Teaser från Bredängs Camping!

Posted on


Besöket på Bredängs Camping i Stockholm var mycket spännande, med en intressant intervju med föreståndaren Sven Ryttare. Mer info är att komma, och såklart en artikel till CampingSverige och Husvagn På Väg.

The visit at Bredängs Campsite in Stockholm was really exciting, with an interesting interiew with manager Sven Ryttare. More info is to come, and also an article on CampingSverige.se and the magazine Husvagn På Väg.

Roadtrip to Stockholm!

Posted on

Nu befinner jag mig hos min syster i centrala Stockholm. En lång dag med 40 mils bilkörning mm är till ända. Imorgon åker jag till Bredängs Camping för att göra ett reportage. Senare ska jag hälsa på en vän från högstadiet på Vaxholm. Förhoppningsvis blir det en del annat skoj. Det är skönt om dagen inte blir allt för planerad dock.


Ofta är det här, vid Vättern som det passar att föreviga varje bilresa med en bild.


Britter på besök i Sverige, med en Bailey Ranger på kroken. Det är ganska ovanligt med englandsregisterade vagnar i Sverige. Och de man ser tillhör ofta resandefolk.

Now I find myself with my sister in central Stockholm. A long day with a 250 miles of driving, etc. is over. Tomorrow I will go to a campground in Stockholm to make and interview and take some photos. Later I will meet a friend from school in Vaxholm. Hopefully there will be some other fun stuff. It’s nice if the day does not get planned in every detail.

On the way here I took a photo while driving pass the lake Vättern. I saw some british people towing a Bailey Ranger. Caravans with british numberplates are not common in Sweden, and most of them belong to the travelling community.

Sävsjö 10 år (1977-1987)

Posted on


År 1987 hade fabriken som tillverkade Sävsjö husvagnar funnits i 10 år. 1985 tillkom Smålandia, som tidigare varit svenskbyggda Sprite. Detta är en Smålandia 500 från 1987, exemplar nr 260 av jubileumsutgåvan.

Imorgon åker jag till Stockholm. Jag ska hämta hem Hobby Premium-vagnen som står på Ingarö och som jag körde dit i februari. Men vagnen hämtas på söndag så innan det hinner jag vara med min lillasyster. Det kommer även bli ett besök på Bredängs Camping, bland annat.

In 1987, the factory that manufactured Sävsjö caravans had existed for 10 years. In 1985 the brand Smålandia, previously known as a Swedish built Sprite was added to the fleet. This is a Smålandia 500 from 1987, unit nr 260 of the anniversary edition.

Tomorrow I go to Stockholm. I’ll get the Hobby Premium caravan standing on the island of Ingarö back to Borås Caravan Service, the one I drove there in February. But I will drive back on Sunday so before I have time to be with my little sister. There will also be a visit to a campsite outside Stockholm.

Kabe Briljant DL 1980

Posted on


Det bor en nomad inom mig. Därför trivs jag inte med att leva i samma miljö, på exakt samma plats allt för länge. Efter drygt 5 månader i Knausen har jag flyttat till en Kabe Briljant DL från 1980. Det är en gammal uthyrningsvagn tillhörande Borås Husvagnstjänst, och förra sommaren bodde jag faktiskt i denna vagn. Nu ska Knausen säljas är det tänkt, så en flytt var ändå planerad. Dessutom får jag en annan vy ut genom fönstret.

Det finns ingen fungerande elpatron i Kaben. Efter att ha frusit två nätter har jag satt in ett oljefyllt element, som användes när jag vintercampade i en Tabbert.

There is a nomad within me. Therefore, I enjoy not having to live in the same environment, in exactly the same place for too long. After more than 5 months in the Knaus I have moved to a Kabe Brilliant DL from 1980. It is an old rental caravan from Borås Caravan Service, and last summer I actually lived in this very caravan. Now the Knaus is gonna be sold, so a move was planned anyway. In addition, I get a different view out the window which is nice.

There is no functioning heater in this caravan. Having frozen for two nights, I have put in an oil-filled radiator which I used when I was living in a Tabbert during a cold winter.

