Dorotea fokuserar på Polar!

Posted on


Det är i Norrländska Dorotea som Polarvagnens själ bor. Varumärket har en mycket stark koppling till Lappland och har haft så sedan starten 1964. Från och med 2015 års modell är det endast Polar husvagnar & husbilar som kommer utvecklas i fabriken. Solifer husvagnar & husbilar kommer produceras i samarbete med Tyska Hymer-gruppen.
Genom att koncentrera all kompetens och resurser på ett varumärke och en produktplattform kommer bolaget att stå sig starkare på marknaden.
-Vi vill genom detta stärka Polars konkurrenskraft, men också skapa en tydligare profil för vår Solifer vagn. Ett samarbete med Hymergruppen ger substansiella fördelar för produktionen av Polar i Dorotea. Det är i Dorotea Polars själ, kunskap och tradition finns, det som gör att vi kan producera marknadens finaste vagnar, säger Per-Erik Atterwall, Styrelseordförande i SoliferPolar AB.
Målsättningen är att produktionsvolymen i Doroteafabriken snabbt skall ersättas av ökad försäljning av Polar. Solifer 2015 kommer att lanseras i samband med Noliamässan i början på augusti.
-Vi tror stenhårt på vårt koncept och har tagit oss friheten att kalla det Solifer 2.0. Med det vill vi tydliggöra att det är något helt nytt i produktväg. Solifer som varumärke har haft en grund i den Finska sisun – det har vi tagit med oss men expanderat varumärket med en mer skandinavisk inriktning. Du ska kunna bege dig vart du vill med en Solifer 2.0, utan att för den skull tumma på komforten. Vårt andra mål med denna omläggning är att Polar får fullt fokus uppe i Dorotea, beskriver Sofia Modigh, marknadschef på Mobile Living Group och därigenom ansvarig för varumärkena Solifer, Polar, Bürstner, Niesmann+Bischoff samt tillbehörssortimentet Movera.

2-10/8 Nolia Pressvisning för Solifer och Polar. Lansering Solifer 2.0
10-14/9 Elmia Solifer och Polar
19-21 /9 Lahti Lansering Finland
18-21/9 Lilleström Lansering Norge

It is in Norrland where the soul of Polar caravans live . The brand has a very strong connection to Lapland and have been so since the start in 1964. Starting with the 2015 model Polar is the only brand that will developed in the factory. Solifer caravans and motorhomes will be produced in cooperation with the German Hymer Group.

By concentrating all our expertise and resources in a brand and a product platform , the company will be stronger on the market.
We want to strengthen this by Polar’s competitiveness, but also create a higher profile for our Solifer caravans. A collaboration with the Hymer group allows making substantial advantages for the production of Polar in Dorotea . It is in Dorotea where the Polar soul , knowledge and tradition are , what allows us to produce the market’s finest caravans , says Per- Erik Atterwall, Chairman of SoliferPolar AB.
The objective is that the production volume in Dorotea will quickly be replaced by higher sales of Polar . Solifer 2015 will be launched in conjunction with the Nolia fair in early August .
We firmly believe in our concept and have taken the liberty to call it Solifer 2.0. With that , we want to make clear that it is a brand new product . Solifer as a brand has had a foundation in the Finnish sisun – which we have taken with us but expanded the brand with a more Scandinavian approach. You should be able to head to wherever you want with a Solifer 2.0, but for the sake of compromising on comfort. Our second goal with this change is that the Polar gets full focus up in Dorothea, describes Sofia Modigh , Marketing Manager of Mobile Living Group and as such responsible for the brands Solifer , Polar , Burstner , Niesmann + Bischoff and accessories range Movera.

VW-träff i Borås!

Posted on

Hej och hå! Nu är det bråda tider, både på Borås Husvagnstjänst och i skolan.


Ikväll anordnas en träff för ägare av veteran-folkvagnar i Borås. Jag kommer vara där nu i kväll och sova över till imorgon. Självklart blir det ett reportage om detta på bloggen senare.

