ABC (S)

Posted on


Till modellåret 1978 presenterades en ny Svensk husvagn av AB Mönsterås Compactvagn i Blomestermåla. Wixenius Husvagnar i Malmö stod för distributionen, representerade av 20 återförsäljare. Första åren fanns en modell, 420, med tjänste- och totalvikt på 760 och 1000 kg. Priset var 29 500 SEK. Denna vagn hade en sittgrupp som kunde omvandlas till en säng för 3 personer. Köket var placerat längs framgaveln och hygienutrymmet i vänstra främre hörnet. 1979 steg priset till 31 800 SEK och tjänstevikten till 800 kg.


ABC 420

1980 utökades modellpaletten med modellerna 480 och 532 boggie. 480 hade tjänste- och totalvikt på 880 och 1100 kg, samt en prislapp på 41 500 SEK. Modellen 532 hade en tjänste- och totalvikt på 1060 respektive 1300 kg. Priset var 48 700 SEK. 1981 fick 420-modellen det nya namnet 420 TL och en omvänd planlösning med sittgrupp fram och kök samt toalett bak. Även entrédörren flyttades. Årets nyhet var 425 DL som hade sovplatser för 4 personer men saknade toalett.


ABC 480


ABC 532

1982 övertogs tillverkningen av AB Fritidskarosser i Mönsterås. Det tidigare modellprogrammet utgick och ersattes av modellen 490 TL med en ny karossdesign och priset 45 000 SEK. Tjänste- och totalvikten var 880 respektive 1100 kg. All försäljning skedde numera från fabriken. 1983 tillkom modellen 590 Boggie med tjänste- och totalvikt på 1175 och 1450 kg. Priset var 74 000 SEK. 1984 var priset 64 500 SEK för 490 TL och 89 600 SEK för 590 Boggie.

1985 ersattes 590 av 570 med priset 95 600 SEK och tjänste- och totalvikt på 1150 och 1390 kg. De båda modellerna fick detta år en ny kaross med helintegrerad gasolkoffert. Från 1986 gick fabriken över till att endast bygga vagnar på beställning. Företaget ABC Karossen existera än idag och bygger karosser till olika släpvagnar, bilar och lastbilar.


ABC 570

Antal registrerade vagnar
1978: 146 st
1979: 169 st
1980: 203 st
1981: 248 st
1982: 38 st
1983: 18 st
1984: 5 st

Samtliga foton och urklipp tillhör Bjørn Lahus

In the model year 1978, a new Swedish caravan from company AB Mönsterås Compactvagn in Blomstermåla was launched. Wixenius Caravans in Malmö accounted for distribution, represented by 20 dealers. In the first year there was one model in the range, the 420, with service and total weight of 760 and 1000 kg. The price was 29 500 SEK. This trailer had a seating area that could be converted into a bed for 3 people. The kitchen was located along the front end and washroom in the left front corner. In 1979, the price rose to 31 800 SEK and the curb weight to 800 kg.

In 1980 the range was extended with models 480 and 532 with twin axle. 480 had service and total weight of 880 and 1100 kg, and a price tag of 41 500 SEK. The model 532 had a service and total weight of 1060 or 1300 kg. The price was 48 700 SEK. In 1981 the 420 model got the new name 420 TL and a reverse floor plan with seating in the front and kitchen and toilet at the back. Even the entrance door was moved. New model this year was the 425 DL that had beds for 4 people but lacked toilet. In 1982 the production was taken over by the company AB Fritidskarosser in Mönsterås. The previous range was replaced by the model 490 TL with a new body design and the price 45 000 SEK. Service and total weight was 880 or 1100 kg. All sales were now made directly at the factory. In 1983 the new model 590 with service and overall weight of 1175 and 1450 kg. The price was 74 000 SEK. In 1984 the prices was 64 500 SEK for the 490 TL and 89 600 SEK for the 590.

In 1985 the 590 was replaced by the 570 with the price of 95 600 SEK and service and total weight of 1150 and 1390 kg. The two models were given a new body design with fully integrated LPG box. From 1986 the factory went over to only build caravans to order. The company ABC Karossen exist today and build bodies for various trailers, cars and trucks.

