Snart är det 2014. Ett helt nytt år som lovar mycket bara av sitt namn. Just numret 2014 låter elegant, det känns som om det kommer bli fantastiskt.

Och jag vet redan vad som väntar i år. I sommar slutar jag studera på högskola och släpps ut i friheten. Frihet för mig är att få syssla med saker som intresserar mig. Att sitta framför skolbänken må vara nyttigt för framtiden men någon direkt koppling till husvagnar har det ju inte. Oavsett hur viktigt eller inte det är för just husvagnskarriären så är det inget man har mycket glädje av.

Frigörandet från högskolan innebär att jag kan fokusera mer på de saker jag under åren insett är viktiga för mig. Att få prata om husvagnar, skriva om husvagnar och även leva i husvagn är vad min framtid kommer handla om. När studierna är avslutade kan jag förverkliga drömmarna om att bli husvagnssäljare och skribent. Dessutom möjliggör det ett liv där jag kan vara mer spontan. Vardagen blir ganska tråkig när det alltid innebär att man kliver upp samma tid varje vardag, går till skolan och sen går hem till sitt hus och gör diverse måsten innan man går och lägger sig. Att flytta till husvagn var ett sätt att göra min vardag mer spännande. Drömmen är att få utrymme i vardagen till att vara mobil och uppleva nya platser med husvagnen på kroken. Förhoppningsvis kan jag redan i sommar/höst förverkliga detta. När jag inte är på resande fot hoppas jag kunna ha husvagnen uppställd i Fritsla, på Borås Husvagnstjänst.

Jag har varit intresserad av husvagnar sedan 8-årsåldern. Under uppväxten var min upplevelse av husvagnslivet ett begränsat antal semestrar. Nu bor jag i husvagn permanent, dessutom mitt på ett industriområde. Frågar du mig så är detta det ultimata sättet att uppleva husvagnens fördelar. Det blir en närvaro i det som tar livet till nya nivåer. Enkelhet, möjligheten att vara spontan, naturupplevelser mm. Jag vill mer än gärna dela med mig av hur det är att ta vara på husvagnens fördelar. Oavsett vad husvagnen betyder för dig så är detta historien om vad den betyder för mig. Jag kommer dela med mig av berättelser och tips relaterat till denna livsstil. Precis som tidigare kommer bloggen att ha en stark förankring i ämnet husvagnar, med nyheter i husvagnsbranschen och reportage från mässor och resor mm.

Det nya namnet Caravanum är en sammanslagning av orden Caravan och Ultimatum, vilket kan ses som en förklaring till bloggens ämne och slogan, Den ultimata husvagnsupplevelsen. Men kom ihåg, detta är alltså mitt sätt att uppleva husvagnslivet. Du kanske har en annan? Jag vill mer än gärna höra från dig som läsare hur du tycker man upplever mobilt boende på bästa sätt. Jag hoppas framöver att kunna dela med mig av möten med människor som berättat om sin relation till husvagnslivet.

Soon it will be 2014, a completely new year which sounds promising with its name. The number 2014 sounds so elegant; It feels like it will be a good year.

I know some things which will happen in 2014. In summer I will stop studying at university and enter the freedom. For me freedom is the ability to do what I want to. Sitting in school may be useful for the future career but there is no direct relation to caravans there. No matter how important the studies are, it’s not something I really enjoy.

The release from university means I can spend more time doing things I have realized means a lot to me. Discussing caravans, writing about caravans and living in caravans is what my future will be about. When the studies are completed I can fulfill my dreams of working as a caravan retailer and writer. It also means I can be more spontaneous and maybe travel around with my caravan some more. Everyday life tend to be quite boring when it´s basically a matter of getting up, going to school, going back home to the house and do what I need to do and then go to bed. Moving to a caravan was my first step in the process of making everyday life exciting. One dream is to be able to move about a lot with my caravan on tow. Hopefully I can start doing this in summer/autumn 2014. When Im not travelling around I hope to stay on the industrial estate where Im living now, at Borås Caravan Service.

I have been interested in caravans since the age of 8. While growing up my experience of caravanning was just a few holidays in it. Now I have a caravan as permanent housing on a industrial estate.If you ask me this is the ultimate way to experience the advantages of caravan life. It brings me closer to what makes life more enriched, simplicity, the ability to be spontaneous and the access to nature. I really want to share how you can make the most of caravans. You might have another view point on what caravanning is about, but this is mine. I will share stories and advice from my lifestyle. Just like before this blog will be strongly related to caravans with news In the industry and reportages from exhibitions and journeys.

This new name Caravanum is created combining the words Caravan and Ultimate, which explains the theme and slogan. The uiltimate caravan experience. But rembemer, this is my definition of the uiltimata way to enjoy caravanning. I am very curious to know your way of seeing it. Please feel free to contact me and tell how you best enjoy mobile living. I aim to share stories about people I meet and there caravan story.

  1. AktivaDagar
    Jan 01, 2014

    Gott nytt och grattis till nya namnet! Nu ser vi fram emot ett fint husvagnsår :)

    Reply