5-11 oktober stod 32 husvagnar på Götaplatsen. Det var Göteborgs symfoniker som bjöd in skolbarn till att lyssna när olika instrument spelades i husvagnarna. Vi på Borås Husvagnstjänst hade 9 vagnar där, och i lördags skulle alla vagnar hem under loppet av några timmar. Det blev en galet rolig dag med mycket körande fram och tillbaka mellan Fritsla och Göteborg.


Vi var totalt 6 personer som tillsammans transporterade bort våra vagnar. Tre av oss utgick från Fritsla kl 14:00 på eftermiddagen.


Tankstopp på Ingo i Skene.


På väg 156.


Det var gott om folk på Götaplatsen, och de tittade nyfiket på när vi alla stökade omkring.


Jag körde Volvo XC70 med Kabe Opal XL (vagn 12) första svängen.


Framme i Fritsla var det bara att koppla av den och åka tillbaka till Göteborg. Eftersom vi alla inte kom iväg samtidigt från Götaplatsen så möttes vi under vägen. Det var roligt.


När jag kom tillbaka nästa vända var det färre husvagnar kvar.


Vagn 1 stod näst på tur. Känner ni igen denna vagn från min första egna husvagnsresa till Caravan Club Älvsborgs årsmöte april 2012 i Ullared? Läs om det här.


När också denna vagn stod parkerad i Fritsla vände jag igen mot Göteborg, men denna gång hade vi bestämt att jag och Anders skulle mötas i Härryda på vägen. För att effektivisera bortforslandet av vagnar (som skulle vara klart senast kl 21) så tog Anders en vagn till Häryda, där jag tog över ratten på ekipaget. Han kunde då åka snabbt tillbaka och hämta den sista vagnen. Jag fick alltså köra Toyota Avensis med Kabe Rubin (vagn 24) på kroken. När jag var tillbaka i Fritsla hade 7,5 timmar husvagnskörande avslutats. Visst var man trött, men lycklig. Detta är verkligen livet.

Collecting caravans in Gothenburg

October 5th to 11th there were 32 caravans at Götaplatsen in Gothenburg. It was the local Symphony Orchestra who invited schoolchildren to listen when different instruments were played in the caravans. We at Borås Caravan Service had nine caravans there, and on Saturday they all were to be transported away over the course of a few hours. It was a crazy fun day with a lot of driving back and forth between Fritsla and Gothenburg.

We were a total of 6 people who together moved the vans away. Three of us started from Fritsla at 2 pm in the afternoon. There were plenty of people in central Gothenburg, and they looked curiously at us when we all worked around the area. I drove the Volvo XC70 with a Kabe Opal XL (caravan nr 12) on the first run. When arriving in Fritsla I hitched off the van and went back to Gothenburg. Since we all didn´t get away simultaneously from Gothenburg we met along the way. It was fun.

When I came back the next time, fewer caravans were left. Caravan nr 1 was next for me to tow.
When this one also was parked in Fritsla I turned back to Gothenburg, but this time we had decided that Anders and I would meet in Härryda on the way. To speed up the removal of the caravans (which all had to be moved by 9 pm) Anders took a caravan to Häryda, where I took over the wheel and drove it to Fritsla. He could then go quickly back and get the last caravan. I then got to drive Toyota Avensis with a Kabe Rubin (caravan nr 24) on the hook. When I was back in Fritsla I had worked 7.5 hours with towing caravans. Sure, you get tired, but happy. This is truly life.