Puh! Nu är det bråda tider, både på Borås Husvagnstjänst men även Haglund Industri där jag och en studiekamrat gör examensarbete. Vårt uppdrag är att göra 3D-ritningar till de kylskåp som Haglund tillverkar till barer, restauranger och skolor.

På Borås Husvagnstjänst har det blivit dags att ersätta sålda uthyrningsvagnar. Vi har köpt två nya Hobby 420 KB som vi ska hämta i Tyskland. Min chef Anders reser med sin BMW från Göteborg nu i natt. Jag sover en natt i Knausen och åker från Fritsla imorgon kl 07:00. Vagnen jag ska hämta står i Harrislee i Tyskland, ganska nära den danska gränsen. Vagnen Anders ska hämta står i Herne nära Düsseldorf, nästan 100 mil bort. På lördag är vi båda tillbaka igen. En sammanfattning av resan är att vänta då.

Puh! Now it’s a busy time at both Borås Caravan Service but also at the company Haglund Industri, where I and a fellow student are doing thesis work. Our mission is to make 3D drawings for the fridges that they manufactures to bars, restaurants and schools.

At Borås Caravan Service it is time to replace sold rental caravans. We have bought two new Hobby 420 KB, which we’ll get in Germany. My boss Anders is traveling with his BMW from Gothenburg tonight. I sleep a night in my Knaus caravan and start off from Fritsla tomorrow at 7 am. The caravan I will pick up is standing in Harrislee in Germany, quite near the Danish border. The caravan that Anders will pick up stands in Herne near Düsseldorf, nearly 1000 kilometers away. On Saturday, we are both back again. A summary of the trip is to wait then.