Fritsla-Harrislee 2015-03-20

Posted on

Det är hektiska tider nu. Nu en vecka efter resan till Tyskland för att hämta husvagn tänkte jag berätta om resan. På måndag reser jag till Italien själv, för att bland annat åka runt med bil till ett antal campingplatser och återförsäljare men även turista i Rom. Självklart blir det uppdateringar även om det här på bloggen. Men här följer en sammanfattning av förra fredagens resa till Harrislee för att hämta en blivande uthyrningsvagn till Borås Husvagnstjänst.


Resan började i Fritsla kl 07:20 på morgonen. Jag körde vår nyinskaffade Volvo V70 firmabil.


Efter att ha tankat i Helsingborg körde jag på färjan till Helsingör.


Sedan var det 35 mil att avverka i Danmark innan jag skulle vara framme. Här körde jag ikapp en Cabby Cisium.


Färden gick via den magnifika Stora-bält-bron.


Här är Caravan Center GmbH i Harrislee. De säljer Hobby, Adria och Knaus samt begagnade vagnar av blandade fabrikat. Merparten av kunderna är från Skandinavien. En av säljarna är Lars Herrmannsen från Danmark. Här får man bra service och ett trevligt bemötande.


Några nyare Hobby-vagnar.


Här är vagnen jag hämtade, en Hobby 420 KB från 2012. Notera fönstren till våningssängarna, den har nämligen tre stycken våningssängar.


Klockan var ca kl 15:00 innan jag lämnade Tyskland igen, efter att ha varit i landet en timme. Resan norrut påbörjades och jag hade med mig gasol för att kunna övernatta i vagnen, men någon bestämt övernattningsplats var inte bestämd.


Här tankades det ca 10 mil utanför Köpenhamn. Det passade även bra att köpa sig en kaffe för att orka med den kvarvarande sträckan.


Vägen hem gick via Öresundsbron, eftersom jag aldrig kört husvagn över här. Någon gång ska ju vara första gången.

Jag var tillbaka i Fritsla strax innan kl 11 på kvällen. Jag körde alltså hela vägen hem, så på en dag blev det 115 mil totalt. Man sov som en stock på natten kan jag säga.


Dagen efter vaknade Fritsla till solljus och två nya vagnar hos Borås Husvagnstjänst. Längst bak står den jag hämtade. Anders hämtade en i Herne, den som är kopplad till BMW:n.

Fritsla-Harrislee 2015-03-20

It’s hectic times now. Now, a week after the trip to Germany to pick up a caravan, I will tell you about the trip. On Monday, I travel to Italy on my own, to travel by car to a number of campgrounds and dealers but also a tourist trip in Rome. Obviously there will be updates about it here on the blog. But here’s a summary of last Friday’s trip to Harrislee to pick up a rental caravan for Borås Caravan Service.

The journey began in Fritsla at 7:20 in the morning. I drove our newly acquired Volvo V70 company car.
After refueling in Helsingborg, I drove on the ferry to Helsingör in Denmark. Then there was 350 kilometers to drive in Denmark before I would be at the dealer. On the journey I went via the magnificent Great-Belt Bridge.

Caravan Center Nord GmbH in Harrislee sell Hobby, Adria and Knaus and used caravans of mixed brands. Most of our customers are from Scandinavia. One of the sellers are Lars Herrmannsen from Denmark. Here you get good service and friendly staff .

The caravan I picked up is a Hobby 420 KB from 2012. Note the windows to the bunk beds, it has three bunks.

The time was about 3 pm before I left Germany again, after having been in the country for an hour. The journey northwards started and I had with me LPG to stay overnight in the caravan, but overnight place was not decided.

I refuled 100 kilometers from Copenhagen and bought a coffee to stay alert for the rest of the journey.

The way home was via the Öresund Bridge, because I have never driven a caravan over here. This had to be the first time. I was back in Fritsla shortly before 11 o’clock in the evening. I drove all the way home, so in one day I drove 1150 kilometers. I slept like a log that night.

The following day Fritsla woke up to sunlight and two new caravans for Borås Caravan Service. At the back is the one I picked up. Anders brought one from Herne, the one that is coupled to the BMW.

Hobby Fritid i Tenhult!

