Tabbert är en husvagn där ord som lagom och mainstream inte existerar. Tabbert är ett utryck för självsäkerhet och individualism. /Tabbert is a Caravan where Words like moderate and mainstream does not exist. Tabbert is an expression of confidence and individualism.

Precis som alla varumärken behöver Tabbert utvecklas för att fortsätta vara framgångsrikt. Men det finns något att bevara. Ett arv i form av känslan för personlighet, elegans, äkta material och en speciell syn på exklusivitet. Lyxen sitter i detaljer som det riktiga träslaget, komfort och en känsla av flärd. Som en Rolls-Royce. /Like all brand Tabbert need to evolve to achieve success in the future. But there is something in the brand to take care of. The heritage in the form of personality, elegance, real materials and a special aproach to luxury. The luxury is in the details like real Wood, Comfort and a feeling of nobility.

I min vision på Tabbert har modellnamnen Diadem, Regent, Luxus och Gouvenour gjort comeback. här syns Regent som ersätter Vivaldi till modellåret 2015. /In my plan for Tabbert future models the old names Diadem, Regent, Lxus and Gouvenour are back. Shown above is the 2015 Regent-range which replaces the Vivaldi.