Caravan Salon 2014: LMC Husvagnar

Posted on


LMC är en förkortning för Lord Münsterland Caravan. Märkets historia började redan under tidigt 50-talet som två tyska konstruktörer, Austermann och Hartmann, övergav tältsemestern och började bygga en liten husvagn. Vagnen fick namnet Der Falter I men efter en tvist gällande rättigheterna till konstruktionen bytte den namn till Hartmann, efter en av upphovsmännen. Herr Austermann valde då att bygga sin egna vagn. Denna fick ett säreget utseende med avrundade sidor och helt rak fram- och bakgavel. Vagnen fick namnet Knospe och året var 1955.

1981 fick företaget det nya namnet LMC Lord Münsterland Caravan GmbH och sedan dess bär vagnarna LMC-namnet. LMC bygger idag både husvagnar och husbilar, husvagnarna i 6 olika serier: Style, Vivo, Musica, Maestro, Scandica och Lord Exquisit.


Style är instegsserien i programmet. 490 K är en barnkammarmodell med fyra permanenta bäddplatser.


Vivo 530 K är en barnkammarmodell som skiljer sig från de flesta andra. Oftast när det är våningssäng bak så är det en dubbelsäng fram. Denna modell har dock långbäddar.


Ljust och fräscht är det i Vivo 530 K.


Vivo 735 K är den allra största LMC-modellen, även den med barnkammare.


Lord Exquisit är den mest exklusiva serien som endast finns med boggie och storlekarna 655 och 695.


Drottningssäng fram och mittsittgrupp i denna Exquisit VIP 695.


Dusch ingår också såklart.

Caravan Salon 2014: LMC Caravans

LMC is an abbreviation for Lord Münsterland Caravan. The brand’s story began in the early 50s when two German engineers, Austermann and Hartmann, abandoned tent vacations and began building a small caravan. The van was named Der Falter I but after a dispute regarding the rights to the design it changed name to Hartmann, after one of the inventors. Mr. Austermann chose to build his own caravan. This had a special design with rounded sides and perfectly straight front and rear. The model was named Knospe and the year was 1955.

In 1981, the company was renamed LMC Lord Münsterland Caravan GmbH and since then the vans carry the LMC name. LMC build both caravans and motorhomes, the caravans in 6 different series: Style, Vivo, Musica, Maestro, Scandica and Lord Exquisit.

Style is the entry-level range of the program. 490 K is a nursery model with four permanent berths.
Vivo 530 K is a nursery model that is different from most others. Usually when it’s bunk beds in the back there is a double in the front. This model has single beds. The interior in the Vivo 530 K is bright and fresh. Vivo 735 K is the largest LMC model, this one also with bunk beds.

Lord Exquisit is the most exclusive series available only with twin axle and the sizes 655 and 695.
There is a queensbed at front and center seating area in this Exquisit VIP 695. The shower is also included of course.

Dethleffs Nomad 420 T 1967

Posted on


På Caravan Salon fanns en hel lite hall med veteranhusvagnar med passande bil. Här är en Dethleffs Nomad från 60-talet.

On the Caravan Salon there was a whole little hall with veteran caravans with matching car. Here is a Dethleffs Nomad from the 60s.

NEC Caravan Show 2014 Birmingham

Posted on


Minns ni förra året, när jag var bosatt i Manchester och hyrde en bil för att åka till Birmingham och NEC Caravan Show? I år blir det en visit på mässan igen, men denna gång med flyg från Sverige. Mässan är öppen 14-19 oktober och jag planerar att vara där den 18 oktober. Jag kommer dock vara i Birmingham från den 17:e kl 14:00 till den 20:e kl 06:30 då första flyget hem går. Jag har bokat en hyrbil (Fiat 500 eller liknande), så när jag inte är på mässan ska jag utforska mer av Birmingham och närområdena. Vem vet, det kanske blir tid för en sväng till Manchester med. Dessutom är planen att bo i bilen under de två nätterna som blir. Det blir mest äventyrligt då, och dessutom kan man vara mer flexibel tidsmässigt. Just nu är jag så förväntansfull att jag inte vet vad jag ska ta mig till.

