Hus på hjul

Posted on

Denna skapelse stod parkerad in centrala Borås här om dagen, inte långt från campingplatsen. Fråga är om det är en släpvagn med tillbyggnad eller om den har fått denna design från början. Det ser ut att vara någon variant på verktygsbod eller försäljningsvagn.

House on wheels

This creation was parked in central Borås a few days ago, not far from the city campsite. Question is whether it is a trailer which has been built on afterwards or been design ground up to be like this. It looks like its some sort of mobile tool warehouse or sales wagon.

Knausen tillbaka i Fritsla!

Posted on

I februari i år var jag galen nog att köpa en husvagn för 117 000 SEK. Säljaren var PS Onlineauktioner och denna vagn var en av många Knaus Südwind Exclusive 500 som tidigare ägts av en montagefirma som konkat. Priset jag fick var därmed en bra bit under marknadsvärdet. Tanken från första början var att sälja vagnen med vinst. Ett antal spekulanter dök upp men den förblev osåld genom hela våren. Därför flyttades den till Terner Bil & Fritid i Hyssna på förmedlingsuppdrag och fram till nu har den stått där. Det ska ha funnits en del intresse, men inte tillräckligt. Därför beslöt jag att ta den tillbaka till Fritsla och bo i den en period. Senare kommer jag göra ett försök att sälja den själv igen via Blocket.se och även andra sidor. En idé jag har är att även blicka utomlands och kanske nyttja Ebay mm. Kanske kan någon utanför Sverige vara intresserad. Man har ju hört att t ex Korea är en växande husvagnsmarknad.


Här är den parkerad i Hyssna. Bara att koppla på.


Tillbaka i Fritsla igen. Det fick bli en tvätt också, för den var mycket smutsig. I helgen börjar jag smått att flytta över i den. Ska bli kul att bo i denna husvagn ett tag till.

My Knaus back in Fritsla!

In February this year I was crazy enough to buy a caravan of 117 000 Swedish crowns (12 600 Euros). The seller was PS Online Auctions and this caravans was one of many Knaus Südwind Exclusive 500 previously owned by a montage firm that went bankrupt. The price I got was thus well below market value. The idea from the beginning was to sell the caravan with profit. A number of bidders showed up but it remained unsold throughout the spring. Therefore it was moved to Terner Car & Leisure in Hysna on mediation and until now it has stood there. There has been some interest in it, but not enough. Therefore, I decided to take it back to Fritsla and live in it one period. Later, I will make an attempt to sell it again through Blocket.se and also other pages. One idea I have is to also look abroad and maybe use Ebay etc. Maybe someone outside Sweden may be interested. You’ve heard that eg Korea is a growing caravan market?

Back in Fritsla I washed the caravan because it was very dirty. This weekend, I will slowly start to move into it. Should be fun to stay in this caravan for a while.

Ovanliga nordiska husvagnsmärken

Posted on

Genom tiderna har det funnits många tillverkare av husvagnar i de Nordiska länderna. På 60-talet var det kanske som tätast bland husvagnsfabrikerna, men så sent som på 90-talet fanns flera märken som idag är ett minne blott. Vissa märken har nog inte ens hälften av alla husvagnsmänniskor hört talats om, speciellt om vi talar märken som var kortlivade.

Tre märken kan nog räknas in i den gruppen. Jag undrar om ni som läser denna blogg känner till något av dessa tre märken?

Astro (FIN)

Astro 5500

Astro var en kvalitetsvagn från Finland, skapad av några avhoppare från Matkaaja-fabriken. Produktionen var igång 1985-1990 och man tillverkade ca 50 vagnar per år. Modeller som byggdes inkluderade 4600, 4800, 5500, 6500, 7000 och 8200.

Senator (DK)

Senator 3.7

Senator var ett hantverk på hjul, gedigna Danska husvagnar i mest små storlekar. Det byggdes dock modeller med beteckningen Prestige och storlekarna 520, 570 och 640. Produktionen var igång ca 1980-1992.

Resenär (S)

Resenär 460

Den Finska Matkaaja-fabriken sålde under en period sina vagnar i Sverige, men då med namnet Resenär. Matkaaja är för övrigt finska för ordet resenär.

Unusual Nordic caravan brands

Through the years, there have been many manufacturers of caravans in the Nordic countries. In the 60s it was perhaps densest among caravan factories, but as late as the 90s there were several brands that today is just a memory. Some brands are probably not known by even half of all caravan people, especially if we are talking brands that were short-lived.

Three brands can probably be counted in the group. I wonder if you who read this blog know of any of these three brands?

Astro (FIN)

Astro was a quality caravan from Finland, created by some former employees from the Matkaaja factory. Production was on 1985-1990 and made about 50 caravans per year. Models included the 4600, 4800, 5500, 6500, 7000 and 8200.

Senator (DK)
Senator was a craft on wheels, solid Danish caravans in mostly small sizes. However, larger models with the designation Prestige and the sizes 520, 570 and 640 were made. Production was on around 1980 to 1992.