Knaus & Tabbert 2016

Posted on


Den 15 juni håller KnausTabbert presskonferens i Bad Griesbach im Rottal, med visning av nya modeller på husvagnar och husbilar. Det jag redan vet nu är att T@B får en makeover och att Knaus Sport & Fun gör comeback. Det ska bli spännande att se vad som är nytt på alla märken.
Jag kommer flyga till München den 14 juni, och sedan hyra en bil för fortsatt färd mot hotellet där konferensen hålls. Det ska bli sjukt spännande.

On June 15th KnausTabbert has a press conference in Bad Griesbach im Rottal, with display of new models of caravans and motorhomes. What I already know now is that the T@B gets a makeover and Knaus Sport & Fun is making a comeback. It will be exciting to see what is new for all brands.
I will fly to Munich on the 14th and then rent a car to drive to the hotel where the conference is held. It will be very exciting.

Solifer 2016

Posted on


Till modellåret 2015 genomgick det Finska husvagnsmärket Solifer ett generationsskifte. Produktionen flyttades till Tyskland för att kunna ta fram vagnar för en ny kundkategori, de som önskar en lättdragen husvagn som tar sig fram överallt, och till ett bra pris.

Så här knappt ett år senare kan SoliferPolar utvärdera hur första modellåret gick, och kanske göra lite ändringar till 2016. Men vad kan vi vänta? Inget är officiellt än, men varför inte spekulera och önska lite. Solifer 2015 består av 13 planlösningar i serierna Nordica, Evolution och Sense. Modellprogrammet ser ut så här:

Nordica: 420, 470, 510, 570
Evolution: 541, 545, 580, 585, 590, 595
Sense: 590, 690, 690 S

Hur ser då 2016 års modellprogram ut? Min gissning är att utvecklingen kommer gå mot lättare vagnar. Därför kommer nog inte Sense-serien utvidgas. Den kanske förminskas eller tas bort helt. Kanske kommer en helt ny lättare serie istället för Sense. Något mer resevänligt. Eftersom Solifer-vagnarna baseras på Hymer och LMC, kan man ju gissa vilka serier som kan bli basen för en ny Solifer-serie.


Kan det vara Hymer Nova Light som utgör grunden för en ny Solifer?


Eller kan kanske Eriba Touring vara bas för en mer udda Solifer med mycket låg vikt? Självklart är detta ingen vagn som är förenlig med Solifers arv, eftersom Solifer historiskt sett varit vinterbonad och aldrig haft höjbart tak.

Vad tycker ni läsare? Vad är de viktigaste egenskaperna hos en Solifer?

For model year 2015 the Finish brand Solifer went through a major change. The production was moved to Germany to be able to produce caravans for a new category of customers, those who want an easily towed caravans that can fit everywhere, and at a good price.

Now almost a year later, SoliferPolar in Dorotea can evaluate how the first model year went, and maybe make some changes for 2016. But what can we expect? Nothing is official yet, but why not speculate and wish for a bit. Solifer 2015 consists of 13 floorplans in the ranges Nordica, Evolution and Sense. The range looks like this:

Nordica: 420, 470, 510, 570
Evolution: 541, 545, 580, 585, 590, 595
Sense: 590, 690, 690 S

What does the 2016 model year bring? My guess is that the caravans will be lighter. Therefore the Sense Series probably won’t be expanded. It may be reduced or removed completely. Perhaps a whole new lightweight range will take over after Sense. Something more travel friendly. Since Solifer caravans are based on Hymer and LMC, one can guess what series that can be the basis for a new Solifer.

Could it be Hymer Nova which is the basis for a new Solifer? Or, perhaps Eriba Touring can be a base for a more quirky Solifer with very low weight? Obviously, this is no caravan that is consistent with Solifer heritage, because Solifer has historically been winterized and never had the elevating roof.
What do you readers think? What are the main characteristics of a Solifer?

Adria 2016: Alpina 903 HT

Posted on


Eftersom husvagns- och husbilsmärket Adria är stort i Skandinavien så måste fabriken i Slovenien lyssna på de krav och önskemål som ställs här. Stora välutrustade vagnar för säsongsbruk är vanliga i t ex fjällen eller över sommaren. Därför visade Adria en ny Alpina 903 HT, en vagn som troligen inte kommer serieproduceras. Däremot kommer den kunna byggas på beställning. Till skillnad från andra Skandinaviska husvagnar är köket fram i denna modell. Sittgruppen består av två soffor längs vardera långsidan med ett bord mellan. Tvärställd dubbelsäng och vagnsbrett hygienutrymme finns i den bakre delen.

