Nja, inte exakt. Vi är i Rosvik strax norr om Piteå. Här har Husbilsklubben anordnat träff och vi får parkera intill med tillgång till el, vatten och duschar.


Här var vi i Svartvik, precis redo att börja dagens långa resa.


Vi åt frukost innan vi begav oss, och utsikten kan man inte klaga på.


Här passerar vi Högakustenbron, eller Vedabron som den också kallas. Den invigdes 1997.


Adria Alpina 743 UP av nyare modell.


Sävsjö Cubman 612. Den är antingen av årsmodell 1990 eller 1991 eftersom den har modernare sidospoilers än tidigare modeller. Från 1991 slutade Sävsjö med Clubman-serien.


Här har vi nått Härnösand.


Vi körde om en Cabby 620 + från 2010. Cabbyvagnar är mycket vanliga på vägarna, och ofta ser man modeller från sent 80- och tidigt 90-tal.


Homecar Racer 45 dragen av en BMW X1.


Vi stannade för bränsle, kaffe och mat i Bygdeå i Norrbotten. Med tanke på hur långt vi reser passar man gärna på att sträcka på benen vid varje stopp. Då kan man t ex fotografera husvagnar lite grann.


En Solifer Articina 450 dragen av en Mitsubishi Carisma.


Knaus Azur 500 från 90-talet, dragen av en Opel Insignia Kombi. Lustigt nog så är Opels ord för kombi ”Caravan”. Passande va?


En stund senare rullade det in en Polar 590, årsmodell 2013, dragen av en Kia Sorento. Det syns att vagnen är av modellår 2013. De hade nämligen denna exteriöra design endast det året.


Solifer 550 GLT, årsmodell ca 1992. Dras här av en Honda Accord.


Här har vi anlänt i Piteå och som ni ser så regnade det då. Men senare under dagen höll sig regnet borta.


Nu är vi inne på mässområdet och ska börja packa in grejerna i montertältet.


När det är dags att öppna mässan för allmänheten på lördag kommer det se lite annorlunda ut i montern. E&P Hydraulics erbjuder levelsystem både för husvagnar och husbilar, och det är ju idealiskt att kunna demonstrera för intressenter hur det fungerar.


Miro har varit i Piteå tidigare och känner till restaurangen Kahls som har god mat. Vi avnjöt god hamburgare och insög den härliga atmosfären i staden.


Det är något särskilt med landskapet kring vägarna i Norrland. Det är inte så platt utan fyllt av krokiga vägar och vacker skog. Här åker vi längs vägen till Rosvik.


Här är vi framme vid Folkets Hus i Rosvik där Husbilsklubben har en träff för tillfället. Vi har kunnat duscha och fått el framdragen till husbilen. Tummen upp för det!
Det lutar åt att jag tar mig in till Piteå själv imorgon, med en lånad bil dessutom. En representant i husbilsklubben har en Volvo 740 GL att låna ut. Så snällt eller hur?

Arrived in Piteå!

Well, not exactly. We are in Rosvik just north of Piteå. Here the Motorhome Club have organized a gathering and we can park next door with access to electricity, water and showers.

We left Svartvik in the morning. We ate breakfast before we went, and the view outside the window was not something to complain about.
On the way we passed the High Coast Bridge. It was opened in 1997.

We saw several caravans on the way. For example a Adria Alpina 743 UP and a Sävsjö Cubman 612 (made in 1990 or 1991 because it has more modern side spoilers than previous models). In 1991 Sävsjö stopped making the Clubman range.

We drove on and also overtook a Cabby 620 + from 2010. Cabby caravans are very common on the roads in Sweden, and you often see models from the late 80s and early 90s. Later we saw a Homecar Racer 45 towed by a BMW X1.

We stopped for fuel, coffee and food in Bygdeå in Norrbotten. Given how far we travel it is always ideal to stretch our legs at every stop. Then you can for example shoot caravans a bit.
I saw a Solifer Articina 450 pulled by a Mitsubishi Carisma, a Knaus Azur 500 from the 90s, pulled by a Opel Insignia estate. Funnily enough, the word Opel have for estate is “Caravan”. Suitable huh?
A moment later a Polar 590 from 2013 rolled in, towed by a Kia Sorento. It is clear that this is of model year 2013, because the exterior design only looked like this in 2013. The final van I shot in Bygdeå was a Solifer 550 GLT, model year around 1992 and towed here by a Honda Accord.

Later we arrived in Piteå and as you can see it was raining then. But later in the day the rain kept away. We went to the fairgrounds and started packing up the stuff in the stand.

When it’s time to open the exhibition to the public on Saturday, The stand will look a little different. E & P Hydraulics offers level system for both caravans and motorhomes, and it’s ideal to be able to demonstrate to stakeholders how it works.

Miro has been in Piteå previously and know Kahls restaurant that has good food. We savored good hamburger and enjoyed the lovely atmosphere of the city.

There is something special about the landscape around the roads of the North. It is not so flat but full of winding roads and beautiful forest.

We are now at the People’s House in Rosvik where the Motorhome Club has arranged a meeting. We have been able to take a shower and got electricity routed to the motor home. Thumbs up for that!

It looks as though I’m gonna travel back to Piteå on my own tomorrow, with a borrowed car. A representative of the motorhome club has a Volvo 740 GL to lend. How nice isn’t that?