Tonight there is a meeting for owners of Classic VW-cars in Borås. I will be there this evening and stay over until tomorrow. Obviously, there will be a post about it on this blog later.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Posted on


Helgen har börjat riktigt bra här. Igår grillade jag Anders och Robin, hela Borås Husvagnstjänst alltså. Och då fick vi känna på det väder som ska råda hela helgen. Sol och värme i massor.


Gick och skulle slänga sopor nere i byn och gick förbi tapetverkstaden i Fritsla. Tror ni inte det stod en finfin husvagn med bil där, närmare bestämt en Hillman Minx med tillhörande Constructam från 1967. Constructam var ett Belgiskt husvagnsmärke som byggdes 1958-1988, och idag syns de ofta i veteran-sammanhang. Även om designen fick sig några uppdateringar genom åren behölls grundformen. Holländska KIP tog fram en prototyp 2010 med avsikt att återlansera märken. En konkurs satte dock stopp för detta. Vi får se vad som händer framöver.


Jag fick även titta in i vagnen, som renoverats med bland annat nytt golv och nya textilier.


Knausen var det ja! Den är till salu nu, priset är 139 000 SEK. Förhandlingsbart vid snabb affär.


Just nu är jag i Segelbåten vid Björlanda Kile. Eftersom jag än inte har någon bil fick det bli buss hit, ca 2,5 timmar totalt. Här väntas det vid Kinna resecentrum på buss 330 mot Göteborg. Det finns bänkar att sitta på vid busshållplatserna men det är mer frihetskänsla att bara slå sig ner på marken. Det känns mindre uppstyrt liksom.


Det är full fart i Göteborg i helgen. Göteborgsvarvet anordnas nämligen.


Framme i Björlanda Kile!:)

Have a happy weekend!
The weekend started really well here. Yesterday me, Anders and Robin had a barbeque. And we got to experience the weather that will continue throughout the weekend. Sun and warmth in plenty.

I went for a walk to throw garbage and went past the wallpaper shop in Fritsla. Do you not think it stood a nice caravan with car there. Specifically, a Hillman Minx with a Constructam from 1967. Constructam was a Belgian caravan brand that was built from 1958 to 1988, and today, they appear frequently in classic caravan events. Although the design got a few updates over the years it retained the basic shape. Dutch manufacturer KIP made a prototype in 2010 with the intention of re-launching the brand. A bankruptcy, however, put a stop to this. We’ll see what happens in the future. I also had a look into the van, which has been renovated including new flooring and new textiles.

Right now I’m in my Sailboat at Björlanda Kile, Gothenburg. Because dont have a car it had to be the bus to get here, about 2.5 hours totally. Here Im waiting in Kinna for bus 330 towards Gothenburg. There are benches to sit on at the bus stops, but it’s more a feeling of freedom to just sit down on the ground.

Vi går mot en rekordsommar!

Posted on


Borås Husvagnstjänst, eller HyrHusvagnar.Se som är vårt huvudsakliga varumärke, har vind i seglen. Inför sommaren 2014 har vi upp mot fem gånger mer uppbokat jämfört med fjolåret, och vi har även infört en femte kategori på uthyrningsvagnar. Premium-segmentet innefattar en vagn, som heter just Premium. Hobby alltså. Idag rullade vi ner i byn med bil och vagn för att fota den. Dekaler har nyligen kommit på plats. Se nedan hur det gick till.


Värmen och grönskan har kommit. Hobby Premium är verkligen en uppvisning i fulländad husvagnskonst. Eller ska man kalla det husvagnspornografi?


Rakt ska det bli! Vid spenderade säkert en timme på allt jobb med att få dekalerna snyggt på plats.

We are heading for a record summer!