As the caravan and motorhome brand Adria is big in Scandinavia the factory in Slovenia must listen to the requests and demands from here. Large well-equipped caravans for seasonal use are common for example in the mountains or over the summer. Therefore, Adria showed the new Alpina 903 HT, a model that seems unlikely to be put into mass production. However, it will be built to order. Unlike other Scandinavian caravans the kitchen in this model is placed in the front. The seating consists of two sofas along each side wall with a table in between. Transverse double bed and wide washroom is in the rear.

Hus På Hjul i Norrköping!

Posted on

En ny husvagns- och husbilsmässa har sett dagens ljus. Om det blir en fortsättning är just nu oklart. Men det har varit en trevlig dag med solsken, blå himmel och mycket fina husvagnar och husbilar. Nu när det är maj månad så har inte nyheterna för 2016 släppts än. Undantaget är Adria, som visade några Silver-line-vagnar.
Igår kväll, efter en hel arbetsdag på Borås Husvagnstjänst satte jag mig i bilen och åkte mot Norrköping. Klockan var då ca 20:00.


Vackra Vättern vid solnedgången.


Min plan var att sova i bilen, och eftersom mina kusiner bott i ett bostadsområde i Norrköping så bestämde jag mig för att parkera där. Vid en återvändsgränd i ett villaområde brukar det vara lugnt.


Jag sov förvånansvärt bra, trots att endast baksätet kunde disponeras. I bagageutrymmet låg däck och domkraft, eftersom vagnen jag skulle hämta hade vinterdäck.


Borås Husvagnstjänst har haft vagn 12 uthyrd till ett företag i Norrköping några månader. Därför passade det väl för mig att hämta den, och bo i den en natt på mässområdet. Efter att ha bytt däck på den gick färden mot Bråvalla flygfält.Mässan förväntas attrahera några tusen besökare under de två dagarna.


Hus På Hjul visar på en bredd i sitt utbud, både med Live marknadsplats, provkörning av fordon samt en veteranutställning. Här är en Stilmaster, en svensk vagn som byggdes 1969-1971 i Kälarne, Jämtland.


Ute på fälten finns det gott om plats för en mässcamping. Notera hur stor andel som är husbilar.

Det blir fler inlägg om mässan framöver.

New fair “House on wheels” in Norrköping!

A new caravan and motorhome fair is born. It is currently unclear if it will come back next year. But it has been a nice day with sunshine, blue skies and very fine caravans and mobile homes. Since it’s May, the news for 2016 has not been released yet. The exception is Adria, who showed some silver-line jubilee caravans.

Last night, after a full day of work Borås Caravan service, I got in the car and went to Norrköping at around 8 pm.

My plan was to sleep in the car that night, and since my cousins used to live in a residential area of Norrköping, I decided to park there. At a dead end in a residential area, it is usually quiet.
I slept surprisingly well, even though only the rear seats could be used. In the trunk there was tires and jack, because the caravan I was gonna pick up had winter tires.

Borås Caravan Service has had caravan nr 12 rented out to a company in Norrköping a few months. Therefore, it suited well for me to use its for a night at the fairgrounds. After changing the tires on it I went towards the airfield where the fair was held.

The fair is expected to attract several thousand visitors over the two days. “House on wheels” reveals a breadth of its range, both with Live Marketplace, test drive of vehicles and a veteran exhibition.
The old caravan above is a Stilmaster, a Swedish caravan that was built 1969-1971 in Kälarne, Jamtland.

Out in the fields, there is plenty of room for a fair campsite. Note the proportion that are motorhomes.

There will be more posts about the show coming up.

Adria Mobil 1965-2015

Posted on


12:e Maj var en helt fantastisk och fullspäckad dag med härliga möten, nya kontakter och ett positivt intryck av både Adria och Slovenien som land. Det är så underbart vackert i detta land, som saknar större storstäder. Det är mest landsbygd vars atmosfär påminner om Italien och Södra Tyskland.


Vi var totalt 750 personer på detta stora evenemang. De flesta var handlare, men många också press. Min presskylt var lite rolig, för efternamnet har angetts två gånger.