Number of registered caravans
1978: 146
1979: 169
1980: 203
1981: 248
1982: 38
1983: 18
1984: 5

All photos and clippings belong to Bjørn Lahus

Husvagnsciceronen

Posted on


Husvagnsbibeln brukar den kallas. Från 1968 till år 2003 (sista åren med namnet Camp) gavs denna fantastiska bok ut i pocketformat. Grundaren Göran Sjöberg avled 2003 och sedan dess har konceptet ej tagits upp. Tack vare bloggföljare Anders i Uddevalla har jag nu mina första exemplar av Husvagnsciceronen. Stort tack till Anders. Jag är sjukt exalterad, och imponeras av mängden information och kuriosa som nämns i husvagnsbibeln. Exemplaren är från 1978-1988 samt 1995. Här nedan är bilder från tidigare idag.


Som att öppna ett paket på julafton


En stund av njutning och inspiration

The Caravan Cicerone

Nicknamed the “Caravan Bible”, the book Husvagnsciceronen (The Caravan Cicerone) was made in a new issue from 1968 to 2003 (the last few years with the name Camp). The founder Göran Sjöberg died in 2003 and since then, the concept has not been relaunched. Thanks to blogg follower Anders in Uddevalla, I now have my first copies of Husvagnsciceronen. Many thanks to Anders. I’m so excited and impressed by the amount of information and curiosities mentioned in the caravan Bible. the issues I got is from 1978-1988 and 1995 Above are pictures from earlier today.

Roma (GB)

Posted on

Roma är husvagnar byggda i hantverksmässiga upplagor med stor grad av anpassning efter kundens önskemål. Märket grundades av Baz Warters i York 1983. Baz hade tidigare jobbat på Buccaneer. Han hade perioden 1980-1983 byggt husvagnar med märkesnamnet NuVardo. Tillverkningen av Roma pågick fram till 2004. Då hade totalt 3000 vagnar byggts. 2010 återuppstod märket tack vare affärsmannen och husvagnsentusiasten Don Sullivan. Modellerna inkluderar Baby Roma, GTS, Glengarriff, Park Avenue, Vickers och Westmorland Star. Företagets namn är Roma Caravans Limited.

Roma är också namnet på husvagnsmärke som tillverkas i Australien.

Roma is a british brand making caravans with high degree of adaptation to customer requirements. The brand was founded by Baz Warters in York in 1983. Baz had previously worked at Buccaneer. He had the period 1980-1983 built caravans with brand name NuVardo. The manufacture of Roma lasted until 2004. By then, a total of 3000 caravans had been built. In 2010 the brand was brought back to life thanks to the businessman and caravan enthusiast Don Sullivan. Models include Baby Roma, GTS, Glengarriff, Park Avenue, Vickers and Westmorland Star. The company’s name is Roma Caravans Limited.

Roma is also the name of caravan brand manufactured in Australia.

Hemsida/Website

Ullared & Caravan Club 20 april 2012

Posted on

Ni som följt denna blogg sedan dess första månader, minns ni min resa till Ullared och Caravan Club Älvsborgs årsmöte? Då jag hyrde en Kabe Rubin av Borås Husvagnstjänst, och en Saab 9-3 Kombi av Avis för att köra den 10 mil långa sträckan till Apelskolans parkering. I skolans lokaler hölls inte bara själva mötet, utan även knytkalas, dans och tipspromenad. Jag minns helgen med stor glädje, och därför är det extra roligt att visa lite bilder från den helgen för exakt 3 år sedan.


Här hämtar jag vagnen. Det var första gången som jag träffade Anders Bengtsson och Robin Ekelund, som kort därefter skulle bli mina arbetskamrater. Vädret var inte det bästa, och det var helt klart nervöst. Jag skulle inte bara köra husvagn på allmän väg för första gången, utan också lära mig hur alla vagnens funktioner hanterades.


Här har jag kört några få kilometer till Häggåns rastplats där det passade bra med lunch. Det var första gången jag använde gasolspis i hela mitt liv. Nu gör jag det dagligen i min Knaus.


Här är jag så framme vid Apelskolan i Ullared. Douglas i Caravan Club Älvsborgs styrelse visade mig vägen till en passande uppställningsplats. Detta var första gången jag över huvudtaget hade kontakt med Caravan Club, och min närvaro fångade mångas uppmärksamhet. En sak många reagerade på var att jag var helt själv.
På första kvällen var det knytkalas och dans. Det var nu jag märkte hur hög medelåldern inom föreningen är. Visst stack jag ut, men det var bara roligt.