Boras Caravan Service or HyrHusvagnar.Se (RentCaravans.Se) which is our main brand, has the wind in its sails. For summer 2014, we have up to five times more booked compared to last year, and we have also introduced a fifth category on rental caravans. The premium segment consists of one van, called precisely Premium. Hobby that is. Today, we rolled down in the village with car and caravan to shoot it. Graphics has recently come into place. See above how it happened. We surely spend an hour on all the work in getting the decals nicely into Place. Hobby Premium is really a display of consummate caravan art. Or should we call it caravan pornography?

Knaus Sport 400 LK 2014

Posted on

Jag tittade nyligen genom lite foton jag tagit på husvagnar och hittade dessa. Nu förs tankarna tillbaka till den sena augusti-dagen då kursen sattes mot Fribo i Sollebrunn för att testa en Knaus Sport 400 LK 2014. Jag var första svenska skribent att känna på den närmare. Dessa bilder togs på en liten fotorunda till Gräfsnäs en bit bort.

I början av 90-talet dök bland annat modellerna Country 395 LK och Südwind 395 TK upp i Knaus-programmet. Sedan dess har flera modeller med denna planlösning funnits, även som Blue Line och Azur.

I recently looked through some photos I took of caravans and found these. Looking at these makes me think back to that day in late August 2013 day when I went to dealership Fri-Bo in Sollebrunn to test a Knaus Sport 400 LK 2014. I was the first Swedish writer to look at it closer. These pictures were taken on a little photo round to Gräfsnäs some way away.

In the early 90s appeared other models like Country 395 LK and Südwind 395 TK in the Knaus lineup. Since then, several models with this floor plan has been made even as a Blue Line and Azur.

2 år i Husvagnsbranschen!

Posted on

Jag säger att officiellt så är 2012 det år som jag gick in i husvagnsbranschen. Det var då det började.


För drygt 2 år sedan, på våren det året startade jag min blogg. Då hette den Husvagnen.se och hade ungefär samma upplägg som nu. Dock så bodde jag inte permanent i husvagn då, utan på ett studentboende i centrala Borås. Bara några dagar efter att jag startade upp bloggen blev jag kontaktad av Caravan Club som frågade om jag ville börja presentera husvagnar i Fritidsmagasinet Caravan. Det gör jag fortfarande, både husvagnspresentationer men även reportage från mässbesök.


I april 2012 åkte jag på min första egna husvagnsresa, till Ullared och Caravan Club Älvsborgs årsmöte. Där fångade man minst sagt en hel del uppmärksamhet, när man rullade in med en liten Kabe Rubin från 79 och en hyrd Saab 9-3 som dragbil.


9 maj 2012 var min första arbetsdag på Borås Husvagnstjänst. Då städade jag två vagnar, nämligen vagn 10 och 12 (gamla 12:an alltså som var en Kabe Safir XL från 1983). Vagn 10 bodde jag permanent i perioden januari-mars 2014. Nu är jag utlämningsansvarig och kommer förhoppningsvis bli kvar här under ett bra tag framöver, med fler arbetsuppgifter.

Skrivandet har fortsatt och nu är även webbportalen Campingsverige och tidningen Husvagn På Väg som uppdragsgivare. En artikel har också hamnat i Husvagn & Camping. Förhoppningsvis blir det fler i framtiden.
Jag är inne på min tredje husvagn på knappt två år. Först en Kabe Safir GDL från 1982, senare en Tabbert Comtesse 630 TDM från 1987 och nu en Knaus Südwind Exclusive 500 EU från 2011. Alla dessa vagnar har varit permanentboenden.

För att sammanfatta så kan jag säga att dessa två år har varit fantastiskt händelserika. Jag kan knappt fatta hur mycket spännande som vänta med tanke på att mitt liv knappt har börjat. Och förhoppningsvis är bloggen kvar i många år, och kanske till och med decennier framåt. Så ni kan följa mig även då.

2 years in the caravan industry

I say that officially 2012 is the year when I entered the caravan industry. That’s when it started.

