Nu fortsätter avverkandet av (väldigt) många inlägg från Düsseldorf. Denna gången Knaus husvagnar. Här finns det en hel del spännande att berätta om.


Vi börjar med det mest nya, nämligen konceptvagnen Travelino. I strävan efter lättare husvagnar som kan dras av mindre bilar har Knaus tänkt mycket nytt och innovativt. Då är det främst planlösningen som utmärker sig. Toalettutrymmet t ex är mycket platsbesparande när det inte används, eftersom väggarna viks in och frigör golvyta. Även kylskåpet kan flyttas runt och även stuvas in under sängen.


Den utvändiga designen är stilren och okomplicerad. Läs mer om Knaus Travelino här.


Deseo kvarstår som den mest udda vagnen i Knaus sortiment. Vad som är nytt för 2015 är att modellen Family är borttagen. Modellerna Deseo och Deseo Transport är de som kvarstår.


Sport är Knaus familjevänliga instegsserie, här som 500 FU.


På CMT-mässan i Stuttgart visades Knaus Lifestyle för första gången. Planlösningen heter 550 LK.


Südwind är långköraren i Knaus-programmet, den lanserades redan 1962. Serien uppdateras och förbättras kontinuerligt. Här är Südwind 500 FVU, som liknar 500 FU men med skillnaden att dubbelsängen och hygienutrymmet fram har bytt plats.


Südwind 580 QS, en barnkammarvagn med fyra fasta bäddplatser.


Südwind 750 UFK är populär i Sverige, men här heter den 790 UFK pga karosslängden. Invändiga längden är 746 centimeter.


Det var ständigt aktivitet utanför denna Eurostar 590 FUS. Och det är ju inte så konstigt med tanke på hur magnifik den är. I Eurostar-serien finns även 500 EU och 500 FU.

Caravan Salon 2014: Knaus Caravans

Now continue the (very) long list of posts from Düsseldorf. This time its about Knaus caravans. Here there are a lot of exciting to talk about.

We start with the newest concept model, the Travelino. In the quest for lighter caravans that can be towed by smaller cars Knaus has been very creative and innovative. To achieve the low weight the layout is very special. The toilet compartment for example is particularly compact when not in use, because the walls fold in and therefore release floor space. Even the refrigerator can be moved around and even stowed under the bed. The exterior design is sleek and straightforward. Learn more about Knaus Travelino by clicking on the link further up.

Deseo remains as the most odd model in the Knaus range. What is new for 2015 is that the model Family is removed. Models Deseo and Deseo Transport remains.

The Sport is Knaus family-friendly entry-level range, shown above as the 500 FU.

On the CMT fair in Stuttgart the Knaus Lifestyle was shown for the first time. The floorplan is called 550 LK.

The Südwind is the true classic in the Knaus lineup, and was launched back in 1962. The range is updated and improved continuously. Above is a Südwind 500 FVU, similar to the 500 FU but with the difference that the double bed and washroom in the front have changed places. Südwind 580 QS is a model for families, with four fixed beds.

The Südwind 750 UFK is popular in Sweden, but here called the 790 UFK because of thebody length. Internal length is 746 centimeters.

There was constant activity outside the Eurostar 590 FUS. And that’s not surprising considering how magnificent it is. In the Eurostar series there is also a 500 EU and 500 FU.