ABC (S)

Posted on


Till modellåret 1978 presenterades en ny Svensk husvagn av AB Mönsterås Compactvagn i Blomestermåla. Wixenius Husvagnar i Malmö stod för distributionen, representerade av 20 återförsäljare. Första åren fanns en modell, 420, med tjänste- och totalvikt på 760 och 1000 kg. Priset var 29 500 SEK. Denna vagn hade en sittgrupp som kunde omvandlas till en säng för 3 personer. Köket var placerat längs framgaveln och hygienutrymmet i vänstra främre hörnet. 1979 steg priset till 31 800 SEK och tjänstevikten till 800 kg.


ABC 420

1980 utökades modellpaletten med modellerna 480 och 532 boggie. 480 hade tjänste- och totalvikt på 880 och 1100 kg, samt en prislapp på 41 500 SEK. Modellen 532 hade en tjänste- och totalvikt på 1060 respektive 1300 kg. Priset var 48 700 SEK. 1981 fick 420-modellen det nya namnet 420 TL och en omvänd planlösning med sittgrupp fram och kök samt toalett bak. Även entrédörren flyttades. Årets nyhet var 425 DL som hade sovplatser för 4 personer men saknade toalett.


ABC 480


ABC 532

1982 övertogs tillverkningen av AB Fritidskarosser i Mönsterås. Det tidigare modellprogrammet utgick och ersattes av modellen 490 TL med en ny karossdesign och priset 45 000 SEK. Tjänste- och totalvikten var 880 respektive 1100 kg. All försäljning skedde numera från fabriken. 1983 tillkom modellen 590 Boggie med tjänste- och totalvikt på 1175 och 1450 kg. Priset var 74 000 SEK. 1984 var priset 64 500 SEK för 490 TL och 89 600 SEK för 590 Boggie.

1985 ersattes 590 av 570 med priset 95 600 SEK och tjänste- och totalvikt på 1150 och 1390 kg. De båda modellerna fick detta år en ny kaross med helintegrerad gasolkoffert. Från 1986 gick fabriken över till att endast bygga vagnar på beställning. Företaget ABC Karossen existera än idag och bygger karosser till olika släpvagnar, bilar och lastbilar.


ABC 570

Antal registrerade vagnar
1978: 146 st
1979: 169 st
1980: 203 st
1981: 248 st
1982: 38 st
1983: 18 st
1984: 5 st

Samtliga foton och urklipp tillhör Bjørn Lahus

In the model year 1978, a new Swedish caravan from company AB Mönsterås Compactvagn in Blomstermåla was launched. Wixenius Caravans in Malmö accounted for distribution, represented by 20 dealers. In the first year there was one model in the range, the 420, with service and total weight of 760 and 1000 kg. The price was 29 500 SEK. This trailer had a seating area that could be converted into a bed for 3 people. The kitchen was located along the front end and washroom in the left front corner. In 1979, the price rose to 31 800 SEK and the curb weight to 800 kg.

In 1980 the range was extended with models 480 and 532 with twin axle. 480 had service and total weight of 880 and 1100 kg, and a price tag of 41 500 SEK. The model 532 had a service and total weight of 1060 or 1300 kg. The price was 48 700 SEK. In 1981 the 420 model got the new name 420 TL and a reverse floor plan with seating in the front and kitchen and toilet at the back. Even the entrance door was moved. New model this year was the 425 DL that had beds for 4 people but lacked toilet. In 1982 the production was taken over by the company AB Fritidskarosser in Mönsterås. The previous range was replaced by the model 490 TL with a new body design and the price 45 000 SEK. Service and total weight was 880 or 1100 kg. All sales were now made directly at the factory. In 1983 the new model 590 with service and overall weight of 1175 and 1450 kg. The price was 74 000 SEK. In 1984 the prices was 64 500 SEK for the 490 TL and 89 600 SEK for the 590.

In 1985 the 590 was replaced by the 570 with the price of 95 600 SEK and service and total weight of 1150 and 1390 kg. The two models were given a new body design with fully integrated LPG box. From 1986 the factory went over to only build caravans to order. The company ABC Karossen exist today and build bodies for various trailers, cars and trucks.

Number of registered caravans
1978: 146
1979: 169
1980: 203
1981: 248
1982: 38
1983: 18
1984: 5

All photos and clippings belong to Bjørn Lahus

 1. Morgan
  Apr 27, 2015

  Det speciella med modellen ABC420 var att det fanns 5 bäddar totalt i den lilla vagnen.
  Den hade u-soffa och 2 uppfällbara riktigt stabila överbäddar som satt bakom u-soffans ryggdynor !
  Då kylen satt i egen modul med hylla ovanför så tog det inte plats i köket, vilket gjorde köket rymligt för den lilla vagnen.
  Synd att de inte finns kvar längre, som så många andra svenska vagnar från den tiden.

  Reply