Varumärket Tabbert har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Borta är de guldfärgade modellerna Comtesse och Baronesse. Sedan ca 10 år tillbaka har en ny generation Tabbert-vagnar byggts, nu namngivna efter italienska konstnärer. Till säsongen revideras programmet rejält med ny design ut- och invändigt. Modellprogrammet består av serierna Rossini, Da Vinci, Vivaldi, Puccini och Cellini.


Rossini är ett nygammalt modellnamn som Tabbert tidigare haft på sin instegsmodell. Nu gör namnet comeback i fem modeller. 450 E, 450 TD, 480 TD, 490 DM och 540 E. Här är Rossini 450 E med liten sittgrupp bak och långbäddar fram.


Rossini 450 TD har dubbelsäng och hörntoalett fram.


Rossini 480 TD är lite större och rymmer därför en U-sittgrupp. Dubbelsäng och hygienutrymme framtill.


Barnkammarmodellen 490 DM.


Största modellen i Rossini-serien är 540 E.


460 E är en av nio modeller i Da Vinci-serien.


Vivaldi är ”mellanserien” som och finns i nio modeller. Här är 560 TD.


Puccini-serien har hängt med i ca 10 år sedan den avlöste serien Jeunesse. Här är 560 TD.


Som en av de mer exklusiva serierna är inredningen såklart i typiskt Tabbert-stuk. Skinnklädsel och blankt trä.


Cellini är den superlyxiga toppserien som avlöser Grande Puccini. Samma modeller som tidigare gäller. Nu går det dock att få 750 HTD med slide-out-funktion.


Detta innebär att innerutrymmet kan påökas ganska rejält, perfekt om man bor i vagnen längre perioder.


Det är EP Hydraulics som utvecklat slideouten. På EP jobbar Miro De Jong som jag åkte med upp till Piteå och Nolia-mässan.


Cellini finns i planlösningarna 490 E, 590 TD, 655 DF och 750 HTD. Här är 655 DF.

Caravan Salon 2014: Tabbert Caravans

The Tabbert brand has in recent years undergone major changes. Gone are the gold colored models Comtesse and Baronesse. Since about 10 years, a new generation of Tabbert caravan are built, now named after Italian artists. For the new season the lineup is substantially revised with new design inside and out. The range consists of series Rossini, Da Vinci, Vivaldi, Puccini and Cellini.

The Rossini name has been used by Tabbert previously on their entry-level models. Now the name makes a comeback in five models. 450 E, 450 TD, 480 TD, 490 DM and 540 E.

Shown in the photos above is the Rossini 450 E with small seating area in the rear and single beds at front, the Rossini 450 TD with double bed and corner toilet at front. The Rossini 480 TD is a bit larger and can therefore accommodate a U-shaped seating area in the rear. The Double bed and toilet is at the front. The 490 DM has a family friendly layout and the 540 E with single beds is the largest in the Rossini range.

460 E is one of nine models in the Da Vinci series. Vivaldi is the “middle range” and is available in nine models. Shown above is the 560 TD.

The Puccini range has been around for about 10 years since it took over the series Jeunesse. Here are 560 TD. As one of the more exclusive series the interior is of course in typical Tabbert-twist. Leather upholstery and polished wood.

Cellini is the super luxury top series relieving the Grande Puccini. The same models as before applies. Now, however, the 750 HTD can be made with slide-out function.

This means that the interior space can be extendd quite a bit, perfect if you live in the caravan for longer periods. It’s EP Hydraulics who developed this slide-out. On the EP works Miro De Jong who I went up to Piteå and the Nolia fair with.

Cellini is available in layouts 490 E, 590 TD, 655 DF and 750 HTD.