Efter en 7 timmar lång bussresa från Hamburg anlände jag i Amsterdam kl 05:30 i morse. Nu tänkte jag berätta lite mer om vad som hänt sedan förra uppdateringen.


Här ska vi precis åka färjan från Danmark till Tyskland. Då var vi såklart tvungna att kliva av bussen.


Nu är vi i Hamburg, en stad jag förknippar med då jag och Anders var här i September 2013 och hade svårt att ta oss ur staden. Vägarbeten blockerade nämligen viktiga påfarter till motorvägen. Här var det dags för den sista och längsta delsträckan, 7 timmar lång.


Jag somnade kort efter att vi lämnat Hamburg, och när jag vaknade igen var vi i Holland. Här är vi vid Amstel Busstation i Amsterdam.


Biljettkontoret var stängt så en 2,5 timmar lång väntan låg framför. Tröttheten låg dock i fortfarande, vilket kan förklaras av att en buss inte direkt lovar den bästa djupsömnen. Min enda väska på resan, en sportbag fick agera kudde en stund på stationen. Notera den passande målningen med tåg på.


När man är på plats i några dagar är det bra med resekort som räcker under begränsad period. För 16 Euro får man en tredagarsbiljett för hela Amsterdam, oavsett om det är buss, spårvagn eller tunnelbana.
Det var en kort resa med tunnelbanan för att komma till De Weteringschans där Budget Hotel Sphinx ligger.
Det gick dock inte att checka in förrän kl 15:00, och det passade tydligen inte att bara slå sig ner vid borden i entrén. Planen var att hitta någon stans att slå sig ner och ladda dator och telefon, något som en modern resenär förr eller senare måste. Efter lite promenerande och inhalering av atmosfären hittade jag ett café med eluttag.


Lite senare promenerade jag omkring i området för att njuta av atmosfären. Speciellt arkitekturen i Amsterdam är intressant, för det finns byggnader från flertalet perioder och i många olika färger. Dessutom är det en viss färg som syns väldigt ofta. Mer om detta i ett kommande inlägg. Amsterdam är ju också känt för alla sina kanaler. Och så fina båtar det är som trafikerar kanalerna, samt ligger förtöjda i ytterkant. Här fanns också en hel del husbåtar.


Många av dessa är en stor inspirationskälla för design av husvagnar. Varför kan husvagnar t ex inte ha en design med distinkta drag från trävillor, herrgårdar, husbåtar mm? Det hade varit riktigt läckert.


Nu har jag checkat in på hotellet. Det är ett budget-hotell och jag sover i sovsal med delat badrum. Men att kunna bo två nätter för 167 kr och med gratis frukost och Wifi är inget man klagar på.

After a 7 hour bus ride from Hamburg , I arrived in Amsterdam at 05:30 this morning. Now I tell you a bit more about what has happened since the last update. I fell asleep shortly after we left Hamburg, and when I woke up again , we were in Holland and the Amstel Bus Station in Amsterdam.
The ticket office was closed so a 2.5 hour long wait lay ahead . was still tired though, which can be explained by the fact that a bus does not directly promise the best deep sleep. My only bag on the trip, a sports bag acted as cushion for a while at the station. Note the lovely painting with trains on it.

When you visit a place for a few days , it is good to get a travel card that is valid for the whole period, if you plan to use public transport a lot. For 16 Euro you get a three-day ticket for the whole of Amsterdam , whether its the bus, tram or metro.
It was a short ride on the subway to get to De Weteringschans where Budget Hotel Sphinx lies.

I Could not check in until at 15:00 , and it suited apparently not enough to just sit down at the tables in the entrance. The plan was to find somewhere to settle down and recharge the computer and phone, something that a modern traveler must sooner or later . After a bit of walking and inhaling the atmosphere I found a cafe with power outlets.

A little later , I walked around the area to enjoy the atmosphere. Especially the architecture in Amsterdam is interesting , because there are buildings from many periods and in many different colors. Moreover, it is a certain color that is seen very often . More on that in a future post . Amsterdam is of course also known for its canals. And so nice boats that are sailing in the channels , and are moored on the outer edge . There was also a lot of houseboats . Many of these are a great source of inspiration for the design of caravans . Why can not caravans have a design with distinct features from wooden villas , country houses , houseboats , etc? It would have been really cool.

Now I have checked into the hotel . It is a budget hotel and I sleep in a dormitory with shared bathroom. But being able to stay two nights for 19 € and with free breakfast and wifi is nothing to complain about.