På presskonferensen fick skribenter från 13 länder information om vad Adria kommer med som nyheter till säsongen 2016. Det är mycket intressanta grejer, som en nydesignad Alpina-serie, en ny uppstickare bland barnkammarvagnar, Adora 613 PK samt två nya husbilsserier Compact och Coral XL. Konferensen leddes av Adrias VD Sonja Gole. Efteråt fick vi gå på en guidad tur runt fabriken. Det var ej tillåtet att fotografera under turen.


Efteråt fick vi se nyheterna på nära håll i en inomhuslokal. Här är nya Adora 613 PK. Mer om denna nyhet i ett senare inlägg.


Ledningen på Adria Caravan AB i Sverige var såklart med. Här är reklamchef Linda Strömberg.


En roligt del av att åka på evenemang som dessa är alla människor man möter, och känner igen. Här är Anne-Vibeke Isaksen som skriver för dansk media.


Coral XL är en ny alkovmodell, som tyvärr inte kommer importeras till Sverige. På den svenska marknaden finns Adrias alkovhusbilar under namnet Sun Living.


Eftersom detta är Adrias 50-årsjubileum behöver det markeras på något sätt. Samtliga inbjudna fick signera denna Altea Forfour som Adria kommer behålla i sitt museum. Det är sjukt roligt att få sätta sitt namn i historien på detta sätt.


Till säsongen 2015 utvecklade Adria den kompakta modellen Altea Forfour. Nu till 2016 fortsätter firandet med en serie som heter Silver Edition. Utförandet finns i några husbils- och husbilsmodeller, bland annat denna Altea 542 PK.


VD för Adria Caravan Peter Blomqvist, och Linda Strömberg framför en av jubileumshusbilarna.


Senare åkte vi mot Adria Open Air museum i närhet av fabriken. Här visades husvagnar och husbilar från de fem decennier som Adria funnits.

Sen blev vi transporterade till hotellet igen. Jag, Stefan Janeld från Husbilen Test, John-Ove Tellefsen från Bobil & Caravan, Mikael Galver från Husbil & Husvagn och Rok Vizovisek från Slovenska magasinet Avto-Dom tog några öl i en bar. Sen gjorde vi oss redo för galamiddag. Jag fick höra att jag såg ut som James Bond med min outfit.


Flugan gjorde sitt för ett flådigt yttre. Rok Vizovisek kommenterade mig med orden: ”He is an expert on caravans and bow ties”.


Adria Gala Dinner var det officiella namnet på festen där alla 750 inbjudna närvarade.


Flådigt värre, med 5-rätters och underhållning fram till midnatt. Knappt någon orkade med efterfesten som varade till 02:00.

Dagen efter fick vi svenska och norska journalister skjuts till Ljubljana flygplats varifrån vi flög till Zürich. Där delades vi och klev på flyg till samtliga Skandinaviska huvudstäder. John-Ove till Oslo, Stefan och Mikael till Stockholm och jag till Köpenhamn. Framme på Kastrup reste jag med Swebus till Göteborg. Det blev inte mycket sömn på bussen, och när vi var framme i Göteborg kl 01:30 visade det sig att centralstationen var stängd. Jag hade tänkt sova lite där inne men fick helt enkelt lägga mig på en bänk och vila utomhus. Det rörde sig lite skumt folk ute på stan hela natten och polisen syntes köra förbi ofta.

En kille som såg trevlig ut och var i mina ålder satte sig i närheten och väntade också på att stationen skulle öppna. Efter en stund kom han fram till mig och började prata. Vi båda tyckte det kändes skönt att vara två, eftersom det skrämmer bort berusade och påverkade figurer. Kort efter att vår konversation inleddes framgick det att vi båda var från Gävle, och att han var vän till en av mina klasskompisar på gymnasiet. Vi satt och pratade och skrattade till solen hade gått upp, och när klocka var 5 öppnade centralstationen. Det var välkomnande. Efter en stunds väntan på bussen sade vi hej då, och att vi skulle ta kontakt när jag kommer till Gävle. Jag åkte buss till Borås och sedan tåg till Fritsla. Under dagen har jag lämnat ut 7 husvagnar på Borås Husvagnstjänst, med bara några minuters sömn före. Men det har gått bra.