Posted on

Förra veckan testade jag en Elnagh Husbil. Jag åkte till Tenhult, till Hobby Fritid som är agent för Elnagh i Sverige, och körde sedan husbilen hem till Fritsla för ett testdygn. Hobby Fritid är mest kända som generalagent för Hobby Husvagnar. Hobby Fritid representeras av sina auktoriserade återförsäljare över hela landet.


Nils Scheibling är koordinator på Hobby Fritid. Här syns Nils framför den väldimensionerade tillbehörsbutiken.


Inomhushallen är på 7500 kvadratmeter och fylld med både nya och begagnade husvagnar och husbilar.

Förutom att vara generalagent för Hobby Husvagnar och Elnagh husbilar är Hobby Fritid återförsäljare av Hobby- och Hymer husbilar.

Hobby Fritid in Tenhult!

Last week, I tested a Elnagh Motorhome. I went to Tenhult, to Hobby Fritid (Leisure), which is the agent for Elnagh in Sweden, and then drove the camper home to Fritsla for a test day. Hobby Fritid is best known as the agent for Hobby Caravans in Sweden. Hobby Fritid is represented by their authorized dealers across the country.

Nils Scheibling is the coordinator at Hobby Fritid. Here he is in front of the large accessory store. The indoor hall is 7500 square meters and filled with both new and used caravans and motorhomes.

In addition to being the agent for Hobby Caravans and Elnagh motorhomes, Hobby Leisure is retailer of Hobby and Hymer motorhomes.

T@B 320 RS + Volvo 965

Posted on


På väg genom Danmark i fredags stannade jag till vid en rasplats och såg detta ekipage. Ett norskt par hade denna Volvo 965 med en T@B på kroken. En rolig kombination eftersom jag åkte en T@B på min studentdag, och min far ägde en Volvo 965 för några år sedan.

On the way through Denmark last Friday, I stopped at the side of the road for a break, and saw this car and a caravan. A Norwegian couple had this Volvo 965 with a T@B on tow. A fun combination since i was driven round in a T@B on my Student Day, and my father owned a Volvo 965 a few years ago.

Hobby Deluxe 420 KB 2012

Posted on


Puh! Nu är det bråda tider, både på Borås Husvagnstjänst men även Haglund Industri där jag och en studiekamrat gör examensarbete. Vårt uppdrag är att göra 3D-ritningar till de kylskåp som Haglund tillverkar till barer, restauranger och skolor.

På Borås Husvagnstjänst har det blivit dags att ersätta sålda uthyrningsvagnar. Vi har köpt två nya Hobby 420 KB som vi ska hämta i Tyskland. Min chef Anders reser med sin BMW från Göteborg nu i natt. Jag sover en natt i Knausen och åker från Fritsla imorgon kl 07:00. Vagnen jag ska hämta står i Harrislee i Tyskland, ganska nära den danska gränsen. Vagnen Anders ska hämta står i Herne nära Düsseldorf, nästan 100 mil bort. På lördag är vi båda tillbaka igen. En sammanfattning av resan är att vänta då.

Puh! Now it’s a busy time at both Borås Caravan Service but also at the company Haglund Industri, where I and a fellow student are doing thesis work. Our mission is to make 3D drawings for the fridges that they manufactures to bars, restaurants and schools.

At Borås Caravan Service it is time to replace sold rental caravans. We have bought two new Hobby 420 KB, which we’ll get in Germany. My boss Anders is traveling with his BMW from Gothenburg tonight. I sleep a night in my Knaus caravan and start off from Fritsla tomorrow at 7 am. The caravan I will pick up is standing in Harrislee in Germany, quite near the Danish border. The caravan that Anders will pick up stands in Herne near Düsseldorf, nearly 1000 kilometers away. On Saturday, we are both back again. A summary of the trip is to wait then.

Elnagh T-Loft 531

Posted on


Idag och imorgon testar jag en husbil åt tidningen Husbil & Husvagn På Väg. Nu är det dags för fotografering. En uppdatering om läger är att vänta!

Today and tomorrow I test a motorhome för the caravan and motorhome magazine Husbil & Husvagn På Väg. It is now time for some photography. More updates later!

Sealander (D)

Posted on


Sealander presenterades 2012 som en blandning av husvagn och båt, framtagen av industridesignern Daniel Straub. Tillverkare är Sealander GmbH i Kiel. På land fungerar Sealander som en vanlig husvagn. På vattnet tar den sig fram med en utombordare på max 15 ps. Badstege kan fällas ned i när vagnen är i vattnet. Vagnen är futuristiskt designad med en helvit exteriör som standard. Det går att få annan färg.


