Det är synd att inte denna lilla silverportfölj på hjul inte byggs längre. Den rök tyvärr i samband med KnausTabbertGroups konkurs oktober 2008.

It’s a shame that this little silver briefcase on wheels is not built anymore. It unfortunately Went away after KnausTabbertGroups bankruptcy in October 2008.

  1. Aktivadagar.Com
    Jul 25, 2014

    Cool! Mer sånt, istället för mindre, gillar den stilen!

    Reply