Det är hektiska tider nu. Nu en vecka efter resan till Tyskland för att hämta husvagn tänkte jag berätta om resan. På måndag reser jag till Italien själv, för att bland annat åka runt med bil till ett antal campingplatser och återförsäljare men även turista i Rom. Självklart blir det uppdateringar även om det här på bloggen. Men här följer en sammanfattning av förra fredagens resa till Harrislee för att hämta en blivande uthyrningsvagn till Borås Husvagnstjänst.


Resan började i Fritsla kl 07:20 på morgonen. Jag körde vår nyinskaffade Volvo V70 firmabil.


Efter att ha tankat i Helsingborg körde jag på färjan till Helsingör.


Sedan var det 35 mil att avverka i Danmark innan jag skulle vara framme. Här körde jag ikapp en Cabby Cisium.


Färden gick via den magnifika Stora-bält-bron.


Här är Caravan Center GmbH i Harrislee. De säljer Hobby, Adria och Knaus samt begagnade vagnar av blandade fabrikat. Merparten av kunderna är från Skandinavien. En av säljarna är Lars Herrmannsen från Danmark. Här får man bra service och ett trevligt bemötande.


Några nyare Hobby-vagnar.


Här är vagnen jag hämtade, en Hobby 420 KB från 2012. Notera fönstren till våningssängarna, den har nämligen tre stycken våningssängar.


Klockan var ca kl 15:00 innan jag lämnade Tyskland igen, efter att ha varit i landet en timme. Resan norrut påbörjades och jag hade med mig gasol för att kunna övernatta i vagnen, men någon bestämt övernattningsplats var inte bestämd.


Här tankades det ca 10 mil utanför Köpenhamn. Det passade även bra att köpa sig en kaffe för att orka med den kvarvarande sträckan.


Vägen hem gick via Öresundsbron, eftersom jag aldrig kört husvagn över här. Någon gång ska ju vara första gången.

Jag var tillbaka i Fritsla strax innan kl 11 på kvällen. Jag körde alltså hela vägen hem, så på en dag blev det 115 mil totalt. Man sov som en stock på natten kan jag säga.


Dagen efter vaknade Fritsla till solljus och två nya vagnar hos Borås Husvagnstjänst. Längst bak står den jag hämtade. Anders hämtade en i Herne, den som är kopplad till BMW:n.

Fritsla-Harrislee 2015-03-20

It’s hectic times now. Now, a week after the trip to Germany to pick up a caravan, I will tell you about the trip. On Monday, I travel to Italy on my own, to travel by car to a number of campgrounds and dealers but also a tourist trip in Rome. Obviously there will be updates about it here on the blog. But here’s a summary of last Friday’s trip to Harrislee to pick up a rental caravan for Borås Caravan Service.

The journey began in Fritsla at 7:20 in the morning. I drove our newly acquired Volvo V70 company car.
After refueling in Helsingborg, I drove on the ferry to Helsingör in Denmark. Then there was 350 kilometers to drive in Denmark before I would be at the dealer. On the journey I went via the magnificent Great-Belt Bridge.

Caravan Center Nord GmbH in Harrislee sell Hobby, Adria and Knaus and used caravans of mixed brands. Most of our customers are from Scandinavia. One of the sellers are Lars Herrmannsen from Denmark. Here you get good service and friendly staff .

The caravan I picked up is a Hobby 420 KB from 2012. Note the windows to the bunk beds, it has three bunks.

The time was about 3 pm before I left Germany again, after having been in the country for an hour. The journey northwards started and I had with me LPG to stay overnight in the caravan, but overnight place was not decided.

I refuled 100 kilometers from Copenhagen and bought a coffee to stay alert for the rest of the journey.

The way home was via the Öresund Bridge, because I have never driven a caravan over here. This had to be the first time. I was back in Fritsla shortly before 11 o’clock in the evening. I drove all the way home, so in one day I drove 1150 kilometers. I slept like a log that night.

The following day Fritsla woke up to sunlight and two new caravans for Borås Caravan Service. At the back is the one I picked up. Anders brought one from Herne, the one that is coupled to the BMW.