När den här bloggen var ganska ny åkte jag förbi Caravan & Marine i Valbo vid ett tillfälle. Då hittade jag denna Knaus Südwind 500 EU. Inte kunde jag då ana att jag nu ca 2 år senare äger en snarlik modell. Min heter Südwind Exclusive och är alltså lite lyxigare än en som bara heter Südwind. Det var till modellåret 2011 som Knaus gjorde om i sitt modellprogram. Toppserien Azur bytte namn till Südwind Exclusive. Serierna Sport och Südwind fick en enhetlig design som också fanns på Südwind Exclusive.

Sedan dess har det hänt lite mer. Knaus Sport har nu en uppdaterad kaross. Det är i framkant som sidorna inte är lika avrundade längre utan går rakt ner i golvet. Se bild nedan för 2014 års Sport, som jag var första skribent att titta närmare på.


Knaus Sport 400 LK 2014

Dessutom finns ju sedan år 2013 även Knaus Eurostar som är ytterligare ett steg upp i premium-klassen. Detta är mer en Tabbert i Knaus-kostym kan man säga. Men en sak är säker, Tabbert kommer alltid vara Tabbert, och det går inte att skapa en motsvarighet med samma arv och historia.


Knaus Eurostar 590 FUS 2014

When this blog was fairly new, I made my way to dealer Caravan & Marine in Valbo at one point. Then I found this Knaus Südwind 500 EU. I could not imagine that I now 2 years later own a similar model. My vans is a Südwind Exclusive and is a bit more luxurious than the one just called Südwind . It was the model year 2011 when Knaus remade its range . Top range Azur was renamed to Südwind Exclusive. The Sport and Südwind got a uniform design that was also found on Südwind Exclusive.

Since then, there have been some more changes. Knaus Sport now has an updated exterior design. It is at the front where the sides are less rounded and goes straight down to the floor. See picture below for the 2014 Sport, which I was the first swedish writer to have a look at.

And there’s since 2013 also the Knaus Eurostar which is another step up in the premium class. This is more a Tabbert in a Knaus costume you could say. But one thing is sure , Tabbert will always be Tabbert, and it is not possible to create an equivalent with the same heritage and history.