Varje år sedan 1999 delar Deutsche Camping Club (DCC) ur pris för speciellt välgjort säkerhetsarbete på husvagnar, alltid i samband med CMT-mässan i Stuttgart. I år var det Tabbert Vivaldi som fick ta emot utmärkelsen. Motiveringen var att Tabbert Vivaldi i egenskap av premiumvagn är rikligt och exklusivt utrustad för en komplett mobil upplevelse, men också med ett genomgående säkerhetstänk. Alko Trailer Control (ATC) är såklart standard och så även friktionsdrag. Varje Tabbertkund, nyböjare som veteran har säkerheten och friheten på sin sida. En Tabbert är verkligen livskvalité.

Tabbert Vivaldi 2015 finns i följande 9 modeller:

460 E
480 TD
550 E 2,3
550 E 2,5
560 E
560 TD
560 TDL
655 UEB
655 UDB

Tabbert Vivaldi received award for safety
Every year since 1999 the Deutsche Camping Club (DCC) awards a price for especially well safety work on caravans, always in connection with the CMT fair in Stuttgart. This year it was the Tabbert Vivaldi that received the award. The motivation was that Vivaldi as a premium caravan is plentiful and exclusively equipped for a complete mobile experience, but also with a through-safety approach. Alko Trailer Control (ATC) is of course standard and so also the friction draft. Each Tabbert customer, beginner or veteran has the security and freedom on their side. A Tabbert is really quality of life.

Tabbert Vivaldi 2015 is available in the nine models listed above

  1. Johanna
    Jan 28, 2015

    Åå den är så snygg både utvändigt och invändigt!
    Hälsningar Maria.

    Reply