Sealander på Caravan Salon i Düsseldorf 2014

På Elmia-mässan 2014 lanserades Sealander i Sverige via agenten Sealander Scaninavia AB i Undenäs. I Vagnen finns en kokvrå samt en sittdel som nattetid kan omvandlas till en säng med måtten 200×156 cm. Vagnen har en totallängd på 391 cm, karosslängd 356 cm, bredd 168 cm och höjd 185 cm. Tjänste- och totalvikt är 400 respektive 550 kg. Priset är motsvarande ca 140 000 SEK.


Sealander premiärvisas på Elmia Husvagn & Husbil 2014

The Sealander was presented in 2012 as a mixture of caravan and boat, developed by industrial designer Daniel Straub. The company name is Sealander GmbH and its based in Kiel. On land Sealander works as a regular caravan. On the water it is powered with an outboard with up to 15 horsepower. A ladder can be folded down so you can step into the water. The caravan is futuristically designed with a pure white exterior as standard. It is possible to get different colors. At the Elmia Fair 2014 the Sealander was launched in Sweden via the agent Sealander Scaninavia AB in Undenäs. The caravan has a kitchenette and a seating area that in night can be converted into a bed with the dimensions 200×156 cm. The Sealander has a total length of 391 cm, body length 356 cm, width 168 cm and height 185 cm. Service and total weight is 400 and 550 kg. The price is equivalent to approximately 140 000 SEK.

Sealander hemsida/homepage

Ny firmabil!

Posted on


Inom kort kommer jag och Anders åka till Tyskland för att köpa husvagnar av märket Hobby. Fyra av uthyrningsvagnarna på Borås Husvagnstjänst har sålts nyligen, och behöver ersättas med likadana modeller då de redan är uppbokade inför sommaren. Men då vår Volvo XC70 är defekt så måste även den ersättas för stunden. Så idag åkte vi till Falköping och hittade en Volvo V70 från 2002. Den är bra som dragbil då den får dra 1800 kg med B96-behörighet, och har 200 hästkrafter.


För att effektivisera inköpet av husvagnar kommer vi åka ner två bilar, jag i den nyinskaffade Volvon och Anders i sin egna BMW 316 Touring.

New company car
Shortly Anders and I will go to Germany to buy caravans of the brand Hobby. Four of our rental caravans at Borås Caravan Service have been sold recently, and needs to be replaced with similar models as they already booked up for the summer. But since our Volvo XC70 is defective, it must also be replaced for the moment. So today we went to Falköping and found a Volvo V70 from 2002. It is good as a towcar as it can tow 1800 kg on B96 license, and has 200 horsepower.

In order to speed up the purchase of caravans we travel down in two cars, Me in the newly acquired Volvo and Anders in his own BMW 316 Touring.

Borås Husvagnstjänst!

Posted on

För er som följt denna blogg sedan starten under tidigt 2012 vet ni att jag jobbat på Borås Husvagnstjänst sedan dess. Närmare bestämt så var 9 maj 2012 min första arbetsdag. Det är snart 3 år sedan. Oavsett om ni redan visste det eller inte kan det passa bra med en liten sammanfattning av företaget och vad vi erbjuder.


Jag hyr vagn 1 den 20 april 2012, ca 3 veckor innan jag börjar jobba för företaget.

Allt började sommaren 2007 då Anders Bengtsson från Fritsla köpte en husvagn för billig peng och sålde den vidare framgångsrikt, med förtjänst. Sommaren därpå lockade husvagnslivet igen och en Kabe Briljant DL från 1980 inköptes. Efter säsongens slut var det kanske ett alternativ att sälja den med, men då dök tanken upp: Varför inte hyra ut den?

Sagt och gjort, sensommaren 2008 hämtades vagnen i Fritsla av den allra första kunden, som bodde i vagnen i över 4 år innan den hämtades tillbaka. Det var därmed en mycket bra start och i november 2009 registrerades bolaget Borås Husvagnstjänst.


Den första uthyrningsvagnen hämtas hem från Mölndal efter över 4 års uthyrning.

