I fredags bestämde jag och Anders att vi skulle åka ut till segelbåten med lite grejer (eller ganska mycket faktiskt) och jag skulle sova i den över helgen. Sagt och gjort, bilen blev fullproppad med bland annat segel, båtmotor, sittdynor och flagga.


Nu fick jag se den för första gången. Och bara momentet att kliva på båten var ovant och läskigt till en början. Oftast får man dra båten till sig med tampen för att det inte ska bli för långt kliv…eller hopp.
Första kvällen kändes allt mycket nytt. T ex gungandet som blir och det faktum att det är ganska begränsat med utrymme nere i bodelen (ja som ni märker kan jag inte så många båtbegrepp).

Enligt GREFAB så var strömmen till båtarna påslagna mellan kl 08 och kl 22 men det var nog landströmmen de syftade på för här hände inget när det klockan slog 10 om kvällarna. Det var tur för framåt kvällen blir det ganska kallt i båten. Första natten vaknade jag kl 3 och fick ta på mig alla kläder igen för det var så kallt. Man vill helst inte ha en eldriven kupéfläkt i gång hela natten utan uppsikt.

I övrigt så sker vänjandet med båtlivet i små steg. Nu är det inte lika läskigt längre att kliva ombord eller upp på land. Idag fyllde jag på vatten i båtens färskvattentank. Det finns ett handfat med fotpump intill spisen. Det känns skönt att man använt gasolspis innan, annars hade man behövt lära sig det också. Om precis en vecka är det två år sedan jag första gången hyrde husvagn och fricampande (vilket innefattade gasolanvändning).


Idag har jag småstädat lite här inne i båten. Det var främst spisen som behövde en omgång. Se så mycket mögel här är…eller var, för nu är det rent och fint.


Så här ser det ut inuti. Riktigt mysigt med sovplats där framme och de små fönstren. Det blir som att bo i husvagn.


Det blev blodpudding idag, med citronmajonäs. Jag vet, jag är bra på det här med konstiga matkombinationer. Någon mer som tycker omelett med skivad banan är en bra kombo?


Kaffe är viktigt. Denna gång blev det snabbkaffe men det är tur att man har en kaffebryggare liggandes i husvagnen.

Jag vill passa på att säga att detta fortsatt kommer vara en blogg om husvagnar. Båtlivet kommer inte bli en bestående del här. Men eftersom likheterna med husvagnar (bortsett från att det är på vatten) är påtagliga så är det enda en värld jag mer än gärna vill utforska. Jag har redan insett att livet på en båt ger det som jag vill ha ut av livet. Spänning i vardagen, kojkänsla och en primitiv livsstil. Precis som med husvagn.
Vem vet, jag kanske bor permanent i denna båt en period framöver.

Last Friday me and Anders decided that we would drive to the sailing boat with some stuff (or quite a lot actually) and I would sleep in it over the weekend. Said and done, the car was packed with stuff including sails, outboard, seat cushions and flag.

Now I have see it for the first time. And there are some things to get used to, for example getting on to the boat. Most times you have to pull the boat towards you with rope to be able to step aboard safely.
The first night everything felt very new. For example, the rocking and the fact that it is quite limited space downstairs in the living area (yes, as you may have noticed, I don´t know many maritime terms).

The electricity for the boats was said to be turned on between 08 am and 10 pm but it was probably the electricity on land because nothing changed when the clock struck 10 in the evening. It was good news because at this time of the year it can be quite cold in the boat. The first night I woke up at 3 am and had to take on all my clothes again because it was so cold. I prefered not to have a electrical heater fan running all night unattended.

In general getting used to the boat happens in small steps. Now it’s not as scary anymore to get on board or back on land. Today I filled up with water in the fresh water tank. There is a sink with pump next to the gas powered stove. It feels good to be used to propane stoves in caravans, otherwise I would have had to learn it too. In exactly one week it’s two years since I first rented a caravan and used LPG-fittings.

Being inside the boat is very cosy. It´s very much like a caravan. I made Black Pudding with mayonnaise for lunch. Yeah I know, I am good at odd combinations when it comes to food. Does anyone else think omelet with sliced banana is a good combination?

Coffee is important to me. This time it was instant coffee but it is good luck that I have a coffee maker lying in the caravan.

I would like to say that this will continue to be a blog about caravans. Boating will not become a permanent part of it. But because the similarities with caravans (except that it’s on the water) are significant, it is a world I am more than happy to explore. I have already realized that life on a boat gives what I want from life. Excitement in everyday life, a feeling of hut and a primitive lifestyle. As with living in a caravan.
Who knows, maybe I’ll live permanently in this boat a period.