Uppdateringar från mässor överlappar varandra, men bara för ett tag. På NEC Motorhome & Caravan Show förra helgen fångades de brittiska märkena på bild tillsammans med mest kontinentala märken. De kännetecknas av att de har dörren på höger sida, vilket är fel för engelsmännen. Undantaget är Adria som har en gedigen och långvarig närvaro på den brittiska marknaden. Här sitter dörren på vänster sida och framrutan är tredelad, som det ska vara här.


Bailey är en av de största och äldsta producenterna. Verksamheten grundades i Bristol 1948 av Michael Bailey. Här är modellen Unicorn Vigo.


Unicorn Barcelona är en boggievagn. Likt många andra modeller har den hygienutrymme över hela vagnens bredd samt en rejäl dubbelsäng.


Unicorn Cadiz är 5,68 meter lång inuti och har två enkelbäddar samt vagnsbrett hygienutrymme.


Sängarna ser så otroligt mysiga ut.


Mysigt är också rätt ord för sittgruppen, med det stora panoramafönstret. Det är lustigt att engelsmännen sällan vill ha ett rejält bord mellan sofforna.


Cartagena är en av de största modellerna i Unocorn-serien. Invändiga längden är 6,38 meter.


Racingvagn?


Den lättaste och mest instegsvänliga serien heter Bailey Pursuit och den lanserades förra året. Här är största modellen 560-5.

NEC Caravan Show 2014: Bailey Caravans

Updates from fairs overlap, but only for a while. At the NEC Motorhome & Caravan Show last weekend I captured the British brands along with many continental brands. They are characterized by having the door on the right, which is wrong for the Englishmen. The exception is Adria who has a solid and long-standing presence on the UK market. Here is the door on the left side and the front window is in three sections, as it should be here.

Bailey is one of the largest and oldest producers. The business was founded in Bristol in 1948 by Michael Bailey. Above is the model Unicorn Vigo and the Unicorn Barcelona with twin axle. Like many other models, It has the washroom across the width of the trailer and a hefty double.

The Unicorn Cadiz is 5.68 meters long inside and has two single beds and wide end washroom.
The beds look so amazingly cozy. Cozy is the right word for the lounge too, with the large panoramic window. It’s funny that the British rarely want a real table between the sofas.

Unicorn Cartagena is one of the largest models in the Unicorn series. Inside length is 6.38 meters.
The light weight entry level range from Bailey is the Pursuit that was launched last year. Above is the largest model 565-5.