Just over 2 years ago, in the spring of that year I started my blog. Back then it was called Husvagnen.se and had roughly the same structure as now. However , I did not live permanently in a caravan then , but at a student residence in central Borås. Just a few days after I started the blog I was contacted by The Caravan Club of Sweden who asked if I wanted to present caravans in their magazine. I still do, both caravan presentations but also reports from the caravan- and camping fairs.

In April 2012, I went on my first caravan trip to Ullared and a Caravan Club annual meeting. There I did cause quite some attention when I rolled in with a small 1970s caravan and a rented 9-3 .

May 9, 2012 was my first day of work on Borås Caravan Service . That day I cleaned two vans , specifically van nr 10 and 12 ( the old 12, a Kabe Safir XL from 1983 ). In caravan nr 10 , I lived permanently the period January-March 2014. Now Im responsible for delivery of caravans and customer care and I will hopefully be here for a long while to come, with more tasks.

My writing has continued, and now I have another magazine plus a web portal as client. One of my articles has also ended up in one of the largest caravan magazines of Sweden, Husvagn & Camping. Hopefully there will be more in the future.

I am on my third caravan at just under two years . The first was a Kabe Safir GDL 1982 , later a Tabbert Comtesse 630 TDM 1987 and now a Knaus Südwind Exclusive 500 EU from 2011. All these vans have been my permanent accommodations .

To conclude , I can say that these two years have been amazing and eventful. I can hardly believe how much exciting there is to come considering that my life has hardly started. And hopefully , the blog will be kept alive for many years , perhaps even decades ahead. So you can follow me even then.

Inspiration from ASDA

Posted on

Jag saknar England och Manchester nå otroligt. Det var så mycket härliga möten, nya intryck och spännande utmaningar, t ex att köra högerstyrd bil från Manchester till Birmingham för att gå på husvagnsmässa. Och på tal om husvagnar hittade jag ju några intressanta tidskrifter på varuhuset ASDA.

I miss England and Manchester so much. There were so many beautiful appointments, new experiences and exciting challenges, such as driving a RHD car from Manchester to Birmingham to go on caravan fair. And speaking of caravans, I found a few interesting Caravan magazines on ASDA.

Freedomtravel: En reseblogg utöver det vanliga!

Posted on


Att ta vara på livet och dess möjligheter har varierande innebörd för oss människor. Men de flesta har nog drömmen om att befinna sig på resande fot mycket, och inte ha något fast punkt i livet. Det har Peter och Helena Bergström tagit vara på och även skapat en blogg för att inspirera och rapportera från den beresta livsstilen.


I en husbåt i Stockholm bor paret, som gillar den annorlunda boendeformen. Även om detta är mer av en permanent bosättning så är det långt från hur det är att bo i hus. Mer äventyrligt och spännande helt enkelt. Husbåten är från 1930-talet och kommer under sommaren tas upp på land för renovering.


Bloggen handlar också om den husbil som familjen reser mycket i. Den bär namnet Freedom och är en Adria Coral 660 SP som fått en rejäl makeover med ny färgsättning och nya tillbehör. Husbilen har hängt med på resor i flera länder, och just nu planeras en långresa genom Europa under ett år, i husbil.

Men det är inte bara husbilen som är grunden för resorna. Peter och Helena reser gärna världen runt med endast ryggsäck med sig. Äventyret har tagit dem till bland annat Vietnam och Filippinerna.

FreedomTravel finns även på Facebook och Instagram. Kika in på www.freedomtravel.se för att läsa mer och inspireras.

To seize life and its possibilities have different meanings for us humans. But most have probably the dream of a travelling lifestyle in mind. Peter and Helena with family has made the dream reality and also created a blog to inspire and report from the adventures all over the world.
Freedomtravel consists of Helena and Peter who lives in Stockholm in a houseboat from the 1930s. In summer 2014 it will be put up on land to be restored.
The blog is also about the motorhome the family travels a lot in. It bears the name Freedom and is a Adria Coral 660 SP with a hefty makeover with new colors and new accessories. The motorhome has been with them on trips in several countries, and right now planned for a long trip through Europe for a year.
But it is not only the motorhome that is the basis for the trips. Peter and Helen enjoy traveling around the world with only a backpack with him. The adventure has taken them to many exotic places like Vietnam and the Philippines.

