Idag satt jag och tittade på den Hobby Premium som vi har på Borås Husvagnstjänst. Samtliga fönster på vagnen är tonade och en större del av vagnen sidopartier är också svarta. Svart är en färg som verkligen är inne. Även svenska Cabby använder mycket svart på de lyxiga Caienna-modellerna. Samtliga svenska tillverkare och flera tyska erbjuder alternativet svarta fälgar på de lite exklusivare vagnarna.

Här om dagen tittade jag igenom lite husvagnsbilder jag har sparade på datorn. En av dem är på en husvagn som är målad helt i svart utvändigt. Den tillhör Australienaren Kara Rosenlund som använder sin lilla husvagn av märket Franklin för försäljning av diverse tillbehör för hemmet. Vagnen kan se på hennes hemsida.

Jag kom att tänka på hur det skulle vara med svarta husvagnar från de olika producenterna, t ex Hobby. Tänk dig en Hobby Premium i nästan bara svart, eller kanske en riktigt mörk grå. Nu när Hobby-modellerna Deluxe, Excellent och Prestige fått en mörkgrå exteriör med ett stort H på sidan hade det varit läckert att se Premium i svart men med samma H på sidan. Eller något annat snyggt motiv.


Dessa fälgar är redan ganska mörka, så på en helsvart Hobby Premium hade det kanske passat bättre med lite mer matt silvergrå/vit som bryter av, likt bilden överst.

Om några år tror jag att varje kund kan få bestämma färgsättningen på sin husvagn helt själv. Redan nu har Nederländska KIP infört det alternativet på sin Shelter-modell. Vem blir först av de svenska märkena att införa detta? Jag tror själv att det blir Cabby, eftersom Kaberöd och Polarblå är färger som starkt förknippas med respektive märke. Men jag kan ändå se framför mig en helsvart Kabe, dock med små detaljer (logotypen t ex) i rött.

Visst, under riktigt varma sommardagar hade det kanske varit lämpligt med air condition alternativt att man öppnar några fönster om hela vagnen var svart. Men öppna fönstren under varma sommardagar gör man ju ofta ändå.

Today I sat and looked at the Hobby Premium that we have at Borås Caravan Service . All windows on the van are toned and a larger portion of the sides are also black . Black is a color that really is fashionable in the caravan world. Swedish manufacturer Cabby uses black details on the luxurious Caienna models. All Swedish manufacturers and several German offers the option of black rims on the more exclusive caravans.

The other day I looked through caravan pictures I have saved on my computer. One of them is on of a caravan that is painted entirely in black outside. It belongs to The Australian Kara Rosenlund who uses a Franklin caravan for the sale of various home accessories . The van can be seen on her website (link above).

I came to think of how it would be with black caravans from the various producers , such as Hobby. Imagine a Hobby Premium in just black, or maybe a really dark gray. Now that Hobby models Deluxe, Excellent and Prestige has a dark gray exterior with a large H on the side it would have been thrilling to see the Premium in black but with the same H of the sides. Or any other attractive motifs.

Above is a photo of the current rims on the Premium. On a full black Hobby Premium it might had suit better with a little more silver/White on the rims, like the picture at the top.

In a few years, I believe that every customer can get to decide the color scheme of his Caravan all by himself. Already, Dutch manufacturer KIP introduced the option on the Shelter model. Who will be the first of the Swedish brands to introduce this? I think myself that it is Cabby, since the red Kabe vans and the blue Polars are strongly associated with its colours. But I can still imagine a full black Kabe, with small details (the logo, for example) in red.

Sure, in really hot summer days, it might have been appropriate with air condition or that you open some windows if the whole caravan was black. But on hot sumer Days you often open the windows anyway.

  1. Freedomtravel
    Mar 30, 2014

    Roligt med lite nya färger och mönster! Ganska trist när allt är vitt…

    Reply