De nitade amerikanska husvagnarna som bär namnet Airstream har en stor skara anhängare i Europeiska länder. i Sverige är de mer ovanliga än lyxiga sportbilar som t ex Ferrari, men med tanke på dess udda framtoning och igenkänningstecken är det inte konstigt att det finns gott om entusiaster.

Den italienska Airstream-klubben står värd för en träff för Europas Airstream-ägare i Venedig nästa år. Datum för evenemanget är 5-7 juni och platsen är camping Ca’ Savio utanför staden.

The riveted American trailers bearing the name Airstream has a large crowd of supporters in European countries. In Sweden they are more unusual than luxury sports cars such as Ferrari, but given its odd appearance and signs of recognition, it is no wonder that there are plenty of enthusiasts.

The Italian Airstream Club will host a meeting for Europe Airstream owners in Venice next year. Dates are set to 5-7th of June and the place is camping Ca ’Savio outside the city.

Source: Husbil & Husvagn

  1. AktivaDagar
    Nov 24, 2014

    De är verkligen fina! Ha-begär… :)
    Även om det inte verkar vara en vagn för våra behov…

    Reply