Ett husvagnsliv blir ett spännande liv!

Posted on

Man kan säga att det är 2,5 år sedan jag började komma in i husvagnsbranschen. Det var då som denna blogg startades, och kort därefter fick jag uppdraget att presentera husvagnar i Caravan Clubs tidning. Den 9 maj 2012 var min första arbetsdag på Borås Husvagnstjänst där jag i hittills tre somrar och även under vinterhalvåret jobbat med uthyrningen. Mycket kundkontakt har det blivit, och mycket husvagnsdragande längs vägarna i Sverige och utomlands. Och mer kommer det bli.


24 augusti 2012 bosatte jag mig permanent i husvagn för första gången, i en Kabe Safir GDL från 1982. Min hyresvärd på studentboendet Sagahem hjälpte mig att dra vagnen från Fritsla till Borås och köra mina ägodelar från studentrummet till vagnen på Borås Camping Saltemad. Sedan dess har ett flertal husvagnar, en industrilokal och även ett litet enmanstält fungerat som mitt boende. Visst, ett studentrum i Manchester fyra månader kan räknas in också, men hur spännande var det egentligen? Inte lika kul som husvagn och tält i alla fall.

När man ser tillbaks på de åren som gått så kan jag konstatera att det inte alltid varit lätt. När jag lite djärvt köpte en stor Tabbert att ersätta Kabe-vagnen med precis när vintern skulle komma var inte så smart kanske. Jag minns den morgonen jag vaknade huttrandes med 9 grader inomhus, den intensiva promenaden (eller snarare sprinten) bort till Claes Ohlsson för att köpa extra element och skarvsladd, campingchefens ord ”du kommer frysa ihjäl” och till slut byte av campingtomt som gjorde att problemet mildrades. Jag kunde blåsa på mer värme i vagnen, men aj så ineffektivt det blev. Cirkulationspumpen fungerade inte, något som jag inte blev varse om förrän någon sa det till mig. Sen var det ju batteriet som började lägga av vid årsskiftet, kanske som följd av dålig luftcirkulation och att det därmed frös sönder.

Hur som helst, allt löste sig och idag är detta mer som en rolig berättelse, en del av min livshistoria. Det är större risk att man råkar ut för missöden när man utmanar traditionella boendenormer på det här sättet, men ser jag tillbaka på det som varit är jag bara tacksam att det inträffade. Jag hoppas därmed att fler missöden och lärdomar kommer att drabba mig genom livet. Det kan verka konstigt, och självklart är det ju inte roligt när det väl händer, men det löser sig alltid.

Sicket spännande liv det här kommer bli, med husvagn på heltid…


Första husvagnsresan på egen hand, 20 april 2012 på väg till Ullared och Caravan Club Älvsborgs årsmöte. Då var jag nervös.


Min Tabbert Comtesse på Borås Camping. Några dagar efter att denna bild togs kom snön, och kylan.


Våren efter flyttade jag till Fritsla och inspirerades till att leva i ”trailer-trash-anda”. Glammig husvagn och matlagning mitt i naturen.

A caravan life becomes an exciting life!

It is now 2.5 years since I started entering the caravan industry. It was then that this blog was started, and shortly thereafter I received the assignment to introduce caravans in the Swedish Caravan Club magazine. May 9th 2012 was my first day of work on Borås Caravan Service where I have been three summers and also during the winter doing work for the rental business. A lot of customer contact has been, and a lot of caravan towing along the roads in Sweden and abroad.

On August 24th 2012, I settled permanently in a caravan for the first time, in a Kabe Safir GDL from 1982. My landlord at the student house Sagahem helped me pull the caravan from Fritsla to Borås and transport my belongings from the room to the caravan at Borås Campsite. Since then, several caravans, a industrial premises and also a small tent has served as my accommodation. Sure, a university room in Manchester four months can be included as well, but how exciting was it really? Not as fun as caravan and tent anyway.

When I look back at these moments, I can say that it was not always easy. I was a little bold when I bought a large Tabbert caravan to replace the Kabe with just as winter was coming. I remember that morning I woke up shivering with 9 degrees indoors, the intense walk (or rather sprint) away to Claes Ohlsson to buy extra radiators and extension cord, the camp manager’s words, ”you will freeze to death,” and finally change of camping pitch that made the problem disappear. I could blow more heat in the caravan, but ouch so inefficient it was. The circulation pump did not work, something that I was not aware of until someone told me. Then it was the battery that started to struggle round new years, perhaps as a result of poor air circulation and, thus freezed battery.

