Stopp i avloppet!

Posted on

Att matrester åker ner i avloppet är inget man kommer undan. Oftast slinker det genom och ut men ibland fastnar det och det blir totalt stopp. Som här om dagen för mig, vattnet som samlades ville helt enkelt inte rinna undan. Det första man kan göra är att hälla kokande vatten genom avloppet. Då brukar det kunna lossna. Annars, om man har tillgång till en sugpropp så kan det fungera också.


I morse var det fullt med smutsigt vatten här i. Lite kokande vatten så gled allt ut.

Blocked sink

It can´t be helped that food particles go down the drain. Most often it slips it through but sometimes it get stuck there and there will be a total stop. Like today for me, the water that gathered simply did not drain away. The first thing to do is to pour boiling water through the drain. Then the particles mostly go through. Otherwise, if you have access to a suction cup it can work well.This morning there was a lot of dirty water in the caravans sink. A little boiling water then slid it all out.

Europaträff för Airstream-ägare

Posted on


De nitade amerikanska husvagnarna som bär namnet Airstream har en stor skara anhängare i Europeiska länder. i Sverige är de mer ovanliga än lyxiga sportbilar som t ex Ferrari, men med tanke på dess udda framtoning och igenkänningstecken är det inte konstigt att det finns gott om entusiaster.

Den italienska Airstream-klubben står värd för en träff för Europas Airstream-ägare i Venedig nästa år. Datum för evenemanget är 5-7 juni och platsen är camping Ca’ Savio utanför staden.

The riveted American trailers bearing the name Airstream has a large crowd of supporters in European countries. In Sweden they are more unusual than luxury sports cars such as Ferrari, but given its odd appearance and signs of recognition, it is no wonder that there are plenty of enthusiasts.

The Italian Airstream Club will host a meeting for Europe Airstream owners in Venice next year. Dates are set to 5-7th of June and the place is camping Ca ’Savio outside the city.

Source: Husbil & Husvagn

TSL Landsberg

Posted on

TSL är en tysk tillverkare av specialdesignade husbilar. Jag har inte hört talats om dem tidigare, innan Caravan Salon i år. Den här var riktigt läcker, och en liten Smart ForTwo får plats med.

TSL is a German manufacturer of custom motorhomes. I had not heard of them before the Caravan Salon in this year. This one was really cool, and a tiny Smart ForTwo can fit too.

MKP Smutti (1982-1988)

Posted on

Vilket roligt namn på en husvagn, eller hur? MKP var ett danskt husvagnsmärke som levde från 1958 till 1988. Modellen Smutti ersatte pepit och byggdes från 1982 till nedläggningen i slutet av 80-talet. Här är en bild från Caravan Salon i Düsseldorf.

Funny name for a caravan, isn´t it? MKP was a Danish caravan brand that lived from 1958 to 1988. The model Smutti replaced pepit and was built from 1982 to closure in the late 80s. Here is a picture from the Caravan Salon in Dusseldorf.

Knaus Caravisio

Posted on


På Caravan Salon i Düsseldorf 2013 presenterades Caravisio som en konceptvagn av KnausTabbertGroup. Med Caravisio visar man inte bara hur framtidens husvagn kommer se ut, men även hur den kommer fungera tekniskt. Detaljer som fingeravtrycksstyrt lås, elektriskt nedfällbar terrass, reglerbar luftfjädring och elektriskt noshjul verkar vara direkt hämtade från framtiden. Men detta är inte framtiden, detta är nu.

På insidan är komfortdetaljerna många, som t ex justerbara ryggstöd i sittgruppen. Dessutom kan många av vagnens funktioner skötas via t en smartphone, t ex ljus, ljus och tekniska funktioner.


Den invändiga designen lockar med sin inspiration från lyxyachtar som syns på formgivningen och många detaljer. Framfönstret är riktigt rejält för stort ljusinsläpp.

Läs mer om Caravisio på Caravisio.com.

At the Caravan Salon in Düsseldorf in 2013 Knaus presented the Caravisio as a concept trailer. With Caravisio  it shows not only how future caravan will look like, but also how they will work technically. Details such as fingerprint operated lock, electrically retractable terrace, individually controlled air suspension and electric nose wheel seems to be taken directly from the future. But this is not the future, this is now.

On the inside there are many comfort features, such as adjustable backrest in the lounge. In addition, many of the features  can be managed through a smartphone, such as light, sound and other technical features.

The interior design attracts with its inspiration from luxury yachts visible on the shape of the trailer and many details. The front window is quite substantial for plenty of natural light.

Learn more about Caravisio on Caravisio.com.

Tiny Heirloom Homes

Posted on


Att skapa sitt egna lilla personliga hem är en stor dröm för många. Ofta är önskemålet att skapa en mysig miljö med många små myshörnor och endast det som behövs, inget överflödigt. Ännu bättre blir det om huset dessutom står på hjul och är flyttbart. Tiny Heirloom Homes i Portland, Oregon handbygger eleganta och personliga mobila bostäder med flärd och elegans, allt på en liten yta.

OBS! Denna modell på bilderna är ej till salu. För fler bilder och information besök tinyheirloom.com.


Allt utrymme nyttjas, och förvaringsutrymmena är många.


Vagnen har riktigt kök med köksbänk i granit och en riktig ugn.


Till och med tvättmaskin finns det plats för på den lilla ytan.


Ett badrum i denna härliga stil har sällan en större lägenhet.


De välplanerade utrymmena slutar inte att överraska.


Takbädd är inte bara praktiskt utnyttjande av utrymmet, det är mysigt med. Tänk att vid kvällningen ligga och se på stjärnorna innan man somnar.

Heirloom Home byggs på beställning och blir klar inom 120 dagar. Priset är motsvarande 480 000 SEK exklusive frakt.

To create your own little personal home is a big dream for many. Often, the desire is to create a cozy environment with many comfortable spots and only what is needed, nothing superfluous. Even better, if the house additionally stands on wheels and is removable. Tiny Heirloom Homes in Portland, Oregon builds elegant and personal mobile homes with flair and elegance, and in a compact format.

PLEASE NOTE! This model in the pictures is not for sale. For photos and information visit tinyheirloom.com.

All the space inside is used very well, and the storage areas are numerous. The wagon has a proper kitchen with granite work surface and a proper oven. Even a washing machine is included in this tiny house. The bathroom has more style than a typical large apartment.
The roof-bed is not only a practical use of the space, it is cozy too. Imagine the beauty of lying and watch the stars before falling asleep.

Heirloom Home is built to order and will be completed within 120 days. The price is equivalent to 480 000 SEK excluding shipping.