Fritidsvagnen 500

Posted on

Fritidsvagnen etablerades i Mora år 2013. Först togs en liten husvagn fram, med totalvikten 750 kg. Denna kunde senare fås med skidor istället för hjul. Efter det blev Fritidsvagnen är synonym med hästsport när en hästtransport tillkom i utbudet. Nu har det skett ytterligare en utvidgning, med försäljnings- och cargovagnar och en större familjevagn som heter 500. Samtidigt som utvidgningen har modellprogrammet sorterats in i tre kategorier. Active, Family och Pro. I Active ingår de små husvagnarna N, NT och NTL samt hästtransporten. I Family ingår modellen 500 och i Pro finns vagnarna för t ex försäljning och transport.


Här är Fritidsvagnen 500, med invändig längd 4,45 meter och totalvikt 1200 kg. Mer information finns på Fritidsvagnen.se.

Fritidsvagnen (The leisure van) was established in Mora in 2013. First was a small caravan with a total weight of 750 kg. Shortly later this was made available with skies instead of wheels. After this Fritidsvagnen became synonymous with horse racing when a horse trailer was added to the range. Now there has been a further expansion, with sales and cargo trailers and a larger family caravan called the 500. With the enlargement of the range all the models have been sorted into three categories. Active, Family and Pro. Active include the small caravans N, NT and NTL and horse transport. Family includes the model 500 and the Pro includes trailers sales and transportation.

Above is the model 500, with interior length 4.45 meters and the total weight of 1200 kg. More information is available at Fritidsvagnen.se.

Adria Mobil Nova Mesto 12 Maj!

Posted on


I år är det exakt 50 år sedan företaget IMV, som licenstillverkade bilar, startade upp husvagnsproduktion. Man tog experthjälp från Sverige i form av Bertil Holmqvist, mannen bakom Polarvagnen. Resultatet hette IMV Adria och kunde ses på Caravan Salon i Düsseldorf hösten 2014.

För att fira 50 år av Adria är all press och alla återförsäljare från hela Europa inbjudna till Adria i Slovenien den 12 maj i år. Det känns helt overkligt att jag själv kommer få hänga på, och självklart kommer det bli uppdateringar på bloggen om detta.

This year it is exactly 50 years since the company IMV, that produced cars, started up caravan production. It took expert advice from Sweden in the form of Bertil Holmqvist, the man behind Polar caravans. The result was called IMV Adria and could be seen at the Caravan Salon in Düsseldorf autumn 2014.

To celebrate 50 years of Adria all the press and all retailers from across Europe are invited to Adria in Slovenia on May 12th this year. It feels unreal that I will join, and obviously there will be updates on the blog about this.