Tillverkningsland: Danmark
Tillverkningsperiod: 1980-1992

RC Caravan är ett Danskt husvagnsmärke som byggde främst små och lätta vagnar i hantverksmässiga upplagor. Företaget grundades av Henning Simonsen, som efter rådgivning av läkare valde att ”sakta ner” en aning i livet. Hans plan var att börja sälja husvagnar, så med företagsnamnet Ruberg Caravan Center startade man upp verksamheten i just Ruberg i Danmark. Man började med import av Safari husvagnar. Senare utvidgade man med Cabby, något som inte godtogs av Safari och man valde därför att fortsätta med Cabby, och senare utvidga med Adria.

I slutet av 1970-talet påbörjade man tillverkning av tältvagnar, ett mellanting mellan husvagn och tält. Efterfrågan var dock liten och det blev inget att satsa på. Tanken var då att man skulle inleda produktion av traditionella husvagnar. Man samlade idéer på mässan i Essen, Tyskland, och 1980 byggde man 5 vagnar. Året efter byggde man ytterligare 15 stycken.

1982 hade man ett modellprogram bestående av modellen 450 i två olika planlösningar. 1983 utvidgade man med modellerna 360 och 530. Priserna varierade mellan 35 000 och 60 000 danska kronor, och man byggde 120 vagnar detta år. 1984 presenterades 320 som vägde 375 kilo, samtidigt som 360 nu fanns i versionerna U, T och TU. Man inledde export till Holland, där firman Otten Caravan & Technische Import tog in vagnarna. 1985 påbörjade man export till Sverige. Företaget Värmlandsvagnen stod för importen och de tog in modellerna 320 och 360 U. De kostade 37 000 respektive 41 500 svenska kronor. RC Caravan hade nu 18 återförsäljare och byggde 380 vagnar detta år.

1986 tillkom modellerna 320 T, 420 T och 420 U, och största modellen 535 raderades från modellfloran. Henning Simonsen lämnade över ansvaret att driva företaget till sin son Leo, som då endast var 30 år gammal. Man hade nu 26 anställda, men kort därefter ledde löneförhandlingar och kritik mot fabriken till att personalen lämnade produktionslinan. Man sökte efter ny personal, och fabriken stod nu inför kraftiga rationaliseringar. Detta kostade miljardbelopp och ledaren Leo Simonsen övervägde att flytta produktionen till Tyskland. Den första augusti 1987 övertog bröderna Ivar och Paul Lyhne över tillverkningen.


RC 320 1986

1989 fick husvagnsmodellerna en helt ny design, som innebar integrerad gasolkoffert och en mer avrundad karossdesign. Den utvändiga färgsättningen gick från beige och brun till en ljusgrå ton med en röd dekor längs sidan. Man presenterade två modellserier med namnen Piccolo och Holicamp. Piccolo-serien fanns i storlekarna 280, 290, 320 och 350. Holicamp fanns i storlekarna 400 och 460. Man presenterade också sin första husbil, som hade modellnamnet Travelcamp. Senare tillkom husvagnsmodellerna Piccolo 390 och Holicamp 520.

1990 hade man 45 anställda. Fabriksområdet mätte 4000 kvadratmeter och 80 procent av de tillverkade fordonen gick till export. Man fick ny svensk importör i form av Sollebrunn Caravan AB, då den tidigare importören Värmlandsvagnen valt att fokusera på husbilsförsäljning. 1991 byggde man ca 800 husvagnar och 100 husbilar.
1992 drog banken in krediterna i företaget vilket innebar en ganska rask konkurs. Man hade 30 anställda och hoppades på att hitta en köpare av företaget, dock utan resultat.

RC Caravan (DK)

Made in: Denmark
Manufacturing period: 1980-1992

RC Caravan was a Danish caravan manufacturer that built mainly small and lightweight caravans in artisanal editions. The company was founded by Henning Simonsen, who after advice from doctors chose to ”slow down” a bit in life. His plan was to start selling caravans, so with the company name Ruberg Caravancenter they started up the business in Ruberg, Denmark. It began with importing Safari caravans. Later they expanded with Swedish Cabby, which was not accepted by Safari and they decided to continue with Cabby, and later expand with Adria.

In the late 1970s, they started manufacturing tent trailers, something between a caravan and tent. However, demand was small and there was nothing to bet on. The solution was to switch to production of traditional caravans. Gathering ideas at the fair in Essen, Germany, and in 1980 they built five units. The following year they built another 15 caravans.