Anyway, it all worked out and now all of this is more like a fun story. It is more likely that you are experiencing mishaps while challenging traditional living standards in this way, but when I look back on the past, I’m just thankful that it happened. I hope therefore that more mishaps and lessons learned will befall me through life. It may seem strange, and obviously it’s not funny the moment it happens, but it dissolves forever.

What an exciting life this will be, with a caravan full time …

Photos above show my first caravan trip on your own, April 20, 2012 on the way to Ullared and Caravan Club Älvsborgs annual meeting. Then I was nervous.

My Tabbert Comtesse at Borås Campsite. A few days after this picture was take the snow and cold came.

The spring after I moved to Fritsla and was inspired to live in ”trailer-trash-spirit”. Glam caravan and cooking amidst nature.

NEC Caravan Show 2014: Sprite Husvagnar

Posted on

Sprite är ett välkänt märke även i Sverige, men det var några år, ja till och med decennier sedan namnet försvann på den svenska husvagnsmarknaden. I England har märket också gjort några års uppehåll på 90- och 2000-talet men nu är märket åter igen levande, som en del av Swift Group. De klassiska modellnamnen som Alpine och Major är också tillbaka.


Alpine är den minsta modellen som finns i två versioner, Alpine 4 och Alpine 6. Alpine har två sovplatser och totalländen 5,99 meter. Alpine 4 har fyra sovplatser och är totalt 6,39 meter lång.


Alpine 2 har en bäddbar sittgrupp. Toalettutrymmet sträcker sig över hela vagnens bredd. Alpine två har en permanent dubbelsäng som komplement till sittgruppen.


Major 6 är en barnkammarmodell med 6 bäddplatser. Totallängden är 7,25 meter och invändiga länden är 5,60 meter.


Quattro är den största storleken och den enda med boggie. Invändiga längden är 6,27 meter och tjänstevikten är otroliga 1350 kg. Snacka om lätt vagn.


Quattro EB har en L-formad sittrupp med stort fönster fram.


Liten dinette och en dubbelsäng. Toalett och dusch är längst bak i vagnen.

NEC Caravan Show 2014: Sprite Caravans

Sprite is a well known brand in Sweden, but it was a few years, and even decades ago when the name disappeared from the Swedish caravan market. In England, the brand has also been away for a few years of the 90- and 2000s, but now the brand is once again alive, as part of the Swift Group. The classical model names such as Alpine, and Major are also back.

Alpine is the smallest model available in two versions, Alpine 4 and 6. Alpine 2 has two berths and total lenth 5.99 meters. Alpine 4 has four berths and is a total of 6.39 meters long.

Alpine 2 has a seating area in the front. The bathroom extends over the entire caravan width. Alpine 4 has a permanent double bed as a supplement to the convertible seating area.

Major 6 is a nursery model with 6 beds. The total length is 7.25 meters and inside the length is 5.60 meters.

Quattro is the largest size and the only with twin axles. Inside length is 6.27 meters and the curb weight is 1350 kg. That’s very light. Quattro EB has an L-shaped seating area with a large panoramic window.In the middle there is a small dinette and a double bed. Toilet and shower are in the back of the caravan.

Kabe Smaragd XL KS 2003

Posted on


Borås Husvagnstjänst firade 5-årsjubileum för ett par veckor sedan, och idag var det dags att nå ytterligare en milstolpe. Den 40:e vagnen är införskaffad, denna gång en Kabe Smaragd XL King Size från 2003, köpt på KVD auktion i Kungälv norr om Göteborg. Vi hämtade vagnen idag, och jag körde den hem till Fritsla.

Boras Caravan Service celebrated its 5-year anniversary a couple of weeks ago, and today it was time to reach another milestone. The 40th caravan in the fleet is obtained, this time a Kabe Smaragd XL King Size from 2003, bought at auction KVD in Kungälv north of Gothenburg. We picked it up today, and I drove it home to Fritsla.

Concorde Liner Centurion med slideout

Posted on


Concorde tillhör det absoluta toppsegmentet bland husbilar. Ord som perfektion, maximalism och precision är inte långt borta i tankarna vid första anblick av en Concorde-husbil. Centurion är den största och mest exklusiva av Liner-modellerna och finns i två storlekar, 1020 och 1060. 1020 har längsmonterad drottningssäng medan 1060 har en tvärmonterad. Båda har garage för en mindre bil.

