Holiday Home Premier 30 REPR

Posted on


Amerikanska husvagnar och husbilar har mer och mer börjat synas på svenska vägar. American Motorhomes i Söderköping importerar husbilar, husvagnar och campers från Amerika, samtliga godkända för bruk på Europeiska vägar. En nyhet i modellutbudet är modellen Premier 30 REPR, en husvagn med hela tre slideouts och 10,40 meters invändig längd. Bostadsytan är på 32 kvadratmeter. Tjänstevikten är 2950 kg och totalvikten 3500 kg. Priset för modellen är 679 000 SEK inklusive moms. Det finns också två andra modeller, Premier 30 RIPR med två slideouts samt Cougar Xlite 33 RES med tre slideouts och 10, 8 meters invändig längd. Ett alternativ till permanentboende alltså.

Läs mer på: www.americanmotorhomes.se

American caravans and motorhomes have increasingly begun to appear on Swedish roads. The company American Motorhomes in Söderköping imports motorhomes, caravans and campers from America, all approved for use on European roads. A novelty of the model range is the Premier 30 REPR model, a caravan with three slideout sections. The living area is 32 square meters. The price of the model is 679 000 SEK including VAT. There are also two other models, the Premier 30 RIPR with two slideouts and Cougar Xlite 33 RES with three slide outs and 10, 8 meters interior length. An alternative to permanent housing that is.

Read more at:www.americanmotorhomes.se

Abbey 12 Sport 1973

Posted on


Detta är en Abbey 12 Sport från 1973. Tjänstevikt respektive totalvikt ligger på 670 och 850 kg. Längden inklusive drag är 4,90 meter och bredden 2,00 meter.

Engelska husvagnar i Sverige var en vanlig syn förr om åren. I början av 60-talet var Sprite från Newmarket det näst största märket på marknaden, efter svenska SMV. I början av 80-talet tog CI (Caravans International) fram en svensktillverkad Sprite, som 1985 resulterade i Smålandia. I slutet av 80- och början av 90-talet var Abbey det största engelska märket i Sverige. Sedan dess importeras inte engelska vagnar längre.


This is an Abbey 12 Sport from 1973. Unloaded weight and total weight is 670 and 850 kg. The length including towbar is 4.90 meters and width 2.00 meters.

English caravans in Sweden were common a few decades ago. In the early 60’s Sprite from Newmarket was the second largest brand in Sweden, after SMV. In the early 80s, CI (Caravans International) presented a Swedish-made Sprite, which in 1985 resulted in the brand Smålandia. In the late 80s and early 90s Abbey was the largest English brand in Sweden. Since then English vans are not imported here anymore.

Tabbert Comtesse 630 TD 1993

Posted on


1987 fyllde Tabbert ut mellanrummet mellan storlekarna 590 och 660 i modellserien Comtesse. Två planlösningar fanns, 630 TD och 630 TDM. 1989 tillkom 630 TE. Till 1994 försvann modellnamnet 630 och istället började 620 användas.

In 1987 Tabbert filled out the space between the sizes 590 and 660 in the Comtesse range. Two floor plans were available, 630 TD and 630 TDM. In 1989 the 630 TE was added. In 1994 the 630 disappeared and instead the name 620 began to be used.

Wilk Husvagnar

Posted on

Nu när 2015 års modeller börjat tillverkas av respektive fabrikat är det tyvärr så att Wilk som ingick i KnausTabbertGroup är nedlagt. För att utveckla koncernens varumärken och fokusera dess image mer fick Wilk, det lite mer ”klassiska” märket tyvärr tacka för sig. Men man vet aldrig, kanske kommer det tillbaka igen.

Now that the 2015 models began production of the respective brands, unfortunately, Wilk included in KnausTabbertGroup is cancelled. In order to develop the group’s brands and focus their branding more Wilk, the more ”classic” brand unfortunately had to go. But you never know, maybe it will return in the future.

Buccaneer Cruiser

Posted on

Buccaneer är premiummärket i Elddis-koncernen, och största modellen heter Cruiser.

Buccaneer is the premium alternative in the Elddis-group, and this is the largest modell Cruiser.