landsbygd vars atmosfär påminner om Italien och Södra Tyskland.


Vi var totalt 750 personer på detta stora evenemang. De flesta var handlare, men många också press. Min presskylt var lite rolig, för efternamnet har angetts två gånger.


På presskonferensen fick skribenter från 13 länder information om vad Adria kommer med som nyheter till säsongen 2016. Det är mycket intressanta grejer, som en nydesignad Alpina-serie, en ny uppstickare bland barnkammarvagnar, Adora 613 PK samt två nya husbilsserier Compact och Coral XL. Konferensen leddes av Adrias VD Sonja Gole. Efteråt fick vi gå på en guidad tur runt fabriken. Det var ej tillåtet att fotografera under turen.


Efteråt fick vi se nyheterna på nära håll i en inomhuslokal. Här är nya Adora 613 PK. Mer om denna nyhet i ett senare inlägg.


Ledningen på Adria Caravan AB i Sverige var såklart med. Här är reklamchef Linda Strömberg.


En roligt del av att åka på evenemang som dessa är alla människor man möter, och känner igen. Här är Anne-Vibeke Isaksen som skriver för dansk media.


Coral XL är en ny alkovmodell, som tyvärr inte kommer importeras till Sverige. På den svenska marknaden finns Adrias alkovhusbilar under namnet Sun Living.


Eftersom detta är Adrias 50-årsjubileum behöver det markeras på något sätt. Samtliga inbjudna fick signera denna Altea Forfour som Adria kommer behålla i sitt museum. Det är sjukt roligt att få sätta sitt namn i historien på detta sätt.


Till säsongen 2015 utvecklade Adria den kompakta modellen Altea Forfour. Nu till 2016 fortsätter firandet med en serie som heter Silver Edition. Utförandet finns i några husbils- och husbilsmodeller, bland annat denna Altea 542 PK.


VD för Adria Caravan Peter Blomqvist, och Linda Strömberg framför en av jubileumshusbilarna.


Senare åkte vi mot Adria Open Air museum i närhet av fabriken. Här visades husvagnar och husbilar från de fem decennier som Adria funnits.

Sen blev vi transporterade till hotellet igen. Jag, Stefan Janeld från Husbilen Test, John-Ove Tellefsen från Bobil & Caravan, Mikael Galver från Husbil & Husvagn och Rok Vizovisek från Slovenska magasinet Avto-Dom tog några öl i en bar. Sen gjorde vi oss redo för galamiddag. Jag fick höra att jag såg ut som James Bond med min outfit.


Flugan gjorde sitt för ett flådigt yttre. Rok Vizovisek kommenterade mig med orden: ”He is an expert on caravans and bow ties”.


Adria Gala Dinner var det officiella namnet på festen där alla 750 inbjudna närvarade.


Flådigt värre, med 5-rätters och underhållning fram till midnatt. Knappt någon orkade med efterfesten som varade till 02:00.

Dagen efter fick vi svenska och norska journalister skjuts till Ljubljana flygplats varifrån vi flög till Zürich. Där delades vi och klev på flyg till samtliga Skandinaviska huvudstäder. John-Ove till Oslo, Stefan och Mikael till Stockholm och jag till Köpenhamn. Framme på Kastrup reste jag med Swebus till Göteborg. Det blev inte mycket sömn på bussen, och när vi var framme i Göteborg kl 01:30 visade det sig att centralstationen var stängd. Jag hade tänkt sova lite där inne men fick helt enkelt lägga mig på en bänk och vila utomhus. Det rörde sig lite skumt folk ute på stan hela natten och polisen syntes köra förbi ofta.

En kille som såg trevlig ut och var i mina ålder satte sig i närheten och väntade också på att stationen skulle öppna. Efter en stund kom han fram till mig och började prata. Vi båda tyckte det kändes skönt att vara två, eftersom det skrämmer bort berusade och påverkade figurer. Kort efter att vår konversation inleddes framgick det att vi båda var från Gävle, och att han var vän till en av mina klasskompisar på gymnasiet. Vi satt och pratade och skrattade till solen hade gått upp, och när klocka var 5 öppnade centralstationen. Det var välkomnande. Efter en stunds väntan på bussen sade vi hej då, och att vi skulle ta kontakt när jag kommer till Gävle. Jag åkte buss till Borås och sedan tåg till Fritsla. Under dagen har jag lämnat ut 7 husvagnar på Borås Husvagnstjänst, med bara några minuters sömn före. Men det har gått bra.

Ikväll åker jag mot Norrköping, och sover i bilen på ett lämpligt ställe. Imorgon bitti hämtar jag en uthyrningsvagn som står utanför Norrköping, och sätter kurs mot mässan Hus på Hjul som arrangeras fredag-lördag. Om du som läser kommer vara där så hoppas jag att vi ses.