Läs hela artikeln och se fler njutbara bilder på Husbils & Husvagn.

Concorde Liner Centurion with slideout

Concorde belongs to the absolute top segment among motrohomes. Words like perfection, maximalism and precision are not far away in the mind at the first sight of a Concorde motorhome. Centurion is the largest and most exclusive of the Liner models and are available in two sizes, 1020 and 1060. 1020 has a longitudinally installed queensbed while the 1060 has a transversely mounted double. Both have garage for a small car.

Caravan Salon 2014: Swift & Sprite Husvagnar

Posted on

Detta inlägg handlar om Sprite husvagnar som kunde ses på Caravan Salon i Düsseldorf i år, alltså inte NEC Caravan Show. Sprite säljs i Tyskland, men dörren sitter på högersidan och modellnamnen är annorlunda. Här heter serierna Alpine och Cruze!


Swift Mondial är en liten resevagn som också finns på den tyska marknaden.


Sprite Alpine 420 CT.


Sprite Cruzer 495 SR med vagnsbrett hygienutrymme och dubbelsäng.


Caravan Salon 2014: Swift & Sprite Caravans

This post is about Sprite caravans that could be seen at the Caravan Salon in Düsseldorf this year, not the NEC Caravan Show. Sprite is sold in Germany, but the door is on the right side and the model names are different. Here there are two ranges called Alpine and Cruze!

The Swift Mondial is a small touring caravans that is also available on the German market. Below are some photos of the Alpine 420 CT and the Cruzer 495 SR with wide rear washroom and a double bed.

Niesmann + Bischoff Arto får prestigefylld designutmärkelse

Posted on


Med konkurrenter som lyxbilstillverkarna Audi och BMW är det ett stort tillfälle när Niesmann + Bischoff år en utmärkelse för sin invändiga design på Automotive Brand Contest i Paris, Frankrike. Det är första gången någonsin en husbilstillverkare kunnat ta emot en sådan utmärkelse. Automotive Brand Contest är en internationell tävling av German Design Council, där exempel på framträdande produkt- och kommunikationsdesign premieras. Att det exklusiva husbilsmärket från Polch skulle erhålla utmärkelsen förvånade många, mycket eftersom konkurrenterna var bilproducenter med mångdubblad mängd resurser. Det visar att Niesmann + Bischoff med Hubert Brandl i spetsen har stort förtroende för sitt skapande och sin framträdande position på marknaden.

Niesmann + Bischoff skiljer sig från konkurrenterna med det enorma antalet valmöjligheter som finns i form av textilkombinationer och ytmaterial, mer än 500 stycken närmare bestämt.

Tidigare har Niesmann + Bischoff fått en hedersutnämning i Red Dot Design Award för sin eleganta exteriör. De dynamiska linjerna ger intrycket av att vara hämtade från en sportbil snarare än en husbil. Arto-serien sätter en ny standard för moderna husbilar, och med utmärkelserna bakom sig sporras fabriken att ta fram ännu bättre produkter.

I Sverige är Niesmann + Bischoff en del av Mobile Living Group.

Niesmann + Bischoff Arto receive prestigious design award

With competitors like luxury car manufacturers Audi and BMW, it is a great opportunity when Niesmann + Bischoff gets an award for its interior design at the Automotive Brand Contest in Paris, France. It is the first time a motorhome manufacturer have been able to receive such an award. Automotive Brand Contest is an international competition by the German Design Council, where examples of prominent product and communication design is rewarded. The fact that exclusive motorhome brand from Polch would receive the award surprised many, because competitors were car makers with multiplied amount of resources. It shows that Niesmann + Bischoff have great confidence in its creations and its prominent position on the market.

Niesmann + Bischoff differs from competitors with the huge number of choices available for textile combinations and surface material, more than 500 combinations to be exact.

Previously, Niesmann + Bischoff received an honorary appointment in the Red Dot Design Award for its elegant exterior. The dynamic lines give the impression of being drawn from a sports car rather than a motorhome. The Arto-series sets a new standard for modern mobile homes, and with awards behind the factory is spurred to produce even better products.