Genom åren har vagnparken växt och förfinats. Från att ha börjat med en 80-talsvagn har vi nu allt från äldre budgetvagnar till helt nya vagnar av märket Hobby. Samtliga hyres ut med gasol, extrabackspeglar och komplett invändig utrustning för en behaglig husvagnsupplevelse. Vagnarna är indelade i 4 kategorier: Kabe 80, Kabe 90, Ny Hobby samt Premium. Snart kommer även kategorin Kabe 00 tillkomma, med Kabe-vagnar från perioden 2000-2010.


Vi var på plats i Sälen och öppet spår inför Vasaloppet. Här syns ett av de senaste nyförvärven, en Kabe Smaragd XL King Size 2003.


Premium-segmentet består av en Hobby Premium 560 UL från 2013. Den står nu hos en familj i Stockholm då de har skador på huset.

Våra kunder är både från Sverige men även länder som t ex Norge, Finnland, Danmark och Tyskland. Under högsäsong är vanlig husvagnscamping oftast förekommande, men en stor del av våra kunder använder husvagnen i jobbet eller till olika evenemang. Även försäkringsskador på hus är en vanlig orsak till att man väljer att bo i husvagn under en period. Vi är störst i hela landet på uthyrning av husvagnar till privatpersoner.

För mer information och priser, vänligen besök www.hyrhusvagnar.se. Med detta hoppas jag att ni som läser detta kan komma att bli kunder hos oss i framtiden.

Borås Caravan Service!

For those of you who have followed this blog since its inception in the early 2012 you know that I’ve worked on Borås Caravan Service since then. Specifically, it was May 9, 2012 that was my first working day. It is almost 3 years ago. Whether you already knew it or not, it may be good time with a small summary of the company and what we offer.

I rented caravan nr 1 on April 20th 2012, about 3 weeks before I start working for the company.

It all began in the summer of 2007 when Anders Bengtsson from Fritsla bought a caravan at a good price and sold it successfully, for a profit. The next summer caravanning attracted again and a Kabe Brilliant DL 1980 was purchased. At the end of the season it was perhaps an option to sell it, but then popped up the idea: Why not rent it out?

Said and done, In late summer of 2008 the caravan was picked up in Fritsla by the very first customer, who lived in it for over 4 years before it was taken back. It was therefore a very good start and in November 2009 the company Borås Caravan Service was registered.

Through the years, the fleet has grown and been refined. Having started with an older model we now have everything from used budget optionss to brand new caravans of the brand Hobby. All are rented out with gas, towing mirrors and complete interior equipment for a comfortable caravan experience. The caravans are divided into four categories: Kabe 80, Kabe 90, New Hobbies and Premium. Soon the category Kabe 00 is to come, with Kabe-trailers from the period 2000-2010.

We were on location in Sälen and open track for Vasaloppet. In the photo is one of the latest acquisitions, a Kabe Smaragd XL Kingsize 2003.

The Premium segment consists of a Hobby Premium 560 UL from 2013. It now stands outside a house in Stockholm owned by a family with water damage on the house.

Our customers are mostly from Sweden but also countries such as Norway, Finland, Denmark and Germany.

During peak season, the usual caravan camping most common, but a large part of our customers use the caravan for work or to various events. Even insurance housing damage is a common reason for choosing to stay in a caravan for a while. We are the largest in the country when it comes to rentals of caravans for individuals.

For more information and prices, please visit www.hyrhusvagnar.se. With this, I hope that those of you reading this may become clients of us in the future.

Husvagnsliv!

Posted on


Här om dagen låg senaste numret av Husvagnsliv, Kabes egna magazin i brevlådan. Här får man alltid mycket inspirerande läsning, och Kabe är också en riktigt läcker husvagn. Dessutom är det högtryck i fabriken, och de lyxiga serierna Royal och Imperial säljer över förväntan. I detta nummer presenteras husvagnsnyheten Classic 600 GDL med en ny planlösning. Även reseinspiration från Venedig passar bra så här när det fortfarande är kallt ute. Husvagnsliv kan läsas digitalt här.

Caravan Life (Kabe magazine)
The other day the latest issue of Husvagnsliv (”Caravan Life”, Kabe’s own magazine) was in the mailbox. Here one always find very inspiring reading, and Kabe’s also a really delicious caravan. There is high pressure in the factory, and the luxurious series Royal and Imperial are selling above expectation. In this edition the new layout Classic 600 GDL is presented. Also travel inspiration from Venice fits well when it is still cold outside.