Merparten av de andra besökarna hade husbil. Riktigt trevligt folk var det, och hjälpsamma också. En sen kväll fick jag hjälp att kontrollera så det fanns tillräckligt med gasol i tuben jag hade med.


På denna enkla säng tillbringades de två nätterna . Jag minns än idag hur jag låg och lyssnade på den termostatstyrda gasolbrännaren som ibland gav ifrån sig ett distinkt ljud när effekten höjdes.


Andra kvällen var det livemusik och finmiddag.


Till lunch dagen efter fick det bli potatis och falukorv. Enklast möjligt.


En 19-årig Husvagnsjohan med sin nyinskaffade kamera. Den har jag faktiskt kvar än idag, och den fungerar riktigt bra.


Detta minns jag också tydligt, hur regnet öste ned när det så var dags att åka hemåt.


Här har jag precis lämnat av husvagnen i Fritsla, städad och klar. Snacka om att jag fick slita för att få av vagnen från bilen. På den tiden var jag inte lika van att hantera husvagnar som jag är nu. För 3 år sedan bodde jag dessutom på ett studentboende i Borås så Fritsla var inte min hemvist då.


Här står den så exakt 3 år senare, vagnen jag hyrde.

Här kan du läsa första inlägget jag gjorde efter denna resa.

The Caravan Club & Ullared april 20th 2012

Of all you English speaking followers, has anyone been following me since the beginning? If so, then you maybe remember my first caravan journey on my own. I went to a meeting with a section of the Caravan Club of Sweden, with a caravan I rented from Borås Caravan Service and a rental car from Avis. I drove 100 kilometers to the location which was a school in Ullared. Besides the actual meeting there was live music, potluck and quiz. I remember that weekend with happiness and is therefore happy to show some photos from it.

This was the first time I met my future colleagues Anders and Robin, since It was already planned that I would start working for Borås Caravan Service a few weeks later. I was quite nervous, since I was going to tow a caravan on public roads for the first time, and also learn the caravans features.

Having driven a few kilometers I stopped for lunch at the side of the road. It was the first time I ever used a gas powered cooker. Now I do it every day in my Knaus caravan.

When I arrived at the school yard where we would be camping I was helped to find a space for my caravan. I caused some attention since I was on my own, and also quite a lot younger than the others.

The first evening there was dance and potluck. Here I noticed how old the members of the caravan club are. I did stand out which was really fun. Most of the others had motorhomes, and they were really helpful. One late evening I got help to check how much gas I had in the bottle I brought with me.

I made the seating area in the caravan into a bed. And I can still remember the sound when the gas heater increased the power automatically to keep a decent temperature.

For lunch on the last day I made potatoes and sausage, simple and tasty. I can still remember when I was setting of home. The rain was pouring down. I made it to Fritsla where I parked the caravan and headed to Borås, where I was living back then. I remember that I struggled to get the caravan of the car. I wasn´t as used to handling caravans back then.

The rental caravan is still in use, and above is a photo of it taken today, exactly 3 years later.

You can read the first report from the trip to Ullared here. This is from a time when I didn’t translate the posts into English though.

Wide Path Camper: spännande husvagnsnyhet från Danmark

Posted on


Om man säger husvagnar och Danmark kanske de flesta tänker på RC och Blue. Kanske också kultvagnen MKP med glasfiberkaross. Nu är Danmark tillbaka på husvagnskartan, och detta med en mycket intressant skapelse. Den heter Wide Path Camper och måste vara en av de absolut minsta husvagnarna någonsin.


I hopfällt läge är den drygt en meter lång och 1 meter bred. Väl framme på campingplatsen fälls ena sida ned och längden blir 2,6 meter. Vikten är endast 45 kg, så detta borde även vara världens lättaste husvagn.


Invändigt finns både sittplatser och en bekväm säng för 2 personer. Utvändigt finns ett utfällbart bord för t ex matlagning. Wide Path Camper är dessutom anpassad för att dras av cyklar vilket gör den mycket miljövänlig. Även elcyklar fungerar som dragfordon.

