Igår inleddes Caravan Stockholm på Kistamässan. Detta år gör franska märket Caravelair entré, tack vare PJ Caravan som är baserat i Roskilde, Danmark men verksamma även i Malmö. En barnkammarmodell i instegsserien Antares visades för att se hur stort intresset för vagnarna är. Jag kan tänka mig att många gärna önskar en vagn som denna. Med tanke på att den svenska marknaden domineras av tunga lyxschabrak och ett fåtal trendiga designvagnar känns det skönt med något som inte försöker hamna i centrum som störst, bäst och vackrast. Här är det Back To Basic som gäller. Frågan är bara hur en konservativ husvagnsmarknad tar emot ett nytt ansikte?

Caravelair har funnits i Sverige till och från tidigare, dock så var det länge sedan de senast fanns här. Även i Danmark har de hoppat till och från men med lite mer genomslag då mindre vagnar går hem där.

Den billigaste modellen är Antares 335 (utan toalett) som kostar 119 300 SEK. Mest kostar den mer exklusiva Venicia Premium 550 med prislappen 244 000 SEK. Caravelair ingår i Trigano Group där även Sterckeman, La Mancelle, Racelet och Silver.

Yesterday the caravan fair in Stockholm began. This year, the French brand Caravelair made entrance, thanks to PJ Caravan which is based in Roskilde, Denmark but also operate in Malmö. An model in the entry-level Antares range appeared in order to see how much interest these vans get. I can imagine that many people would want a caravan like these. Given that the Swedish market is dominated by large and heavy ”monsters” and a few trendy designer models, it feels good with something that does not try to stand in the center as the biggest, best and most beautiful. Here we talk back to basics. The only question is how a conservative caravan market is responding to a new face i the industry.

Caravelair has been in Sweden several times, however, it was a long time since they last appeared here. In Denmark they have also comed and went but with a little more impact caravans are popular there.

The cheapest model is the Antares 335 (without toilet) which cost 119 300 SEK. Most cost the more exclusive Venicia Premium 550 with the price tag 244 000 SEK. Caravelair is included in the Trigano Group, which also include Sterckeman, La Mancelle, Racelet and Silver.