Vilket roligt namn på en husvagn, eller hur? MKP var ett danskt husvagnsmärke som levde från 1958 till 1988. Modellen Smutti ersatte pepit och byggdes från 1982 till nedläggningen i slutet av 80-talet. Här är en bild från Caravan Salon i Düsseldorf.

Funny name for a caravan, isn´t it? MKP was a Danish caravan brand that lived from 1958 to 1988. The model Smutti replaced pepit and was built from 1982 to closure in the late 80s. Here is a picture from the Caravan Salon in Dusseldorf.