In Sweden, Niesmann + Bischoff part of Mobile Living Group

Adria Matrix 2015

Posted on


2015 blir husvagns- och husbilstillverkaren Adria 50 år och det firas bland annat med mycket nytt på husbilsserien Matrix. Matrix-modellerna kombinerar stilfull exteriör, en optimerad och synkas interiördesign samt förfinade köregenskaper. Mångsidig, hållbar och pålitlig är egenskaper som utmärker denna modells som är en utmärkt allroundhusbil.

Matrix Axess och Matrix Plus fås med Fiat-chassi och Matrix Supreme med Renault-chassi.
Adria Matrix Supreme har vunnit en utmärkelse för säkerhet av tyska motororganisationen ADAC 2011, och i Dakar-rallyt sponsrades Red Bull KTM Factory Racing Team med ett flertal Adria Matrix.
Nyheterna på Adria Matrix 2015 är bland annat att takhöjden påökats med 60 mm i bodelen. Den aerodynamiska frontprofilen har sänkts 20 mm för bättre aerodynamik och ett nytt kombinerat tak- och panoramafönster har installerats för ökat ljusinsläpp. Övriga nyheter inkluderar:

• Ny inredning Forest eller Horizont
• Val av textilier
• Truma eller Alde värmesystem
• Största L-dinetten i klassen
• Dubbelgolv i dinette med värme och förvaring
• 5:e säte vid sittgrupp
• LED-belysning och spotlights med touch-screen

• Mångfunktionellt V-format kök
• 150 l kylskåp, 3-lågis spis med täckskiva
• Takfönster ovanför köket
• Generös diskbänk och bänkskiva, ugn
• Optimerad arbetsyta och förvaring
• Inramat och fodrat köksfönster

• Bekväma sovplatser för upp till 6 personer
• Elektriskt justerbar nedsänkbar taksäng
• Bakre sovdel med ökad takhöjd
• Bekväma madrasser och sängar med ribbotten.
• Ställbart sängläge med förvaring
• Stämnings- och direktriktad belysning
• Förinstallation för TV i bakre sovdel

• Stort urval av planlösningar och badrumsalternativ
• Funktionslösningar på handfat, dusch och toalett
• Separat toalett och avskärmningsalternativ i vissa planlösningar
• Gott om förvaring för personliga tillhörigheter
• Genomtänkt placering av belysning
• Utmärkt ventilation

In 2015 caravan and motorhome manufacturer Adria turns 50 years and it is celebrated, among other things with updates on the Matrix range. It combines an elegant exterior, optimized and synchronized interior design and refined driving dynamics. Versatile, durable and reliable is the characteristics of this model, which is an excellent all-round motorhome.

Matrix and Matrix Axess Plus is available with Fiat chassis and Matrix Supreme with the Renault chassis. Adria Matrix Supreme has won an award for safety by German motoring organization ADAC in 2011, the Red Bull KTM Factory Racing Team in the Dakar rally was sponsored with several Adria Matrixes.

News on Adria Matrix 2015 is that the interior height is extended 60 mm. The aerodynamic front profile has been lowered 20 mm for better aerodynamics and a new combined roof and panoramic windows have been installed to allow more light. Other new features include:

• New decor Forest or Horizont
• Choice of fabrics
• Truma or Alde heating
• Biggest L-dinette in this class
• Double floor in dinette with warmth and storage
• fifth seat at the seating area
• LED lighting and spotlights with touch-screen

• Multifunctional V-shaped kitchen
• 150 liter refrigerator, 3-burner stove with cover plate
• Skylight above the kitchen
• Generous sink and countertop, oven
• Optimized workspace and storage
• Framed and lined kitchen window

• Comfortable beds for up to 6 people
• Electrically adjustable drop-down bed
• The rear sleeping area with increased headroom
• Comfortable mattresses and beds with slatted bases.
• Adjustable bed rest with storage
• mood and direct task lighting
• Pre-installation for TV in the rear sleeping area

• Wide variety of floor plans and suite options
• Function Solutions for sink, shower and toilet
• Separate toilet and foreclosure alternatives in some floorplans
• Ample storage for personal belongings
• Thoughtful placement of lighting
• Excellent ventilation

Hobby Landhaus 770 CFf

Posted on

Jag är verkligen sugen på en Hobby Landhaus 770 CFf. Speciellt så är det den rymliga interiören som lockar, och det fantastiskt läckra träslaget. Det blir en känsla av fjällstuga liksom.

I would really like a Hobby Landhaus 770 CFf. Specifically, it is the spacious interior that attracts, and the wonderfully tasty wood in the interior, with inspiration from mountain lodges.