Tidigare här på bloggen har det nämnts att husvagnsmärket Solifer, nu en del av Mobile Living Group, kommer byggas i Tyskland i samarbete med Hymergruppen från modellåret 2015. Borta är de tidigare serierna Artic, Finlandia och Zenit. Dessa får nu ge plats åt Evolution och Sense.

Solifer Evolution är helt ny och har inga motsvarigheter hos Hymer. En ganska kantig karossform har den och det har inte Solifer haft på länge. Men visst är den tuff ändå? Frågan är bara vilka storlekar och planlösningar som kommer finnas.

Solifer Sense liknar Hymers flaggskepp Nova S. Utvändigt noteras dock lite andra grafiska detaljer.

Bilder på vagnarna kommer publiceras under Nolia-mässan.

Previously on this blog it has been mentioned that caravan brand Solifer, now part of the Mobile Living Group, will be built in Germany in cooperation with the Hymer Group from model year 2015. Gone are the previous ranges Artic, Finlandia and Zenit. They must now make way for the Evolution and Sense models.
Solifer Evolution is brand new and has no counterparts at Hymer. It has a rather angular body shape, and Solifer has not had that in a long time. But is not it handsome anyway? The only question is what sizes and floor plans that will be.

Solifer Sense looks like Hymer’s flagship Nova S. Externally, however, there are some other graphic details.The interior is very simular to the one in the Hymer Nova S.