Wide Path Camper lanseras i sommar med en prislapp på 2000 Euro. Det går även att välja till ett solcellspaket för 600 Euro, och köksutrustning för 150 Euro. Lyxpaket för 300 Euro erbjuder högre sovkomfort med en tjockare madrass. Det går även att få vagnen lackerad i önskvärd färg, och för 1300 Euro kan färgsättningen anpassas efter kundens dragbil. Priserna gäller för de första 50 exemplaren, så passa på!!!

Här är hemsidan till denna spännande husvagnsnyhet.

Wide path Camper: Stunning new caravan from Denmark

If you say caravans and Denmark maybe most people think of former brands RC and Blue. Perhaps also the cult brand MKP with fiberglass bodywork. Now Denmark is back on the caravan map, and this with a very interesting creation. It’s called Wide path Camper and must be one of the absolute smallest caravan ever. In the folded position it is just over a meter long and one meter wide. Once arrived at the campsite and folded out the length is 2.6 meters. It weighs only 45 kg, so this should also be the world’s lightest caravan.

Inside is both seating and a comfortable bed for 2 people.
Externally there is a fold-out table for things like cooking. Wide path Camper is adapted to be towed by bicycles which makes it very environmentally friendly. Even electric bicycles works for towing.

Widepath Camper is launched this summer with a price tag of € 2000. You can also opt for a solar package for 600 Euro, and kitchenware for 150 Euros. Luxury package for 300 Euro offers greater sleeping comfort with a thicker mattress. It is also possible to have the vehicle painted in desirable color, and for 1300 Euro the paintwork could be made the same as the customers’ vehicle. Prices are valid for the first 50 units only, so hurry !!!

Here is the website for this exciting new caravan.

Katalogarkiv!

Posted on

Nu finns en flik ovan som heter kataloger. Där kommer jag lägga upp inskannade kataloger på husvagnar och husbilar. Just nu finns endast några stycken, men det kommer fyllas på kontinuerligt. Om du som läsare har något att bidra med så säger jag inte nej.

Catalog archive
Now there is a tab above named Kataloger (Catalogues). Here I will upload scanned catalogs of caravans and motorhomes. Right now there are only a few ones, but it will be replenished continuously. If you have something to contribute with I do not say no.

Mikrovagnen 8 år

Posted on

Jag har sedan barnsben drömt om att bygga en egen husvagn. En vacker dag blir det nog verklighet av den drömmen. Hittills har det stannat på papper, och vid några tillfällen har pappren slagits ihop och blivit kataloger, på fiktiva märken. Ett av dessa är Mikrovagnen. Namnet indikerar att det är en mycket liten husvagn, designad för små korta resor. Den första varianten hade officiell ”premiär” den 16 april 2007, alltså exakt 8 år sedan. Då var jag 14 år.


Framsidan på 2007 års katalog. I bakgrunden syns sjön Siljan i Rättvik, Dalarna.


Denna modell hade karosslängden 2,61 meter och saknade ståhöjd. Inspiration hämtades från Holländska Camptrailer.


Planlösningen. Det blå är sängen, det röda är det lilla köket och det bruna är garderoben. En mycket enkel planlösning med andra ord.


Det gick även att få tält till vagnen. Och kylbox. Allt visuellt beskrivet.


Vid årsskiften 2007/2008 gjorde jag en ny variant av Mikrovagnen, med lite mer avrundad kaross. Nu fick den också modellnamnet Tellus, i varianterna A och B med olika utrustningsnivåer. Tellus A var grundutförandet och Tellus B hade gasfjädrar för uppfällning av sängen, radio & CD samt ovanskåp.


Hösten 2008 kom 2009 års Mikrovagnen. En nyhet var denna XL Sport. Karosslängden är 4,19 meter och denna har full ståhöjd inuti.


Planlösningen.

Modellåret 2010 vidareutvecklades Mikrovagnen till ett annat märke som hette Aeroline. Mer om det en annan gång.

Mikrovagnen kataloger / catalogues
2007
2008

Mikrovagnen (The Micro Caravan 8 years)

I have since childhood dreamed of building my own caravan. One day that will probaby be reality. So far it has stayed on paper, and some occasions, the papers have been merged and become catalogs, of fictitious brands. One of these is the Mikrovagnen (The Micro Caravan). The name indicates that it is a very small caravan, designed for short trips. The first variant had an official ”premiere” April 16th 2007, exactly 8 years ago. When I was 14 years old.

