Borevagnen

Posted on

1966 grundlades ett svenskt husvagnsmärke med namnet Borevagnen. Bore är en sentida personifikation av vintern, vilket i detta fall antydde goda vinteregenskaper. Borevagnen var under sin levnadstid en vass konkurrent till Polarvagnen.

Borevagnen tillverkades av företaget AB Åseleprodukter i Åsele. Den första modellen, som presenterades 1966 hette TLB och var 3,75 meter lång i karossen. Tjänstevikten var 650 kilo och priset var satt till 10 350 svenska kronor. 1967 byggde man 149 vagnar, vilket gav en 10:e plats i försäljningsstatistiken i Sverige. Modellerna man erbjöd hette Parant L och Parant TL, båda 3,75 meter långa. 1968 hade man 3 modeller, LB, TLB och TK på programmet. Den sistnämnda hade en karosslängd på 4,51 meter

1969 byggde man 159 vagnar. I försäljningsstatistiken gav detta en 14:e plats. Modell-programmet utvidgades med modellen TKS. Man exporterade även en del vagnar till Norge. 1970 ströks TLB-modellen från programmet. 1971 var modell-programmet oförändrat och 1972 försvann LB-modellen. 1973 fick TKS-modellen karossen förlängd till 4,70 meter samtidigt som man lanserade modellen Excellens på 5,35 meter. Produktionen upphörde 1974