Roma (GB)

Posted on

Roma är husvagnar byggda i hantverksmässiga upplagor med stor grad av anpassning efter kundens önskemål. Märket grundades av Baz Warters i York 1983. Baz hade tidigare jobbat på Buccaneer. Han hade perioden 1980-1983 byggt husvagnar med märkesnamnet NuVardo. Tillverkningen av Roma pågick fram till 2004. Då hade totalt 3000 vagnar byggts. 2010 återuppstod märket tack vare affärsmannen och husvagnsentusiasten Don Sullivan. Modellerna inkluderar Baby Roma, GTS, Glengarriff, Park Avenue, Vickers och Westmorland Star. Företagets namn är Roma Caravans Limited.

Roma är också namnet på husvagnsmärke som tillverkas i Australien.

Roma is a british brand making caravans with high degree of adaptation to customer requirements. The brand was founded by Baz Warters in York in 1983. Baz had previously worked at Buccaneer. He had the period 1980-1983 built caravans with brand name NuVardo. The manufacture of Roma lasted until 2004. By then, a total of 3000 caravans had been built. In 2010 the brand was brought back to life thanks to the businessman and caravan enthusiast Don Sullivan. Models include Baby Roma, GTS, Glengarriff, Park Avenue, Vickers and Westmorland Star. The company’s name is Roma Caravans Limited.

Roma is also the name of caravan brand manufactured in Australia.

Hemsida/Website