Amerikanska husvagnar och husbilar har mer och mer börjat synas på svenska vägar. American Motorhomes i Söderköping importerar husbilar, husvagnar och campers från Amerika, samtliga godkända för bruk på Europeiska vägar. En nyhet i modellutbudet är modellen Premier 30 REPR, en husvagn med hela tre slideouts och 10,40 meters invändig längd. Bostadsytan är på 32 kvadratmeter. Tjänstevikten är 2950 kg och totalvikten 3500 kg. Priset för modellen är 679 000 SEK inklusive moms. Det finns också två andra modeller, Premier 30 RIPR med två slideouts samt Cougar Xlite 33 RES med tre slideouts och 10, 8 meters invändig längd. Ett alternativ till permanentboende alltså.

Läs mer på: www.americanmotorhomes.se

American caravans and motorhomes have increasingly begun to appear on Swedish roads. The company American Motorhomes in Söderköping imports motorhomes, caravans and campers from America, all approved for use on European roads. A novelty of the model range is the Premier 30 REPR model, a caravan with three slideout sections. The living area is 32 square meters. The price of the model is 679 000 SEK including VAT. There are also two other models, the Premier 30 RIPR with two slideouts and Cougar Xlite 33 RES with three slide outs and 10, 8 meters interior length. An alternative to permanent housing that is.

Read more at:www.americanmotorhomes.se