This model had a body length of 2.61 meters and lacked full standing height inside. Inspiration was taken from the Pluma Weekend from Portugal. The floor plan included a bed, a small kitchen and a warderobe. Optional extras were displayed with good looking pictures.

In the end of 2007, I made a new variant of Mikrovagnen, with a little more rounded body. Now model name Tellus, in variants A and B with different equipment levels was used. Tellus A was the basic and Tellus B had gas springs for folding the bed, radio & CD and overhead cabinets. The rear end also got some new details on the new models.

In autumn 2008, the 2009 Mikrovagnen was launched. A novelty was the XL Sport. Body length on this was 4.19 meters and this had full headroom inside.

In Model year 2010 Mikrovagnen was developed into another brand called Aeroline. More of that another time.

Hobby Deluxe 490 KMF 2015!

Posted on


Nu är Borås Husvagnstjänsts flotta ytterligare förnyad med denna Hobby 490 KMF. Den vi hade innan, som var från 2013 är såld och nu utbytt mot denna läckerhet. Nya Hobby-vagnar är verkligen grymt snygga. Här kopplar vi på den efter att ha haft den hos Montera West, som bland annat monterat tv-antenn mm.


Här är vi ”on the road” på väg hem.

Now the fleet at Borås Caravan Service is updated with a new Hobby 490 KMF. The one we had before, that was from 2013 is sold and now replaced with this beauty. New Hobby caravans really are pretty. We hitched up after having it at a workshop that has been fitting tv-antenna etc. Then we hit the road and went home.

Stockholm-Landvetter med Hertz Freerider!

Posted on

Hyrbilsbolaget Hertz har en gratistjänst som heter Freerider. Vem som helst som haft körkort i minst ett år kan registrera sig på Hertz Freerider och få möjligheten att boka upp sig på att köra en hyrbil från en station till en annan. Detta istället för att Hertz ska betala ett transportbolag för att köra dem på biltransport. En ”freeride” kostar inget och en tank bränsle ingår. Idag kunde jag för första gången dra nytta av detta för resan från Gävle till husvagnen i Fritsla.


Efter bussresa från Gävle till Stockholm central promenerade jag till Södermalm och ett Hertz uthyrningskontor. Där hämtade jag denna Volvo V40 som jag bokat. Den skulle köras till Landvetter Flygplats som i alla fall är ganska nära Fritsla.


Resan går via E4:an. Vädret var bra hela resan.


Har man sovit lite för lite och ska köra långt blir man väldigt ofokuserad efter ett tag. I Mjölby passade det väl med en kaffe och lite godis från Statoil.


Först när jag redigerade denna bild noterade jag det roliga registreringsnumret på den blå bilen.


Framme på Landvetter. Det tog ca 4 timmar och 40 minuter för hela resan.


Från Landvetter till Borås blev det Swebus linje 830. Sen buss 450 från Borås till Fritsla.

Stockholm-Landvetter with Hertz Freerider!

Rental car company Hertz has a service called Freerider. Anyone who had a driving license for at least one year can register at Hertz Freerider and get the option to book a rental car to drive from one rental station to another. This instead of Hertz having to pay a transport company to deliver them on a lorry. A ”freeride” costs nothing and a tank of fuel is included. Today I was able for the first time to take advantage of this for the journey from Gävle to the caravan in Fritsla.

After the bus ride from Gävle to Stockholm Central Station I walked to Södermalm and a Hertz rental office. There I picked up a Volvo V40 which I had booked. I drove it to Landvetter Airport in Gothenburg which in any case is pretty close to Fritsla.

The journey went along the E4. The weather was great the whole trip.
If you have slept a little too little and drive for long you get very unfocused after a while. In Mjölby it was time for a coffee and some sweets from Statoil. Only when I edited this picture, I noticed the funny registration number on the blue car (HEJ is Swedish for hello).

It took about 4 hours and 40 minutes for the whole journey. From Landvetter to Borås I took Swebus nr 830, then bus 450 from Borås to Fritsla.