Do you remember last year, when I was living in Manchester and rented a car to go to Birmingham and the NEC Caravan Show? This year there will be a visit to the show again, but this time on a flight from Sweden. The Fair is open 14th to 19th of October and I plan to be there on the 18th. However, I will be in Birmingham from the 17th at 2 pm to the 20th at 6:30 when the first flight home leaves. I have booked a rental car (Fiat 500 or similar), so when I’m not on the show I’ll explore more of Birmingham and the surrounding areas. Who knows, it might be time for a trip to Manchester too. Also, I plan to live in the car during the two nights that will be. It will be the most adventurous way, and besides, you can be more flexible regarding time. Right now I am so excited that I do not know what to do.

Caravan Salon 2014: Blissmobil

Posted on


Variationerna av husvagnar och husbilar finner inga gränser. Det finns verkligen något för alla tillfällen och smaker, framför allt på Europas största husvagnsmässa. Blissmobil är varumärket med filosofin Freedom Of Independence ( friheten av självständighet). Dessa husbilar tar dig fram var som helst på jordklotet och kan användas långa perioder under extrema förhållanden. Allt detta utan att kompromissa på komforten.


Det finns sex storlekar att tillgå. Detta är modellen som är 15 fot tillhör de mindre. Totalvikten är 2500 kg och grundpriset 160 000 Euro.


I extrema förhållanden är det bra med en riktigt skön säng. Här finns också kök, toalett, dusch och en rymlig sittgrupp.


Näst störst är denna 20-fotare. Här finns ännu mer utrymme och ännu mer utrustning, som t ex en tvättmaskin. Utvändigt finns också en…


Fyrhjuling!!! Grundpriset för denna modell är 250 000 Euro.


Bodelen på modellerna är separata och chassiet är självbärande. Därför kan bodelen fraktas som container.

The variations of caravans and motorhomes finds no bounds. There really is something for all occasions and tastes, especially displayed at Europe’s largest caravan show. Blissmobil is the brand with the philosophy Freedom of Independence. These campers will take you anywhere on the globe and can be used for long periods in extreme conditions, all this without compromising on comfort.

There are six sizes available. This is the model that is 15 feet. The total weight is 2500 kg and the base price 160 000 Euro. It has a large and comfortable bed, which is good in extreme conditions. There is also a kitchen, toilet, shower and a spacious seating area.

The second largest is the 20-footer. This has even more space and more equipment, such as a washing machine. Externally there is a quad. The base price for this model is 250 000 Euro. The living area on the models are separate, and the chassis is self-supporting. Therefore, the living area can be transported by container.

Kabe Briljant GDL 1982

Posted on


Här är min nya bostad, vagn nr 26 tillhörande Borås Husvagnstjänst. Nu när hösten börjar komma behövs värme och eftersom vagnen jag bodde i innan inte hade fungerande värmesystem så va det bäst att byta vagn. Det går att använda konvektorelement men då blir elförbrukningen större.

Jag valde just denna vagn eftersom jag bevisligen får plats i en Kabe Briljant (4,6-meters vagn) och därför vill jag inte gå upp i storlek i onödan.


Briljant GDL lanserades 1981. Planlösningen skilde sig från Briljant DL med att sittgrupperna i de båda ändarna var olika stora. Den främre var så stor att i nedfällt läge blev den sovplats för tre personer. Längst bak var sittgruppen mer tänkt för en person.


Till 1982 vändes hela planlösningen om så att den stora sittgruppen var bak och den lilla fram, precis som vagnen jag bor i. Detta innebar också att entrédörren flyttade till bakom hjulaxeln. Briljant GDL fanns också 1983.

Here is my new home, caravan No. 26 at Borås Caravan Service. Now that autumn is coming I need heating in the van, and the caravan I lived in before did not have functioning heating system so it was best to move. I could use portable radioators but then the electricity consumption is greater.

I chose this particular caravan because I demonstrably fit in a Kabe Briljant (4.6-meter long) and therefore I don´t want to live in a bigger one unnecessarily.

The Briljiant GDL was launched 1981. The floorplan differed from Brilliant DL with the seating areas at both ends in different sizes. The front one was so great that when folded down, three people could sleep there. At the back there was space for one person sleeping.