In 1982 the range consisted of the model 450 in two different layouts. In 1983 the range was extended with the models 360 and 530. Prices ranged between 35 000 and 60 000 Danish crowns, and 120 caravans were built this year. In 1984 the 320, weighing 375 kg was added. The 360 was now made in three versions, 360 U, 360 T and 360 TU. Export to Holland was started, where the firm Otten Caravan & Technische Imports brought in the vans. In 1985 export to Sweden began. The company Värmlands Caravan accounted for imports and they offered the models 320 and 360 U. They cost 37 000 and 41 500 Swedish crowns. RC Caravan now had 18 dealers and built 380 caravans this year.

In 1986 the range was extended with models 320 T, 420 T and 420 U, and the largest model 535 was deleted. Henning Simonsen handed over the responsibility of running the company to his son Leo, who was then only 30 years old. They now had 26 employees, but shortly thereafter negotiations on pay and criticism at the factory led the staff to leave the production line. They searched for new staff, and the plant was now facing substantial rationalization. This cost billions and Leo Simonsen considered moving production to Germany. On August 1, 1987 the brothers Ivar and Paul Lyhne toke over the manufacture.

In 1989, the caravan models recieved a completely new design, which involved integrated LPG box and a more rounded body design. The exterior color scheme went from beige and brown to a light gray tone with a red spot along the side. The range featured two model series with names Piccolo and Holicamp. Piccolo featured the models 280, 290, 320 and 350. Holicamp was avaliable in sizes 400 and 460. RC also unveiled its first motorhome, which carried the name Travelcamp. Later the new caravan models Piccolo 390 and Holicamp 520 was launched.

In 1990 RC Caravan had 45 employees. The factory area measuring 4,000 square meters and 80 percent of the production vehicles was exported. Sollebrun Caravan AB took over the import to Sweden when the former importer choose to focus on motorhomes. In 1991 around 800 caravans and 100 motorhomes were built.
In 1992 the bank loans were cancelled and the company went bankrupt. It had 30 employees and was hoping to find a buyer for the company. this did not succeed.

Lämna ett svar till Johan

 1. Thomas Schult
  Mar 18, 2013

  this is my Caravan:)

  Reply
 2. Ulf Wahlman
  Apr 19, 2013

  Hej. Jag funderar på att köpa en RC Caravan Holicamp 460 Årsmodell -90. Vad kostade de som nya? Vilken prisklass ”bör” de ligga i om vagnen är i bra bruksskick? Vad ska man tänka på och titta efter vid köp av en sådan vagn? Tacksam för svar =)

  Reply
  • Johan
   Apr 22, 2013

   Hej Ulf, stort tack för dina frågor! RC Holicamp 460 T kostade 79 900 SEK när den var ny 1990. Det finns några till försäljning på Blocket.se, är det någon av dem du tänkt köpa? De ser i alla fall ut att vara fina och till ett bra pris. De ska nog lilla runt 20–30000 SEK. Det som bör kollas vid köp är fukt, samt om det är önskvärt även kolla så att inga större skador finns på diverse modellspecifika detaljer. RC byggs tyvärr inte längre, men universaldelar till t ex chassi mm borde gå att få tag på.

   Lycka till och hör gärna av dig vid fler frågor!

   Reply
 3. RC Caravan 360 T 1988 | Caravanum
  Sep 18, 2015

  […] Denna vagn stod parkerad i Fritsla. RC Caravan byggdes från ca 1980 till 1992. Modellen 360 lanserades 1983, och året efter fanns den i tre olika versioner, 360 U, 360 T och 360 TU. Den byggdes fram till 1988. Läs gärna mitt tidigare inlägg om RC här. […]

  Reply
 4. Inger Gran
  Okt 28, 2015

  Jag har en RC Caravan 280 och undrar hur högt lufttryck det ska vara i däcken. Hoppas någon kan hjälpa mig med svar.

  Reply
  • Johan
   Okt 29, 2015

   Hej Inger! Om jag inte är helt fel ute så har RC 280 ganska små hjul, typ 10 tum. Det borde stå på däcken hur högt lufttrycket ska vara. Lycka till!!!

   Reply
 5. Kai
  Mar 20, 2016

  Var kan man få tag i baklyse till en rc piccolo 280

  Reply
 6. Kirsi
  Dec 31, 2017

  Hej! Det var roligt att få läsa av märkets historia. Jag har en RC Caravan 320 från 1988 och är riktigt nöjd med den. För längre resor med familjen har vi också en Solifer Nordica 550 DLX. Jag var nästan förvånad över att en ung kille som du uppskattar äldre vagnar.

  Reply
  • Johan
   Dec 31, 2017

   Hej!
   Tack för din kommentar. Jo jag diggar äldre vagnar (mer än nya faktiskt) och även historien om den. RC hade en ganska kort men ändå händelserik levnadsperiod.
   Gott Nytt År!!!
   /Johan

   Reply