Detta är en Abbey 12 Sport från 1973. Tjänstevikt respektive totalvikt ligger på 670 och 850 kg. Längden inklusive drag är 4,90 meter och bredden 2,00 meter.

Engelska husvagnar i Sverige var en vanlig syn förr om åren. I början av 60-talet var Sprite från Newmarket det näst största märket på marknaden, efter svenska SMV. I början av 80-talet tog CI (Caravans International) fram en svensktillverkad Sprite, som 1985 resulterade i Smålandia. I slutet av 80- och början av 90-talet var Abbey det största engelska märket i Sverige. Sedan dess importeras inte engelska vagnar längre.


This is an Abbey 12 Sport from 1973. Unloaded weight and total weight is 670 and 850 kg. The length including towbar is 4.90 meters and width 2.00 meters.

English caravans in Sweden were common a few decades ago. In the early 60’s Sprite from Newmarket was the second largest brand in Sweden, after SMV. In the early 80s, CI (Caravans International) presented a Swedish-made Sprite, which in 1985 resulted in the brand Smålandia. In the late 80s and early 90s Abbey was the largest English brand in Sweden. Since then English vans are not imported here anymore.