In 1982 the layout was turned round so that the large seating area was in the rear and the small one at front. This also meant that the entrance door moved to behind the axle. The Briljant GDL was also made in 1983.

Eriba Touring 1986

Posted on


På Campingplatz Unter Bachersee utanför Düsseldorf såg jag denna Eriba Touring på en morgonpromenad. Denna legendariska husvagnsmodell har funnits sedan 1957 och byggs fortfarande. Grundformen har inte ändrats.

At Campingplatz Unter Bachersee outside Dusseldorf, I saw this Eriba Touring on a morning walk. This legendary caravan model has been around since 1957 and is still being built. The basic form has not changed.

Caravan Salon 2014: Knaus Husvagnar

Posted on

Nu fortsätter avverkandet av (väldigt) många inlägg från Düsseldorf. Denna gången Knaus husvagnar. Här finns det en hel del spännande att berätta om.


Vi börjar med det mest nya, nämligen konceptvagnen Travelino. I strävan efter lättare husvagnar som kan dras av mindre bilar har Knaus tänkt mycket nytt och innovativt. Då är det främst planlösningen som utmärker sig. Toalettutrymmet t ex är mycket platsbesparande när det inte används, eftersom väggarna viks in och frigör golvyta. Även kylskåpet kan flyttas runt och även stuvas in under sängen.


Den utvändiga designen är stilren och okomplicerad. Läs mer om Knaus Travelino här.


Deseo kvarstår som den mest udda vagnen i Knaus sortiment. Vad som är nytt för 2015 är att modellen Family är borttagen. Modellerna Deseo och Deseo Transport är de som kvarstår.


Sport är Knaus familjevänliga instegsserie, här som 500 FU.


På CMT-mässan i Stuttgart visades Knaus Lifestyle för första gången. Planlösningen heter 550 LK.


Südwind är långköraren i Knaus-programmet, den lanserades redan 1962. Serien uppdateras och förbättras kontinuerligt. Här är Südwind 500 FVU, som liknar 500 FU men med skillnaden att dubbelsängen och hygienutrymmet fram har bytt plats.


Südwind 580 QS, en barnkammarvagn med fyra fasta bäddplatser.


Südwind 750 UFK är populär i Sverige, men här heter den 790 UFK pga karosslängden. Invändiga längden är 746 centimeter.


Det var ständigt aktivitet utanför denna Eurostar 590 FUS. Och det är ju inte så konstigt med tanke på hur magnifik den är. I Eurostar-serien finns även 500 EU och 500 FU.

Caravan Salon 2014: Knaus Caravans

Now continue the (very) long list of posts from Düsseldorf. This time its about Knaus caravans. Here there are a lot of exciting to talk about.

We start with the newest concept model, the Travelino. In the quest for lighter caravans that can be towed by smaller cars Knaus has been very creative and innovative. To achieve the low weight the layout is very special. The toilet compartment for example is particularly compact when not in use, because the walls fold in and therefore release floor space. Even the refrigerator can be moved around and even stowed under the bed. The exterior design is sleek and straightforward. Learn more about Knaus Travelino by clicking on the link further up.

Deseo remains as the most odd model in the Knaus range. What is new for 2015 is that the model Family is removed. Models Deseo and Deseo Transport remains.

The Sport is Knaus family-friendly entry-level range, shown above as the 500 FU.

On the CMT fair in Stuttgart the Knaus Lifestyle was shown for the first time. The floorplan is called 550 LK.

The Südwind is the true classic in the Knaus lineup, and was launched back in 1962. The range is updated and improved continuously. Above is a Südwind 500 FVU, similar to the 500 FU but with the difference that the double bed and washroom in the front have changed places. Südwind 580 QS is a model for families, with four fixed beds.

The Südwind 750 UFK is popular in Sweden, but here called the 790 UFK because of thebody length. Internal length is 746 centimeters.

There was constant activity outside the Eurostar 590 FUS. And that’s not surprising considering how magnificent it is. In the Eurostar series there is also a 500 EU and 500 FU.

Husbil & Husvagn

Posted on


Det är alltid lika kul att ta en titt i Husbil & Husvagns monter. Här är chefredakören Jimmie Öbom.

It’s always fun to take a look in the stand of magazine Husbil& Husvagn. Here is the editor in chief Jimmie Öbom.