På Caravan Salon fanns en hel lite hall med veteranhusvagnar med passande bil. Här är en Dethleffs Nomad från 60-talet.

On the Caravan Salon there was a whole little hall with veteran caravans with matching car. Here is a Dethleffs Nomad from the 60s.