May 12th was an absolutely amazing day of delightful meetings, new contacts and a positive impression of both Adria and Slovenia as a country. It is so beautiful in this country, which has no big cities. There are mostly rural areas whose atmosphere is reminiscent of Italy and Southern Germany.

We were a total of 750 people in this event. Most were dealers but many also press. My press plate was a bit funny, because my last name had been entered twice.

At the press conference were journalists from 13 countries. We got information about what Adria brings out in the season 2016. It is very interesting stuff, like a newly designed Alpina series, a new layout for kids, Adora 613 PK and two new motorhome series, Compact and Coral XL. The conference was led by Adria CEO Sonja Gole.

Afterwards we went on a guided tour around the factory. It was not allowed to take photos during the tour.

Afterwards, we saw the new models in an indoor venue. Here were the new model Adora 613 PK and others. More on the news in coming post.

The management at Adria Caravan AB in Sweden was of course attending, including advertising manager Linda Strömberg.

A fun part of going to events like these is all the people you meet and recognize. I met Anne-Vibeke Isaksen who writes for the Danish press
.
Adria Coral XL is a new alcove model, which unfortunately will not be imported into Sweden. On the Swedish market, Adria alcove models are sold with the name Sun Living.

Since this was the Adria 50th Anniversary it needed to be highlighted in some way. All invitees got to sign an Altea Forfour that Adria will retain in its museum. It is soo fun to put my name in their history this way.

For the season 2015 Adria has developed the compact model Altea Forfour. Now in 2016 the celebration continues with a series called Silver Edition. It is available in some motorhome and caravan models, including the Altea 542 PK.

CEO of Adria in Sweden is Peter Blomqvist. Above is he and Linda Strömberg in front of the Jubilee motorhomes.

Later that day we went to the Adria Open Air Museum in the vicinity of the factory. Here caravans and motorhomes from the five decades that Adria has existed was shown.

Then we were transported to the hotel again. Me, Stefan Janeld from Husbilen Test, John-Ove Tellefsen from Norwegian magazine Bobil & Caravan, Michael Galver from Husbil & Husvagn and Rok Vizovisek from the Slovenian magazine Avto-Dom had a few beers in a bar. Then we made ourselves ready for the gala dinner. I was told that I looked like James Bond with my outfit.

The bow tie made me look elegant. Rok Vizovisek commented me with the words: ”He is an expert on caravans and bow ties”.

Adria Gala Dinner was the official name of the party where all 750 invitees attended.

It as really a special event, with 5-course meal and entertainment until midnight. Hardly anyone has energy to atend the after-party that lasted until 2 am.

The day after us Swedish and Norwegian journalists got transported to Ljubljana Airport, from where we flew to Zurich. There we were divided and stepped on flights to all Scandinavian capitals. John-Ove to Oslo, Stefan and Mikael to Stockholm and me to Copenhagen. Arriving at Kastrup, I traveled with Swebus to Göteborg. I did not have much sleep on the bus, and when we arrived in Gothenburg at 1.30 am it turned out that the central station was closed. I had intended to sleep a little in there but simply had to lie down on a bench and rest outdoors. There was some weird people out in town all night and the police seemed to drive past often.

A guy who looked nice and was in my age sat around and also waited for the station to open. After a while he came up to me and started talking. We both thought it felt good to be two, because it scares away drunk and addicted strangers. Shortly after our conversation began, it appeared that we were both from the town Gävle, and that he was a friend that was one of my classmates in school a few years ago. We sat and talked and laughed until the sun was up, and when the clock was 5 am the main station opened. It was welcoming. After waiting a while for the bus, we said goodbye, and that we would get in touch when I come to Gävle. I went by bus to Borås and then by train to Fritsla. During the day, I have delivered 7 caravans on Borås Caravan service, with only a few minutes of sleep before. But it has gone well.

Tonight I go to Norrköping, and sleep in the car in a convenient place. Tomorrow morning I pick up a rental caravan that stands outside Norrköping, and drive to the fair Hus på Hjul, organized Friday-Saturday. If you reading will be there, I hope to see you.

 1. FREEDOMtravel
  Maj 17, 2015

  Vad kul! Och verkligen flådig middag! Vi har åkt igenom Slovenien (och sovit en natt på en camping i Ljubljana) och kan hålla med om att det är ett fint, rent och grönt land med mycket landsbygd. Minns att de var noga med sopsortering och hade bra wifi. Ett land som kändes välmående!

  Reply
 2. Johan
  Maj 18, 2015

  Ja det var fantastiskt! Till Slovenien åker man gärna igen:)

  Reply