Resenär (S)
The Finnish Matkaaja factory sold during a period their caravans in Sweden, but then named Resenär (Swedish for Traveler). Matkaaja, incidentally, is the Finnish word for traveler.

Fendt Husvagnar 2015

Posted on

Fendt har funnits som husvagnsmärke sedan 1970 då traktormärket tog över märket Lely som byggdes husvagnar från 1963. Sedan 1998 är Hobby ägare och håller Fendt som ett exklusivare alternativ. Elegans och hög kvalité ingår alltid i en Fendt. Vi tar en titt på några av modellerna.


Opal-serien lanserades till 2013 som en ersättare till både Platin och Topas. Vi pratar alltså ett alternativ mellan de enklare Saphir, Bianco, Tendenza och de lyxigare Diamant och Brillant. Opal finns i 12 planlösningar och detta är en 520 SFB.


Dubbelsäng och hörntoalett fram.


Sittgrupp bak.


Diamant är en långvarig modell hos Fendt, namnet förekom första gången 1973. Idag är Diamant en av de lyxigare serierna och finns 2015 i tre modeller: 515 SG, 550 SG och 560 SG. De två sistnämnda skiljer sig åt genom att vara olika breda (230 respektive 250 cm).


Samtliga modeller i Diamant har långbäddar.


Bianco marknadsförs som en idealisk resevagn med modeller främst i mindre storlekar, från den lilla 390 till 515. Tjänstevikterna sträcker sig från 1094 kg på 390 till 1424 kg på 515.


Stilig inredning i Bianco…


Och smarta förvaringsutrymmen.


Bianco Sportivo är vagnen för den aktive, med bland annat stege på bakgaveln och takräcke. Passande om man har kanot med sig.


Tendenza är trendsättaren från Fendt. Tyger och andra material i denna serie sätter standarden för vad som visar sig i övriga modeller i ett senare skede.


Tendenza 465 SFB är en kompakt vagn för 2-4 personer, med dubbelsäng och bäddbar U-sittgrupp. Den sängen där fram ser otroligt mysig ut.


Saphir är instegsserien med många planlösningar för barnfamiljer. Till 2015 får serien också tillökning av en boggievagn, 650 SKM. Planlösningen är liknande Hobby 650 KMFe.


Fendt Saphir 650 SKM.


Slutligen kommer vi till flaggskeppet, Fendt Brillant. En vagn som till viss del lett utvecklingen i husvagnsvärlden, den var en av de första vagnarna (efter Tabbert Paganini 2008) att designas med inspiration från bilvärlden. Även Slim Tower kylskåp som ryms i en garderobsenhet var Fendt tidiga med, tillsammans med Hobby.


Kungligt värre i Brillant 650 TF. Notera stavningen till modellnamnet, dubbel-L istället för LJ.

Fendt Caravans 2015

Fendt has existed as caravan brand since 1970, when the tractor brand took over the caravan maker Lely that had built caravans since 1963. Since 1998 Hobby is owner and keeps Fendt as an upmarket alternative. Elegance and high quality is always included in a Fendt. We take a look at some of the models.

The Opal range was launched in 2013 as a replacement for both Platin and Topas. We are talking an option between the simpler Saphir, Bianco, Tendenza and the luxurious Diamant and Brillant. Opal is available in 12 floorplans and above is a 520 SFB. It has a Double bed and corner toilet in the front, and seating area at the back.

Diamant is a long-standing model at Fendt, the name first appeared in 1973. Today, Diamant is one of the more luxurious models and is available 2015 in three models: 515 SG, 550 SG and 560 SG. The later two differ by having different widths (230 and 250 cm). All the layouts have single beds.

The Bianco range is marketed as an ideal travel trailer with models primarily in smaller sizes, from the small 390 to 515. Weights are ranging from 1094 kg for the 390 and 1424 kg for the 515.

The Bianco has very stylish décor and clever storage spaces.

The Bianco Sportivo is a caravan for the active person, including the ladder on the gable and roof rack. Suitable if you have a canoe with you.

The Tendenza is the trendsetter from Fendt. Fabrics and other materials in this series sets the standard for what turns out in other Fendt models at a later stage. Tendenza SFB 465 is a compact model for 2-4 people, with double bed and U-shaped seating. The bed where at the front looks incredibly cozy.

Saphir is the entry level series with many floor plans for families. In 2015 there is one twin axled model, the 650 SKM. The floor plan is similar to Hobby 650 KMFe.

Finally we come to the flagship, Fendt Brillant. A caravan which partly led the development of the caravan world, it was one of the first caravans (after Tabbert Paganini 2008) to be designed with inspiration from the automotive world. Even the Slim Tower fridge that can fit in a closet unit was first used in Fendt and Hobby caravans.

The Brillant 650 TF has a royal feel. Note the spelling of the model-name, double-L instead of LJ.