Ritade denna Tabbert idag. Det är en P.E.A.T (Private Edition Alfred Tabbert). Tabbert är ju husvagnarnas husvagn och när historien om märket hunnit bli 60 år är det läge att skapa något alldeles speciellt för att fira. Redan när Alfred Tabbert byggde sin första husvagn 1937 visste han vad som var betydelsefullt. Äkta material, kompromisslös perfektion och majestätisk design har sedan produktionsstarten 1953 präglat märket, som dessa dess blivit känt som huvagnarnas Rolls-Royce. / I draw this Tabbert today. It´s a P.E.A.T (Private Edition Alfred Tabbert). Tabbert is the ultimate caravan and since the history of the brand is 60 years it´s time to create something special to celebrate. Already when Alfred Tabbert made his first caravan in 1937 he knew what was most important. Real materials, uncompromising quality and majestic design has since the start of production 1953 characterized the brand which is known as the Rolls-Royce of caravans.

Alfred Tabbert gick bort i en hjärtattack i sin egna fabrik 1973, 40 år sedan alltså. /Alfred Tabbert died in a heart atack in 1973, 40 years ago.