Ikväll åker jag mot Norrköping, och sover i bilen på ett lämpligt ställe. Imorgon bitti hämtar jag en uthyrningsvagn som står utanför Norrköping, och sätter kurs mot mässan Hus på Hjul som arrangeras fredag-lördag. Om du som läser kommer vara där så hoppas jag att vi ses.

May 12th was an absolutely amazing day of delightful meetings, new contacts and a positive impression of both Adria and Slovenia as a country. It is so beautiful in this country, which has no big cities. There are mostly rural areas whose atmosphere is reminiscent of Italy and Southern Germany.

We were a total of 750 people in this event. Most were dealers but many also press. My press plate was a bit funny, because my last name had been entered twice.

At the press conference were journalists from 13 countries. We got information about what Adria brings out in the season 2016. It is very interesting stuff, like a newly designed Alpina series, a new layout for kids, Adora 613 PK and two new motorhome series, Compact and Coral XL. The conference was led by Adria CEO Sonja Gole.

Afterwards we went on a guided tour around the factory. It was not allowed to take photos during the tour.

Afterwards, we saw the new models in an indoor venue. Here were the new model Adora 613 PK and others. More on the news in coming post.

The management at Adria Caravan AB in Sweden was of course attending, including advertising manager Linda Strömberg.

A fun part of going to events like these is all the people you meet and recognize. I met Anne-Vibeke Isaksen who writes for the Danish press
.
Adria Coral XL is a new alcove model, which unfortunately will not be imported into Sweden. On the Swedish market, Adria alcove models are sold with the name Sun Living.

Since this was the Adria 50th Anniversary it needed to be highlighted in some way. All invitees got to sign an Altea Forfour that Adria will retain in its museum. It is soo fun to put my name in their history this way.

For the season 2015 Adria has developed the compact model Altea Forfour. Now in 2016 the celebration continues with a series called Silver Edition. It is available in some motorhome and caravan models, including the Altea 542 PK.

CEO of Adria in Sweden is Peter Blomqvist. Above is he and Linda Strömberg in front of the Jubilee motorhomes.

Later that day we went to the Adria Open Air Museum in the vicinity of the factory. Here caravans and motorhomes from the five decades that Adria has existed was shown.

Then we were transported to the hotel again. Me, Stefan Janeld from Husbilen Test, John-Ove Tellefsen from Norwegian magazine Bobil & Caravan, Michael Galver from Husbil & Husvagn and Rok Vizovisek from the Slovenian magazine Avto-Dom had a few beers in a bar. Then we made ourselves ready for the gala dinner. I was told that I looked like James Bond with my outfit.

The bow tie made me look elegant. Rok Vizovisek commented me with the words: ”He is an expert on caravans and bow ties”.

Adria Gala Dinner was the official name of the party where all 750 invitees attended.

It as really a special event, with 5-course meal and entertainment until midnight. Hardly anyone has energy to atend the after-party that lasted until 2 am.

The day after us Swedish and Norwegian journalists got transported to Ljubljana Airport, from where we flew to Zurich. There we were divided and stepped on flights to all Scandinavian capitals. John-Ove to Oslo, Stefan and Mikael to Stockholm and me to Copenhagen. Arriving at Kastrup, I traveled with Swebus to Göteborg. I did not have much sleep on the bus, and when we arrived in Gothenburg at 1.30 am it turned out that the central station was closed. I had intended to sleep a little in there but simply had to lie down on a bench and rest outdoors. There was some weird people out in town all night and the police seemed to drive past often.

A guy who looked nice and was in my age sat around and also waited for the station to open. After a while he came up to me and started talking. We both thought it felt good to be two, because it scares away drunk and addicted strangers. Shortly after our conversation began, it appeared that we were both from the town Gävle, and that he was a friend that was one of my classmates in school a few years ago. We sat and talked and laughed until the sun was up, and when the clock was 5 am the main station opened. It was welcoming. After waiting a while for the bus, we said goodbye, and that we would get in touch when I come to Gävle. I went by bus to Borås and then by train to Fritsla. During the day, I have delivered 7 caravans on Borås Caravan service, with only a few minutes of sleep before. But it has gone well.

Tonight I go to Norrköping, and sleep in the car in a convenient place. Tomorrow morning I pick up a rental caravan that stands outside Norrköping, and drive to the fair Hus på Hjul, organized Friday-Saturday. If you reading will be there, I hope to see you.