Udda kök och Eurovisionmys i husvagnen!

Posted on

Hos Borås Husvagnstjänst har vi ett kök och ett vardagsrum i samma utrymme. Där är det idealiskt att placera torkstället när tvätten ska torkas. I resten av lokalen är det lite för kallt så här års. Men matos är ju inte önskvärt att få i kläderna så då får man anpassa sig lite. Dessutom är det ju tur att det finns flera kokplattor på utrustningslistan till vagnarna. Här nedan är en bild på hur det såg ut igår när jag lagade köttfärssås, nere i verkstaden. Det var ganska komiskt.

Idag torsdag fick det bli matlagning utomhus istället. På menyn stod samma sak.


Det var regnsjukt under eftermiddagen och kort efter att båda plattorna stod på högsta effekt så började det falla några droppar. Jag tänkte direkt på om jag hade något passande ”tak” att lägga över, och kom snabbt på att det fanns en tom kartong i husvagnen. Ur ergonomisk synvinkel blev det lite småtokigt men nu slapp jag regn i maten i alla fall.


Det årligen återkommande Eurovision Song Contest går inte att missa. En övervägande anledning att faktiskt glo på TV över huvudtaget. Jag gör det annars aldrig.

At Borås Caravan Service we have a kitchen and a living room in the same space. There, it is ideal to place the laundry to dry. In the rest of the building is a little cold this time of year. But the smell of cooking’s not desirable to have in the clothes so then you have to adapt a little. Besides, it is fortunate that there are a number of mobile hobs to use. Below is a picture of what it looked like yesterday when I cooked meat sauce, downstairs in the workshop. It was quite comical.

Today Thursday It had to be cooking outdoors instead. On the menu was the same thing.
It was a bit of rain in the air during the afternoon and shortly after both plates stood at maximum power, it began to fall a few drops. I immediately thought if I had anything suitable ”roof” to put over, and quickly rememberedd that there was an empty carton in the caravan. From an ergonomic point of view, it was a Little troublesome but now I did not have rain in the food anyway.

The annual Eurovision Song Contest can not be missed. An overwhelming reason to actually watch TV at all. I do it otherwise never.

Kabe Royal Design 750 DGLE!

Posted on

Min vän Niclas Nordström är som Ludvikabo en trogen besökare hos Kurts husvagnar. Vi brukar svänga förbi där varje gång jag är på besök i Ludvika. Nu i helgen var det dags för den första vårmässan som Kurt anordnar. Den årliga mässa på Kurts Husvagnar är på hösten. En hel del vagnar fanns utställda såklart, främst Kabe. Det kommer bli fler inlägg med bilder från mässan framöver, men här är de första. Dessa är på Kabes konceptvagn Royal Design, som senare resulterade i Royal Imperial.


Utvändigt präglas vagnen av 3D-element inspirerade av flera husbilsmodeller från Kabe.


Kabes eleganta och moderna bakparti finns med såklart.


Är det inte en urläcker skapelse? Jag skulle mycket gärna vilja ha en sådan här vagn, fast helst då en 720 U-TDL. Aluminiumfälgarna hade jag bytt ut mot några med fler ekrar på, och helst inlägg i svart.

My friend Niclas in Ludvika often visits the local caravan dealership who every spring holds an exhibition with several Caravan models on display. These pictures are from the fair, showing the concept model Royal Design from Swedish brand Kabe. The exterior is simular to many motorhome models from Kabe, with 3D elements on the sides. After this concept was shown, Kabe made a smaller production model called the Royal Imperial 560 XL.

I would really like a Caravan like this, but preferebly a 720 U-TDL with other allo wheels, with more spokes on them.